> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Hội nghị tiếp xúc cử tri Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2022

Hội nghị tiếp xúc cử tri Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2022

05/01/2023
Chiều ngày 03/01/2023, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Chư Păh tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Tơ Ver sau Kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh cuối năm 2022.
 
Tham dự buổi tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Chư Păh gồm có các ông, bà: Thái Thanh Bình-Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Trần Minh Sơn -TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Thị Giang-HUV,Trưởng phòng Nội vụ huyện Chư Păh. Tổ đại biểu HĐND huyện có các ông: Phạm Minh Phụng- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Thưuh-Chủ tịch UBMTTQ xã Hà Tây; Rơ Châm Yung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đăk Tơ Ver.
 
 quang-canh.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc
       
Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và báo cáo trước cử tri về tình hình thức hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử trong năm 2022.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nêu các ý kiến tập trung chủ yếu vào các vấn đề như: Đất đai, tài nguyên, môi trường, hạ tầng giao thông nông thôn, vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng, giá cả phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Nhiều cử tri bày tỏ lo lắng trước những khó khăn của người dân trong sản xuất nông nghiệp khi giá cả vật tư tăng cao; tình hình dịch bệnh nhiều tiềm ấn bất ổn; 

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền được lãnh đạo các phòng, ban, ngành và UBND huyện Chư Păh trả lời tại buổi tiếp xúc. 

Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, ông Thái Thanh Bình -Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, cung cấp thông tin, giải tích làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh sẽ được tổng hợp gửi đến Thường trực HĐND tỉnh để chuyển đến UBND tỉnh, các ngành có liên quan xem xét giải quyết, trả lời cho cử tri trong thời gian sớm nhất./.
                                                                                          Đình Phát 

Hội nghị tiếp xúc cử tri Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2022

05/01/2023
Chiều ngày 03/01/2023, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Chư Păh tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Tơ Ver sau Kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh cuối năm 2022.
 
Tham dự buổi tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Chư Păh gồm có các ông, bà: Thái Thanh Bình-Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Trần Minh Sơn -TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Thị Giang-HUV,Trưởng phòng Nội vụ huyện Chư Păh. Tổ đại biểu HĐND huyện có các ông: Phạm Minh Phụng- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Thưuh-Chủ tịch UBMTTQ xã Hà Tây; Rơ Châm Yung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đăk Tơ Ver.
 
 quang-canh.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc
       
Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và báo cáo trước cử tri về tình hình thức hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử trong năm 2022.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nêu các ý kiến tập trung chủ yếu vào các vấn đề như: Đất đai, tài nguyên, môi trường, hạ tầng giao thông nông thôn, vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng, giá cả phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Nhiều cử tri bày tỏ lo lắng trước những khó khăn của người dân trong sản xuất nông nghiệp khi giá cả vật tư tăng cao; tình hình dịch bệnh nhiều tiềm ấn bất ổn; 

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền được lãnh đạo các phòng, ban, ngành và UBND huyện Chư Păh trả lời tại buổi tiếp xúc. 

Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, ông Thái Thanh Bình -Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, cung cấp thông tin, giải tích làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh sẽ được tổng hợp gửi đến Thường trực HĐND tỉnh để chuyển đến UBND tỉnh, các ngành có liên quan xem xét giải quyết, trả lời cho cử tri trong thời gian sớm nhất./.
                                                                                          Đình Phát