> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Hội nghị thống nhất tổ chức Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) HĐND huyện Đức Cơ khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2

Hội nghị thống nhất tổ chức Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) HĐND huyện Đức Cơ khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

29/03/2022
Thường trực HĐND huyện Đức Cơ tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình tổ chức Kỳ họp thứ Năm (Chuyên đề) HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có các thành viên trong Thường trực HĐND huyện, đại diện lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, các phòng, ban và các đơn vị có liên quan. Chủ trì cuộc họp đồng chí Phan Quang Thái - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Sau khi trao đổi, thảo luận, Thường trực HĐND huyện thống nhất kết luận như sau:
 
Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tổ chức vào ngày 28/4/2022, tại Hội trường chung của huyện. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định một số nội dung do UBND huyện trình gồm: Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 và quyết định các vấn đề nhân sự thuộc thẩm quyền của UBND huyện. 

Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện chuẩn bị nội dung, hồ sơ, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND trình tại kỳ họp gửi trước ngày 15/4/2022 để Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc HĐND huyện phối hợp, thẩm tra trình kỳ họp theo đúng quy định; Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp với phòng Nội vụ chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác nhân sự, đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để phuc vụ kỳ họp./.
                                   Nguyễn Huân

Hội nghị thống nhất tổ chức Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) HĐND huyện Đức Cơ khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

29/03/2022
Thường trực HĐND huyện Đức Cơ tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình tổ chức Kỳ họp thứ Năm (Chuyên đề) HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp có các thành viên trong Thường trực HĐND huyện, đại diện lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện, các phòng, ban và các đơn vị có liên quan. Chủ trì cuộc họp đồng chí Phan Quang Thái - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Sau khi trao đổi, thảo luận, Thường trực HĐND huyện thống nhất kết luận như sau:
 
Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tổ chức vào ngày 28/4/2022, tại Hội trường chung của huyện. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định một số nội dung do UBND huyện trình gồm: Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 và quyết định các vấn đề nhân sự thuộc thẩm quyền của UBND huyện. 

Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện chuẩn bị nội dung, hồ sơ, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND trình tại kỳ họp gửi trước ngày 15/4/2022 để Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc HĐND huyện phối hợp, thẩm tra trình kỳ họp theo đúng quy định; Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp với phòng Nội vụ chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác nhân sự, đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để phuc vụ kỳ họp./.
                                   Nguyễn Huân