> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ Hai nhiệ

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ Hai nhiệm kỳ 2021 - 2026

30/10/2022
Trong 02 ngày 27 - 28/10/2022, Thường trực HĐND huyện Kông Chro tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ trì Hội nghị gồm có: Đồng chí Nguyễn Đức Hướng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Ngô Hữu Luật - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Đại - Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện.
 
Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Ngọc Ẩn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND 14 xã, thị trấn.
 
z3841130197667_36192c642852475452a6576e2b8e28a2.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND huyện đã báo cáo hoạt động của HĐND cấp huyện, các xã, thị trấn từ sau Hội nghị giao ban lần thứ Nhất (tháng 10/2021 đến tháng 10/2022) với chủ đề “Kinh nghiệm trong công tác tổ chức Kỳ họp của HĐND các cấp”. Qua đó, các đại biểu trao đổi, thảo luận đánh giá những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc, bất cập đối với hoạt động của HĐND nói chung và trong công tác tổ chức Kỳ họp HĐND nói riêng. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, những đề xuất, kiến nghị để tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hướng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị HĐND hai cấp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, cụ thể: Chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 và các kỳ họp chuyên đề giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND, qua công tác điều hành chủ tọa kỳ họp và nội dung thảo luận, chất vấn của đại biểu phải tập trung vào nội dung trọng tâm, những vấn đề bức xúc, phản ánh của cử tri, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; hoàn thành chương trình giám sát năm 2022 đã đề ra đảm bảo khoa học, chất lượng và hiệu quả; tăng cường hoạt động phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan liên quan trong các hoạt động của HĐND; tăng cường trách nhiệm của từng thành viên Thường trực HĐND, các Ban HĐND theo lĩnh vực, ngành phụ trách./.
Nguyễn Thị Trâm 
Văn phòng HĐND-UBND huyện Kông Chro

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ Hai nhiệm kỳ 2021 - 2026

30/10/2022
Trong 02 ngày 27 - 28/10/2022, Thường trực HĐND huyện Kông Chro tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ trì Hội nghị gồm có: Đồng chí Nguyễn Đức Hướng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Ngô Hữu Luật - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Đại - Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện.
 
Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Ngọc Ẩn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND 14 xã, thị trấn.
 
z3841130197667_36192c642852475452a6576e2b8e28a2.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND huyện đã báo cáo hoạt động của HĐND cấp huyện, các xã, thị trấn từ sau Hội nghị giao ban lần thứ Nhất (tháng 10/2021 đến tháng 10/2022) với chủ đề “Kinh nghiệm trong công tác tổ chức Kỳ họp của HĐND các cấp”. Qua đó, các đại biểu trao đổi, thảo luận đánh giá những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc, bất cập đối với hoạt động của HĐND nói chung và trong công tác tổ chức Kỳ họp HĐND nói riêng. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, những đề xuất, kiến nghị để tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hướng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị HĐND hai cấp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, cụ thể: Chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 và các kỳ họp chuyên đề giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND, qua công tác điều hành chủ tọa kỳ họp và nội dung thảo luận, chất vấn của đại biểu phải tập trung vào nội dung trọng tâm, những vấn đề bức xúc, phản ánh của cử tri, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; hoàn thành chương trình giám sát năm 2022 đã đề ra đảm bảo khoa học, chất lượng và hiệu quả; tăng cường hoạt động phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan liên quan trong các hoạt động của HĐND; tăng cường trách nhiệm của từng thành viên Thường trực HĐND, các Ban HĐND theo lĩnh vực, ngành phụ trách./.
Nguyễn Thị Trâm 
Văn phòng HĐND-UBND huyện Kông Chro