> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Hội nghị thống nhất tổ chức Kỳ họp thứ Bảy, khóa XIII, HĐND huyện Đak Đoa

Hội nghị thống nhất tổ chức Kỳ họp thứ Bảy, khóa XIII, HĐND huyện Đak Đoa

23/05/2022
Thường trực HĐND huyện Đak Đoa tổ chức Hội nghị để thống nhất nội dung, chương trình tổ chức Kỳ họp thứ Bảy, khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Hữu Thọ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND, Trưởng, phó các Ban HĐND huyện; lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện; đại diện Viện kiểm nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi Cục thi hành án dân sự huyện và các phòng, ban có liên quan. Sau khi nghe đại diện Thường trực HĐND huyện báo cáo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian chuẩn bị kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XIII, Hội nghị đã thảo luận và thống nhất như sau:

Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XIII dự kiến tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 07/7 - 08/7/2022 tại Hội trường 20/10 (số 68 Trần Hưng Đạo, thị trấn Đak Đoa). Tại kỳ họp, HĐND huyện sẽ xem xét các báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của HĐND, các Ban HĐND huyện; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyện; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyện; Báo cáo của các cơ quan tư pháp và xem xét, quyết định thông qua quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2021 và việc sử dụng nguồn tăng thu, kết dư ngân sách năm 2021; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và xem xét, quyết định một số nội dung khác theo quy định. 

 Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kèm nội dung trình Kỳ họp gửi đến Thường trực HĐND huyện trước ngày 24/6/2022. Các Ban HĐND huyện hoàn thành báo cáo thẩm tra trước ngày 30/6/2022 để trình kỳ họp theo đúng quy định./.
                    Thanh Ngọc

Hội nghị thống nhất tổ chức Kỳ họp thứ Bảy, khóa XIII, HĐND huyện Đak Đoa

23/05/2022
Thường trực HĐND huyện Đak Đoa tổ chức Hội nghị để thống nhất nội dung, chương trình tổ chức Kỳ họp thứ Bảy, khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Hữu Thọ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND, Trưởng, phó các Ban HĐND huyện; lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện; đại diện Viện kiểm nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi Cục thi hành án dân sự huyện và các phòng, ban có liên quan. Sau khi nghe đại diện Thường trực HĐND huyện báo cáo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian chuẩn bị kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XIII, Hội nghị đã thảo luận và thống nhất như sau:

Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa XIII dự kiến tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 07/7 - 08/7/2022 tại Hội trường 20/10 (số 68 Trần Hưng Đạo, thị trấn Đak Đoa). Tại kỳ họp, HĐND huyện sẽ xem xét các báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của HĐND, các Ban HĐND huyện; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyện; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyện; Báo cáo của các cơ quan tư pháp và xem xét, quyết định thông qua quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2021 và việc sử dụng nguồn tăng thu, kết dư ngân sách năm 2021; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và xem xét, quyết định một số nội dung khác theo quy định. 

 Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kèm nội dung trình Kỳ họp gửi đến Thường trực HĐND huyện trước ngày 24/6/2022. Các Ban HĐND huyện hoàn thành báo cáo thẩm tra trước ngày 30/6/2022 để trình kỳ họp theo đúng quy định./.
                    Thanh Ngọc