> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Kỳ họp lần thứ Mười, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Kỳ họp lần thứ Mười, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

22/12/2022
Trong 2 ngày 15 - 16/12/2022, HĐND huyện Kông Chro khóa VII nhiệm kỳ 2021-2022 đã tổ chức kỳ họp thứ Mười, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2023 và Quyết định những vẫn đề khác có liên quan.

 
 
z3964564710308_7181358d2db0d0833820d12003584bff.jpg
Quang cảnh Kỳ họp

Kỳ họp đã dành thời gian nghe các báo cáo: Tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện; kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát HĐND huyện về “Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện Kông Chro giai đoạn 2018 – 2021”; kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Bảy và các Kỳ họp trước HĐND huyện khóa VII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm; báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn huyện Kông Chro; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười; các báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân; Toà án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện…; kỳ họp đã dành thời gian cho Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), Tám (chuyên đề) và Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh khoá XII; đồng thời nghe UBND huyện trình bày các Tờ trình và biểu quyết thông qua 11 Nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Đặc biệt, với tinh thần đổi mới và nâng cao chất lượng của kỳ họp, kỳ họp HĐND huyện lần này đã dành thời gian gần 01 ngày để thực hiện việc thảo luận, chất vấn trả lời chất vấn.

Các đại biểu HĐND huyện đã nhất trí cao thông qua 21 chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP - AN năm 2023 như: (1) Tổng giá trị sản xuất tăng (giá so sánh 2010) 11,18%; (2) Tốc độ tăng trưởng các ngành: Nông lâm nghiệp và thủy sản 8,34%, Công nghiệp - xây dựng 13,3%, Dịch vụ 12,81%; (3) Cơ cấu giá trị sản xuất (theo giá hiện hành): Nông lâm nghiệp và thủy sản 40,17%, Công nghiệp - xây dựng 37,21%, Dịch vụ 22,62%; (4) Diện tích rau, hoa, cây ăn quả 5.216,45 ha, trong đó: Rau các loại 4.345 ha, cây ăn quả 871,45 ha; (5) Diện tích cây dược liệu 68,9 ha; (6) Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 25,63 tỷ đồng, trong đó: Thu ngân sách huyện, xã hưởng theo phân cấp 22,71 tỷ đồng; (7) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 1.095 tỷ đồng; (8) Tổng đàn gia súc 70.295 con; (9) Tổng mức bán lẻ bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 780 tỷ đồng; (10) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,5%; (11) Số lao động được tạo việc làm mới: 790 lao động; (12) Tỷ lệ hộ nghèo 34,69 %, trong đó mức giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5% trở lên;(13) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 48%; (14) Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo 92,18%; (15) Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia 46,88%, trong đó, tăng số trường đạt chuẩn quốc gia 01 trường; (16) Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm Y tế 96,39%; (17) Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia 99,96%; (18) Tỷ lệ che phủ chung 44,75%; (19) Trồng mới rừng (kể cả cây phân tán) 600 ha; (20) Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 93,5%; (21) Tỷ lệ chất thải sinh hoạt được thu gom và xử lý ở đô thị: 85%.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Phan Văn Trung – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Nhằm triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; tại kỳ họp này, HĐND huyện đã bàn, đề ra các giải pháp trọng tâm và thông qua một số Nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Ngoài các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong các báo cáo, HĐND huyện đề nghị các cấp, các ngành, các đại biểu HĐND huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất: Đề nghị UBND cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm, nâng cao vai trò quản lý, chỉ đạo, điều hành đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; khẩn trương tổ chức Hội nghị triển khai các Nghị quyết của HĐND huyện tại Kỳ họp lần này để các đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện; kịp thời ban hành kế hoạch, chương trình tổ chức thực hiện có hiệu quả, đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra trong năm 2023 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ VIII đề ra. 

Thứ hai: Tiếp tục phát huy cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra tại Kỳ họp lần này, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết dứt điểm những vụ việc còn tồn đọng, nhất là những vấn đề mà cử tri quan tâm, như: Vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư hạ tầng cơ sở, về đất đai, môi trường, phòng chống các loại tội phạm, công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nông thôn mới, việc triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia, công tác cách cách hành chính, giải quyết hồ sơ một cửa, việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân… 

Thứ ba: Đề nghị các Tổ đại biểu HĐND huyện ban hành Kế hoạch, tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Mười theo luật định. Các vị đại biểu HĐND huyện bố trí thời gian, tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả Kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa VII cho cử tri biết và tiếp thu, lắng nghe kiến nghị của cử tri để tổng hợp gửi về Thường trực HĐND huyện chuyển đến UBND huyện, các cơ quan chuyên môn của huyện trả lời cho cử tri. 

Đồng thời, đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện phải tích cực nghiên cứu tài liệu, nắm tình hình về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, các vấn đề nổi cộm, các chương trình, đề án, dự án triển khai trên địa bàn huyện để thông tin, giải thích và trả lời cho các cử tri được rõ, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của người đại biểu HĐND. 

Thứ tư: Đề nghị Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã cần nâng cao hơn nữa chất lượng trong công tác chuẩn bị, tổ chức, điều hành các Kỳ họp của HĐND, các phiên họp của Thường trực HĐND, hoạt động của các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND trong các hoạt động: Tiếp xúc cử tri, giám sát, chất vấn… theo đúng luật định. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã trong việc tham gia giám sát các hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Quan tâm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn.

Kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành chương trình đề ra. Thay mặt Thường trực HĐND huyện, tôi kêu gọi các cấp, các ngành và Nhân dân các dân tộc huyện nhà phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2023.

Tại kỳ họp lần này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong hoạt động của HĐND huyện, xã năm 2022.

