> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Hội đồng nhân dân TP. Pleiku khai mạc Kỳ họp thứ 8

Hội đồng nhân dân TP. Pleiku khai mạc Kỳ họp thứ 8

20/12/2022
Sáng 20-12, HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã khai mạc Kỳ họp thứ 8. Chủ trì kỳ họp có các ông: Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku; Nguyễn Đức Chín-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Pleiku.
 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên dự và chỉ đạo kỳ họp.
 
 image001.jpg
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên dự và chỉ đạo kỳ họp. 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song TP. Pleiku đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, thành phố đã có 14/16 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 10,16%, vượt chỉ tiêu nghị quyết; tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 9.400 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2021; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 95,4 triệu đồng/năm, vượt chỉ tiêu nghị quyết; tổng thu ngân sách thành phố vượt 18,5% so với chỉ tiêu nghị quyết, ước đạt gần 1.720 tỷ đồng.

Tuy nhiên, có 2 chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch là tổng thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp và số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; việc triển khai các dự án đầu tư công còn chậm; nguồn thu tiền sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất từ các dự án của tỉnh và các tổ chức kinh tế đạt thấp; công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng còn bộc lộ những hạn chế... Những tồn tại, hạn chế nêu trên đã được các đại biểu tham dự kỳ họp tập trung phân tích, làm rõ và đưa ra nhiều giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trong năm 2023.

Theo chương trình, tại Kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) sẽ xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 22 nghị quyết; trong đó, có nhiều nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong năm 2023 và những năm tiếp theo.
 Theo baogialai.com.vn

Hội đồng nhân dân TP. Pleiku khai mạc Kỳ họp thứ 8

20/12/2022
Sáng 20-12, HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã khai mạc Kỳ họp thứ 8. Chủ trì kỳ họp có các ông: Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku; Nguyễn Đức Chín-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Pleiku.
 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên dự và chỉ đạo kỳ họp.
 
 image001.jpg
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên dự và chỉ đạo kỳ họp. 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song TP. Pleiku đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, thành phố đã có 14/16 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 10,16%, vượt chỉ tiêu nghị quyết; tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 9.400 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2021; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 95,4 triệu đồng/năm, vượt chỉ tiêu nghị quyết; tổng thu ngân sách thành phố vượt 18,5% so với chỉ tiêu nghị quyết, ước đạt gần 1.720 tỷ đồng.

Tuy nhiên, có 2 chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch là tổng thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp và số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; việc triển khai các dự án đầu tư công còn chậm; nguồn thu tiền sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất từ các dự án của tỉnh và các tổ chức kinh tế đạt thấp; công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng còn bộc lộ những hạn chế... Những tồn tại, hạn chế nêu trên đã được các đại biểu tham dự kỳ họp tập trung phân tích, làm rõ và đưa ra nhiều giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trong năm 2023.

Theo chương trình, tại Kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) sẽ xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 22 nghị quyết; trong đó, có nhiều nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong năm 2023 và những năm tiếp theo.
 Theo baogialai.com.vn