> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Hội đồng nhân dân huyện Chư Prông tổ chức Kỳ họp thứ Hai, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hội đồng nhân dân huyện Chư Prông tổ chức Kỳ họp thứ Hai, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

03/08/2021
Sáng ngày 03/8/2021, tại Hội trường 15/9 (số 18 đường Trần Phú thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông), HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ Hai, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021; tham dự kỳ họp có 31/35 vị đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị huyện Chư Prông các vị khách mời đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
 
1.jpg
Ông Đinh Văn Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịnh HĐND huyện Chư Prông
 phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung xem xét các báo cáo: Tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện; Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021; Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa XIII. UBND huyện báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Công tác thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm; Báo cáo chi dự phòng ngân sách 6 tháng đầu; Tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện thông báo tình hình hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQ Việt Nam huyện đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, có tác động đến mọi mặt đời sống KT-XH. Tuy nhiên, được sự quan tâm của HĐND tỉnh, chỉ đạo sâu sát UBND tỉnh, sự lãnh đạo của Huyện ủy, giám sát của HĐND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và đoàn kết, nỗ lực chung sức của các doanh nghiệp, Nhân dân trên địa bàn nên UBND huyện đã chủ động ban hành các chương trình, kế hoạch, đề ra nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 theo nghị quyết HĐND huyện đã đề ra.
 
z2657888362787_dba3bce2be4ce287f99e784114fbd255.jpg
Toàn cảnh kỳ họp

Thường trực HĐND huyện, đã thực hiện tốt chức năng, quyền hạn trong việc tham mưu HĐND huyện quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương;  Tổ chức thành công các kỳ họp HĐND huyện (Kỳ họp thứ Mười ba, Mười bốn, Kỳ họp Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và Kỳ họp thứ Nhất nhiệm kỳ 2021-2026). Tại các kỳ họp các vị đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua 46 Nghị quyết thuộc các lĩnh vực KT-XH, QP-AN và công tác xây dựng Chính quyền trên địa bàn; các Nghị quyết HĐND huyện ban hành đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo Luật định, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức các phiên họp thường kỳ hàng tháng và tổ chức giao ban hàng tuần giữa Thường trực với lãnh đạo các Ban HĐND và lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện để thảo luận xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền trong thời gian giữa hai kỳ họp; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến Thường trực HĐND huyện.

Theo chương trình, kỳ họp sẽ diễn ra trong thời gian 02 ngày, các đại biểu xem xét thông qua các nội dung do Thường trực HĐND huyện trình gồm: Tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022; Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và 11 Tờ trình thuộc lĩnh vực KT-XH do UBND huyện trình./.
Thanh Ngọc

Hội đồng nhân dân huyện Chư Prông tổ chức Kỳ họp thứ Hai, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

03/08/2021
Sáng ngày 03/8/2021, tại Hội trường 15/9 (số 18 đường Trần Phú thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông), HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ Hai, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021; tham dự kỳ họp có 31/35 vị đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị huyện Chư Prông các vị khách mời đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
 
1.jpg
Ông Đinh Văn Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịnh HĐND huyện Chư Prông
 phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung xem xét các báo cáo: Tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện; Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021; Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa XIII. UBND huyện báo cáo: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Công tác thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm; Báo cáo chi dự phòng ngân sách 6 tháng đầu; Tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện thông báo tình hình hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQ Việt Nam huyện đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, có tác động đến mọi mặt đời sống KT-XH. Tuy nhiên, được sự quan tâm của HĐND tỉnh, chỉ đạo sâu sát UBND tỉnh, sự lãnh đạo của Huyện ủy, giám sát của HĐND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và đoàn kết, nỗ lực chung sức của các doanh nghiệp, Nhân dân trên địa bàn nên UBND huyện đã chủ động ban hành các chương trình, kế hoạch, đề ra nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 theo nghị quyết HĐND huyện đã đề ra.
 
z2657888362787_dba3bce2be4ce287f99e784114fbd255.jpg
Toàn cảnh kỳ họp

Thường trực HĐND huyện, đã thực hiện tốt chức năng, quyền hạn trong việc tham mưu HĐND huyện quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương;  Tổ chức thành công các kỳ họp HĐND huyện (Kỳ họp thứ Mười ba, Mười bốn, Kỳ họp Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và Kỳ họp thứ Nhất nhiệm kỳ 2021-2026). Tại các kỳ họp các vị đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua 46 Nghị quyết thuộc các lĩnh vực KT-XH, QP-AN và công tác xây dựng Chính quyền trên địa bàn; các Nghị quyết HĐND huyện ban hành đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo Luật định, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức các phiên họp thường kỳ hàng tháng và tổ chức giao ban hàng tuần giữa Thường trực với lãnh đạo các Ban HĐND và lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện để thảo luận xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền trong thời gian giữa hai kỳ họp; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến Thường trực HĐND huyện.

Theo chương trình, kỳ họp sẽ diễn ra trong thời gian 02 ngày, các đại biểu xem xét thông qua các nội dung do Thường trực HĐND huyện trình gồm: Tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022; Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và 11 Tờ trình thuộc lĩnh vực KT-XH do UBND huyện trình./.
Thanh Ngọc