> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Hội đồng nhân dân huyện Đức Cơ tổ chức Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề), khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội đồng nhân dân huyện Đức Cơ tổ chức Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề), khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

28/04/2022
Sáng ngày 28/4/2022, Hội đồng nhân dân huyện Đức Cơ tổ chức kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 để quyết định một số nội dung công việc thuộc thẩm quyền. Về dự kỳ họp có đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; tham dự kỳ họp có 32/35 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và 20 đại biểu khách mời.
 
1.jpg
Quang cảnh Kỳ họp

Tại kỳ họp, sau khi xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân huyện trình; Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện, các vị đại biểu tham dự kỳ họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua 02 nghị quyết: (1) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022. Giảm dự toán chi ngân sách huyện số tiền 13.080 triệu đồng và bổ sung dự toán chi ngân sách huyện số tiền: 13.080 triệu đồng để thực hiện một số nhiệm vụ chi theo quy định; (2) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 đối với các Dự án đo đạc trích đo, chỉnh lý trích lục bản đồ địa chính thửa đất phục vụ công tác đấu giá đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Dự án lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 án và Dự án Quy hoạch chi tiết các điểm dân cư, cắm mốc quy hoạch trên địa bàn huyện Đức Cơ./.
Nguyễn Hữu

Hội đồng nhân dân huyện Đức Cơ tổ chức Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề), khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

28/04/2022
Sáng ngày 28/4/2022, Hội đồng nhân dân huyện Đức Cơ tổ chức kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 để quyết định một số nội dung công việc thuộc thẩm quyền. Về dự kỳ họp có đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; tham dự kỳ họp có 32/35 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và 20 đại biểu khách mời.
 
1.jpg
Quang cảnh Kỳ họp

Tại kỳ họp, sau khi xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân huyện trình; Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện, các vị đại biểu tham dự kỳ họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua 02 nghị quyết: (1) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022. Giảm dự toán chi ngân sách huyện số tiền 13.080 triệu đồng và bổ sung dự toán chi ngân sách huyện số tiền: 13.080 triệu đồng để thực hiện một số nhiệm vụ chi theo quy định; (2) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 đối với các Dự án đo đạc trích đo, chỉnh lý trích lục bản đồ địa chính thửa đất phục vụ công tác đấu giá đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Dự án lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 án và Dự án Quy hoạch chi tiết các điểm dân cư, cắm mốc quy hoạch trên địa bàn huyện Đức Cơ./.
Nguyễn Hữu