> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Huyện Chư Păh: Giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ 2, nhiệ

Huyện Chư Păh: Giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 – 2026

28/04/2022
Chiều 26/4, Thường trực HĐND huyện Chư Păh tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Trần Minh Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hồ Thị Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì Hội nghị.
 
Dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Xuân Bảo - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND - UBND huyện và Thường trực HĐND 14/14 xã, thị trấn.
 
 20220426_140740-(2).jpg
Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND huyện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ từ sau Hội nghị giao ban lần thứ Nhất đến nay và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, sau Hội nghị giao ban lần thứ Nhất giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn đến nay, Thường trực HĐND huyện tổ chức 05 phiên họp thường kỳ, các ban HĐND huyện tổ chức 03 cuộc giám sát chuyên đề, có 10 đại biểu HĐND huyện tham gia tiếp công dân định kỳ hàng tháng, tổ chức 02 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện, UBND huyện và UBMTTQVN huyện. Thường trực HĐND cấp xã đã tập trung đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động theo luật định đáp ứng được ý chí, nguyện vọng của Nhân dân và cử tri tại địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn, hạn chế trong tổ chức hoạt động của HĐND cấp xã, nhất là hoạt động giám sát, ban hành nghị quyết, tiếp công dân, tổ chức đối thoại Nhân dân.
 
12.jpg
Đồng chí Trần Minh Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị
         
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Minh Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Tăng cường phối hợp, tổ chức thực hiện các Nghị quyết HĐND các cấp đã ban hành. Nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND cấp xã; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, thực hiện linh hoạt hình thức tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, tổ chức đối thoại trẻ em; tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021 – 2026 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát theo kế hoạch đã đề ra. Chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND huyện, HĐND cấp xã theo đúng luật định.
                                                                                                          Đình Phát

Huyện Chư Păh: Giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 – 2026

28/04/2022
Chiều 26/4, Thường trực HĐND huyện Chư Păh tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Trần Minh Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hồ Thị Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì Hội nghị.
 
Dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Xuân Bảo - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND - UBND huyện và Thường trực HĐND 14/14 xã, thị trấn.
 
 20220426_140740-(2).jpg
Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND huyện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ từ sau Hội nghị giao ban lần thứ Nhất đến nay và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, sau Hội nghị giao ban lần thứ Nhất giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn đến nay, Thường trực HĐND huyện tổ chức 05 phiên họp thường kỳ, các ban HĐND huyện tổ chức 03 cuộc giám sát chuyên đề, có 10 đại biểu HĐND huyện tham gia tiếp công dân định kỳ hàng tháng, tổ chức 02 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND huyện, UBND huyện và UBMTTQVN huyện. Thường trực HĐND cấp xã đã tập trung đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động theo luật định đáp ứng được ý chí, nguyện vọng của Nhân dân và cử tri tại địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn, hạn chế trong tổ chức hoạt động của HĐND cấp xã, nhất là hoạt động giám sát, ban hành nghị quyết, tiếp công dân, tổ chức đối thoại Nhân dân.
 
12.jpg
Đồng chí Trần Minh Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị
         
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Minh Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Tăng cường phối hợp, tổ chức thực hiện các Nghị quyết HĐND các cấp đã ban hành. Nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND cấp xã; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, thực hiện linh hoạt hình thức tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, tổ chức đối thoại trẻ em; tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021 – 2026 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát theo kế hoạch đã đề ra. Chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND huyện, HĐND cấp xã theo đúng luật định.
                                                                                                          Đình Phát