> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Hội đồng nhân dân huyện Chư Pưh khai mạc Kỳ họp thứ Hai, khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026

Hội đồng nhân dân huyện Chư Pưh khai mạc Kỳ họp thứ Hai, khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026

12/08/2021
Sáng ngày 12/8/2021, HĐND huyện Chư Pưh tổ chức kỳ họp thứ Hai, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự kỳ họp  có 32/35 vị đại biểu HĐND huyện và 15 đại biểu là khách mời các cơ quan, tổ chức, đoàn thể của huyện. Về phía HĐND tỉnh có đồng chí Nguyễn Đình Phương - UVTT, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị huyện Chư Pưh.
 
z2678387034819_1b07a7b17fd676d07a9f016c34cb8fdc.jpg
Quang cảnh Kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tác động đến mọi mặt đời sống KT-XH trên địa bàn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, sự điều hành tích cực của UBND huyện đã đề ra nhiều giải pháp, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 theo nghị quyết HĐND huyện đã đề ra. Giá trị tăng trưởng kinh tế đạt 2.012,5 tỷ đồng (đạt 48,68%), cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch hợp lý, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; đẩy mạnh triển khai các chương trình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; hoàn chỉnh kế hoạch phát triển KT-XH 02 xã điểm Ia Blứ, Ia Dreng; Chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo thường xuyên; UBND huyện đã công nhận 05/08 thôn, làng đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới; UBND tỉnh đã có Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 công nhận xã Ia Dreng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 279,789 tỷ đồng, (đạt 79,13%). Trong đó, thu trên địa bàn không tính kết dư chuyển nguồn 22,672 tỷ đồng, (đạt 60,06%);  đồng thời, huyện đã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc sử dụng tài nguyên, khoán sản, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, khai thác khoán sản trái phép....Triển khai cụ thể các kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, người có công với cách mạng...

Thường trực HĐND huyện đã bám sát chương trình kế hoạch công tác năm 2021 để lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của HĐND huyện, nâng cao kỷ năng hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra của địa phương. Công tác tổ chức các kỳ họp HĐND huyện thực hiện đúng quy định, chất lượng các kỳ họp tiếp tục được nâng lên, đã tổ chức thành công 04 kỳ họp HĐND huyện (03 kỳ họp chuyên đề, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 và Kỳ họp thứ Nhất, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026), thông qua 34 Nghị quyết thuộc các lĩnh vực KT-XH, công tác xây dựng Chính quyền; đồng thời, Thường trực HĐND huyện đã ban hành 18 Nghị quyết phê chuẩn bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các Nghị quyết HĐND huyện ban hành đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo Luật định, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương.
 
z2678838408113_dcc0fe64f054313b3934afa675543e1e.png
Ông Vũ Văn Hường-UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện
 phát biểu tại kỳ họp

Thường trực HĐND huyện đã chủ động chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát các chuyên đề của HĐND, các ban HĐND huyện. Tổ chức các phiên họp hằng tháng, hội ý hằng tuần của Thường trực HĐND huyện đúng quy định, từ đó giúp cho Thường trực HĐND huyện nắm bắt thông tin, để thảo luận xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền trong thời gian giữa hai kỳ họp.

Theo chương trình, kỳ họp sẽ diễn ra trong thời gian 02 ngày, các đại biểu xem xét các báo cáo tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, các báo cáo của UBND huyện, báo cáo của các cơ quan tư pháp; Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm....Tại kỳ họp các đại biểu xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết quan trọng do Thường trực HĐND và UBND huyện trình./.
Thanh Ngọc

Hội đồng nhân dân huyện Chư Pưh khai mạc Kỳ họp thứ Hai, khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026

12/08/2021
Sáng ngày 12/8/2021, HĐND huyện Chư Pưh tổ chức kỳ họp thứ Hai, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự kỳ họp  có 32/35 vị đại biểu HĐND huyện và 15 đại biểu là khách mời các cơ quan, tổ chức, đoàn thể của huyện. Về phía HĐND tỉnh có đồng chí Nguyễn Đình Phương - UVTT, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị huyện Chư Pưh.
 
z2678387034819_1b07a7b17fd676d07a9f016c34cb8fdc.jpg
Quang cảnh Kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tác động đến mọi mặt đời sống KT-XH trên địa bàn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, sự điều hành tích cực của UBND huyện đã đề ra nhiều giải pháp, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 theo nghị quyết HĐND huyện đã đề ra. Giá trị tăng trưởng kinh tế đạt 2.012,5 tỷ đồng (đạt 48,68%), cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch hợp lý, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; đẩy mạnh triển khai các chương trình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; hoàn chỉnh kế hoạch phát triển KT-XH 02 xã điểm Ia Blứ, Ia Dreng; Chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo thường xuyên; UBND huyện đã công nhận 05/08 thôn, làng đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới; UBND tỉnh đã có Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 công nhận xã Ia Dreng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 279,789 tỷ đồng, (đạt 79,13%). Trong đó, thu trên địa bàn không tính kết dư chuyển nguồn 22,672 tỷ đồng, (đạt 60,06%);  đồng thời, huyện đã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc sử dụng tài nguyên, khoán sản, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, khai thác khoán sản trái phép....Triển khai cụ thể các kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, người có công với cách mạng...

Thường trực HĐND huyện đã bám sát chương trình kế hoạch công tác năm 2021 để lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của HĐND huyện, nâng cao kỷ năng hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra của địa phương. Công tác tổ chức các kỳ họp HĐND huyện thực hiện đúng quy định, chất lượng các kỳ họp tiếp tục được nâng lên, đã tổ chức thành công 04 kỳ họp HĐND huyện (03 kỳ họp chuyên đề, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 và Kỳ họp thứ Nhất, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026), thông qua 34 Nghị quyết thuộc các lĩnh vực KT-XH, công tác xây dựng Chính quyền; đồng thời, Thường trực HĐND huyện đã ban hành 18 Nghị quyết phê chuẩn bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các Nghị quyết HĐND huyện ban hành đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo Luật định, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương.
 
z2678838408113_dcc0fe64f054313b3934afa675543e1e.png
Ông Vũ Văn Hường-UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện
 phát biểu tại kỳ họp

Thường trực HĐND huyện đã chủ động chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát các chuyên đề của HĐND, các ban HĐND huyện. Tổ chức các phiên họp hằng tháng, hội ý hằng tuần của Thường trực HĐND huyện đúng quy định, từ đó giúp cho Thường trực HĐND huyện nắm bắt thông tin, để thảo luận xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền trong thời gian giữa hai kỳ họp.

Theo chương trình, kỳ họp sẽ diễn ra trong thời gian 02 ngày, các đại biểu xem xét các báo cáo tình hình hoạt động trong 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, các báo cáo của UBND huyện, báo cáo của các cơ quan tư pháp; Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm....Tại kỳ họp các đại biểu xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết quan trọng do Thường trực HĐND và UBND huyện trình./.
Thanh Ngọc