> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Huyện Chư Sê: Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-20

Huyện Chư Sê: Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

10/06/2021
Chiều ngày 09/6/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Chư Sê khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Hồng Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. 

Tham dự có các đồng chí Rmah H’Bé Nét, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Lê Đình Huấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đinh Thị Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện và các đồng chí là đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan.
 
image001.jpg
Toàn cảnh hội nghị 

Thực hiện Luật tổ chức Chính quyền địa phương và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với một số nội dung liên quan đến việc tổ chức kỳ họp thứ Nhất của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời gian 01 ngày.

Tại Kỳ họp, HĐND huyện nghe đại diện Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Quyết định thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện, bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban HĐND huyện; Quyết định số lượng Ủy viên các ban HĐND huyện, bầu Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND huyện, Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện. Nghe UBMTTQ huyện báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Xem xét ban hành Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và một số nội dung khác...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cơ bản thống nhất với dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa X, quá trình thực hiện đề nghị bám sát Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02/6/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khóa X là kỳ họp rất quan trọng nhằm kiện toàn nhân sự bộ máy chính quyền, do vậy cần chuẩn bị các nội dung kỹ lưỡng, chi tiết, chất lượng, kịp thời, đảm bảo thời gian theo quy định.
Ngọc Trang
Văn phòng Huyện ủy Chư Sê

Huyện Chư Sê: Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

10/06/2021
Chiều ngày 09/6/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Chư Sê khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Hồng Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. 

Tham dự có các đồng chí Rmah H’Bé Nét, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Lê Đình Huấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đinh Thị Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện và các đồng chí là đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan.
 
image001.jpg
Toàn cảnh hội nghị 

Thực hiện Luật tổ chức Chính quyền địa phương và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với một số nội dung liên quan đến việc tổ chức kỳ họp thứ Nhất của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời gian 01 ngày.

Tại Kỳ họp, HĐND huyện nghe đại diện Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Quyết định thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện, bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban HĐND huyện; Quyết định số lượng Ủy viên các ban HĐND huyện, bầu Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND huyện, Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện. Nghe UBMTTQ huyện báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Xem xét ban hành Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và một số nội dung khác...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cơ bản thống nhất với dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa X, quá trình thực hiện đề nghị bám sát Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02/6/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khóa X là kỳ họp rất quan trọng nhằm kiện toàn nhân sự bộ máy chính quyền, do vậy cần chuẩn bị các nội dung kỹ lưỡng, chi tiết, chất lượng, kịp thời, đảm bảo thời gian theo quy định.
Ngọc Trang
Văn phòng Huyện ủy Chư Sê