> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Hội đồng nhân dân huyện Kông Chro bầu các chức danh chủ chốt

Hội đồng nhân dân huyện Kông Chro bầu các chức danh chủ chốt

10/06/2021
Sáng 8-6, HĐND huyện Kông Chro khóa VII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của huyện.
 
image001-(1).jpg
Bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng 
Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện Kông Chro khóa VII. 
 
Kỳ họp đã thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu các chức danh: Chủ tịch HĐND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng, Phó các Ban: Pháp chế, Kinh tế-Xã hội và Ban Dân tộc HĐND huyện; tờ trình về việc thành lập các tổ đại biểu HĐND huyện; bầu Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện, các Ủy viên UBND huyện, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện.

Theo kết quả bầu cử tại kỳ họp, ông Phan Văn Trung-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa VI tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa VII (nhiệm kỳ 2021-2026); ông Nguyễn Đức Hướng-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa VII.

Kết quả bầu các chức danh UBND huyện gồm: ông Võ Nguyên Nam-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa VI tái đắc cử chức Chủ tịch UBND huyện khóa VII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ông Huỳnh Ngọc Ẩn-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện khóa VI tái đắc cử chức Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Đinh Văn Súy-Chủ tịch Hội Nông dân huyện trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện.

Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết về việc xác nhận các chức danh đã được bầu, nghị quyết kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm đầu tiên của HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
 
 ​Theo baogialai.com.vn

Hội đồng nhân dân huyện Kông Chro bầu các chức danh chủ chốt

10/06/2021
Sáng 8-6, HĐND huyện Kông Chro khóa VII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của huyện.
 
image001-(1).jpg
Bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng 
Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện Kông Chro khóa VII. 
 
Kỳ họp đã thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu các chức danh: Chủ tịch HĐND huyện, các Phó Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng, Phó các Ban: Pháp chế, Kinh tế-Xã hội và Ban Dân tộc HĐND huyện; tờ trình về việc thành lập các tổ đại biểu HĐND huyện; bầu Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện, các Ủy viên UBND huyện, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện.

Theo kết quả bầu cử tại kỳ họp, ông Phan Văn Trung-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa VI tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa VII (nhiệm kỳ 2021-2026); ông Nguyễn Đức Hướng-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa VII.

Kết quả bầu các chức danh UBND huyện gồm: ông Võ Nguyên Nam-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa VI tái đắc cử chức Chủ tịch UBND huyện khóa VII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ông Huỳnh Ngọc Ẩn-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện khóa VI tái đắc cử chức Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Đinh Văn Súy-Chủ tịch Hội Nông dân huyện trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện.

Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết về việc xác nhận các chức danh đã được bầu, nghị quyết kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm đầu tiên của HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.
 
 ​Theo baogialai.com.vn