Sau 02 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp./.
Đỗ Xuân Hùng

Kỳ họp lần thứ Mười, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

22/12/2022
Trong 2 ngày 15 - 16/12/2022, HĐND huyện Kông Chro khóa VII nhiệm kỳ 2021-2022 đã tổ chức kỳ họp thứ Mười, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2023 và Quyết định những vẫn đề khác có liên quan.

 
 
z3964564710308_7181358d2db0d0833820d12003584bff.jpg
Quang cảnh Kỳ họp

Kỳ họp đã dành thời gian nghe các báo cáo: Tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện; kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát HĐND huyện về “Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện Kông Chro giai đoạn 2018 – 2021”; kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Bảy và các Kỳ họp trước HĐND huyện khóa VII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm; báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn huyện Kông Chro; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười; các báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân; Toà án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện…; kỳ họp đã dành thời gian cho Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Bảy (chuyên đề), Tám (chuyên đề) và Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh khoá XII; đồng thời nghe UBND huyện trình bày các Tờ trình và biểu quyết thông qua 11 Nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Đặc biệt, với tinh thần đổi mới và nâng cao chất lượng của kỳ họp, kỳ họp HĐND huyện lần này đã dành thời gian gần 01 ngày để thực hiện việc thảo luận, chất vấn trả lời chất vấn.

Các đại biểu HĐND huyện đã nhất trí cao thông qua 21 chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP - AN năm 2023 như: (1) Tổng giá trị sản xuất tăng (giá so sánh 2010) 11,18%; (2) Tốc độ tăng trưởng các ngành: Nông lâm nghiệp và thủy sản 8,34%, Công nghiệp - xây dựng 13,3%, Dịch vụ 12,81%; (3) Cơ cấu giá trị sản xuất (theo giá hiện hành): Nông lâm nghiệp và thủy sản 40,17%, Công nghiệp - xây dựng 37,21%, Dịch vụ 22,62%; (4) Diện tích rau, hoa, cây ăn quả 5.216,45 ha, trong đó: Rau các loại 4.345 ha, cây ăn quả 871,45 ha; (5) Diện tích cây dược liệu 68,9 ha; (6) Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 25,63 tỷ đồng, trong đó: Thu ngân sách huyện, xã hưởng theo phân cấp 22,71 tỷ đồng; (7) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 1.095 tỷ đồng; (8) Tổng đàn gia súc 70.295 con; (9) Tổng mức bán lẻ bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 780 tỷ đồng; (10) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,5%; (11) Số lao động được tạo việc làm mới: 790 lao động; (12) Tỷ lệ hộ nghèo 34,69 %, trong đó mức giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5% trở lên;(13) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 48%; (14) Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo 92,18%; (15) Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia 46,88%, trong đó, tăng số trường đạt chuẩn quốc gia 01 trường; (16) Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm Y tế 96,39%; (17) Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia 99,96%; (18) Tỷ lệ che phủ chung 44,75%; (19) Trồng mới rừng (kể cả cây phân tán) 600 ha; (20) Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 93,5%; (21) Tỷ lệ chất thải sinh hoạt được thu gom và xử lý ở đô thị: 85%.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Phan Văn Trung – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Nhằm triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; tại kỳ họp này, HĐND huyện đã bàn, đề ra các giải pháp trọng tâm và thông qua một số Nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Ngoài các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong các báo cáo, HĐND huyện đề nghị các cấp, các ngành, các đại biểu HĐND huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất: Đề nghị UBND cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm, nâng cao vai trò quản lý, chỉ đạo, điều hành đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; khẩn trương tổ chức Hội nghị triển khai các Nghị quyết của HĐND huyện tại Kỳ họp lần này để các đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện; kịp thời ban hành kế hoạch, chương trình tổ chức thực hiện có hiệu quả, đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra trong năm 2023 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ VIII đề ra. 

Thứ hai: Tiếp tục phát huy cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra tại Kỳ họp lần này, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết dứt điểm những vụ việc còn tồn đọng, nhất là những vấn đề mà cử tri quan tâm, như: Vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư hạ tầng cơ sở, về đất đai, môi trường, phòng chống các loại tội phạm, công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nông thôn mới, việc triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia, công tác cách cách hành chính, giải quyết hồ sơ một cửa, việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân… 

Thứ ba: Đề nghị các Tổ đại biểu HĐND huyện ban hành Kế hoạch, tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Mười theo luật định. Các vị đại biểu HĐND huyện bố trí thời gian, tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả Kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa VII cho cử tri biết và tiếp thu, lắng nghe kiến nghị của cử tri để tổng hợp gửi về Thường trực HĐND huyện chuyển đến UBND huyện, các cơ quan chuyên môn của huyện trả lời cho cử tri. 

Đồng thời, đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện phải tích cực nghiên cứu tài liệu, nắm tình hình về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, các vấn đề nổi cộm, các chương trình, đề án, dự án triển khai trên địa bàn huyện để thông tin, giải thích và trả lời cho các cử tri được rõ, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của người đại biểu HĐND. 

Thứ tư: Đề nghị Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã cần nâng cao hơn nữa chất lượng trong công tác chuẩn bị, tổ chức, điều hành các Kỳ họp của HĐND, các phiên họp của Thường trực HĐND, hoạt động của các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND trong các hoạt động: Tiếp xúc cử tri, giám sát, chất vấn… theo đúng luật định. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã trong việc tham gia giám sát các hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Quan tâm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn.

Kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành chương trình đề ra. Thay mặt Thường trực HĐND huyện, tôi kêu gọi các cấp, các ngành và Nhân dân các dân tộc huyện nhà phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2023.

Tại kỳ họp lần này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong hoạt động của HĐND huyện, xã năm 2022.

Sau 02 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp./.
Đỗ Xuân Hùng