> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Hội đồng nhân dân huyện Kông Chro tổ chức Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề) khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội đồng nhân dân huyện Kông Chro tổ chức Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề) khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

18/08/2022
Sáng ngày 16/8/2022, Hội đồng nhân dân huyện Kông Chro tổ chức Kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp chuyên đề) khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để quyết định các nội dung theo thẩm quyền của HĐND huyện; tham dự kỳ họp có đại diện Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban MTTQVN huyện và các cơ quan đơn vị có liên quan và 30/32 vị đại biểu HĐND huyện. 
 
z3651001399401_736102e3c6603763559be131dde58604.jpg
Ông Phan Văn Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu tại kỳ họp
 
Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện tập trung xem xét, quyết định và biểu quyết thông qua 06 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình gồm: Kế hoạch phát triển chăn nuôi, thủy sản giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Kông Chro; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thuộc nguồn vốn tỉnh phân cấp cho huyện quyết định đầu tư; Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn tỉnh phân cấp cho huyện quyết định đầu tư và tiền sử dụng đất; Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu Quốc gia; Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia; bãi bỏ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 15/5/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Kông Chro về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thao trường huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kông Chro. 
 
z3651000623237_8a7def66c7dd2f66cedbef6a32b4b530.jpg
Quang cảnh kỳ họp

Phát biểu tại Kỳ họp, ông Phan Văn Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện và các cơ quan có liên quan tập trung triển khai tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân huyện thông qua./.
Nguyễn Thị Trâm
Văn phòng HĐND-UBND huyện Kông Chro

Hội đồng nhân dân huyện Kông Chro tổ chức Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề) khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

18/08/2022
Sáng ngày 16/8/2022, Hội đồng nhân dân huyện Kông Chro tổ chức Kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp chuyên đề) khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để quyết định các nội dung theo thẩm quyền của HĐND huyện; tham dự kỳ họp có đại diện Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban MTTQVN huyện và các cơ quan đơn vị có liên quan và 30/32 vị đại biểu HĐND huyện. 
 
z3651001399401_736102e3c6603763559be131dde58604.jpg
Ông Phan Văn Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu tại kỳ họp
 
Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện tập trung xem xét, quyết định và biểu quyết thông qua 06 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình gồm: Kế hoạch phát triển chăn nuôi, thủy sản giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Kông Chro; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thuộc nguồn vốn tỉnh phân cấp cho huyện quyết định đầu tư; Kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn tỉnh phân cấp cho huyện quyết định đầu tư và tiền sử dụng đất; Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu Quốc gia; Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia; bãi bỏ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 15/5/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Kông Chro về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thao trường huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kông Chro. 
 
z3651000623237_8a7def66c7dd2f66cedbef6a32b4b530.jpg
Quang cảnh kỳ họp

Phát biểu tại Kỳ họp, ông Phan Văn Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện và các cơ quan có liên quan tập trung triển khai tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân huyện thông qua./.
Nguyễn Thị Trâm
Văn phòng HĐND-UBND huyện Kông Chro