> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Kỳ họp thứ 7 HĐND TP. Pleiku khóa XII: Thông qua 07 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế-xã h

Kỳ họp thứ 7 HĐND TP. Pleiku khóa XII: Thông qua 07 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội

25/10/2022
Chiều 24-10, Kỳ họp thứ 7 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua 07 nghị quyết quan trọng, góp phần giúp thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới.  
 
Trên cơ sở xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND thành phố và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố, các đại biểu biểu quyết thông qua 9 nghị quyết. Trong đó, 2 nghị quyết về nhân sự gồm: Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Đặng Khánh Toàn-Trưởng phòng Tư pháp thành phố và xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với bà Hồ Thị Ngọc Huyền-Bí thư Đảng ủy phường Chi Lăng (nguyên Trưởng phòng Tư pháp thành phố).
 
 image001.jpg
Các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua 7 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong thời gian tới. 
 
07 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, gồm: Nghị quyết về việc xem xét, bổ sung Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn tỉnh bổ sung có mục tiêu; về việc xem xét, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn vốn tỉnh bổ sung có mục tiêu; về việc xem xét, phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; về việc xem xét, phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; về việc xem xét, phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; về việc xem xét, phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 và Nghị quyết về việc xem xét, phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022. 
 
 image003.jpg
Chủ tịch HĐND TP. Pleiku Trịnh Duy Thuân tặng hoa chúc mừng ông Đặng Khánh Toàn-Trưởng phòng Tư pháp thành phố được bầu bổ sung Ủy viên UBND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). 
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku nhấn mạnh: Các nghị quyết vừa thông qua có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Do đó, trong quá trình tổ chức thực hiện phải có sự triển khai đồng bộ, chặt chẽ, quyết liệt cũng như tăng cường chức năng giám sát để đảm bảo cho việc triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất và tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. 
Theo baogialai.com.vn

Kỳ họp thứ 7 HĐND TP. Pleiku khóa XII: Thông qua 07 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội

25/10/2022
Chiều 24-10, Kỳ họp thứ 7 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua 07 nghị quyết quan trọng, góp phần giúp thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới.  
 
Trên cơ sở xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND thành phố và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố, các đại biểu biểu quyết thông qua 9 nghị quyết. Trong đó, 2 nghị quyết về nhân sự gồm: Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Đặng Khánh Toàn-Trưởng phòng Tư pháp thành phố và xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với bà Hồ Thị Ngọc Huyền-Bí thư Đảng ủy phường Chi Lăng (nguyên Trưởng phòng Tư pháp thành phố).
 
 image001.jpg
Các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua 7 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong thời gian tới. 
 
07 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, gồm: Nghị quyết về việc xem xét, bổ sung Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn tỉnh bổ sung có mục tiêu; về việc xem xét, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn vốn tỉnh bổ sung có mục tiêu; về việc xem xét, phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; về việc xem xét, phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; về việc xem xét, phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; về việc xem xét, phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 và Nghị quyết về việc xem xét, phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022. 
 
 image003.jpg
Chủ tịch HĐND TP. Pleiku Trịnh Duy Thuân tặng hoa chúc mừng ông Đặng Khánh Toàn-Trưởng phòng Tư pháp thành phố được bầu bổ sung Ủy viên UBND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). 
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku nhấn mạnh: Các nghị quyết vừa thông qua có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Do đó, trong quá trình tổ chức thực hiện phải có sự triển khai đồng bộ, chặt chẽ, quyết liệt cũng như tăng cường chức năng giám sát để đảm bảo cho việc triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất và tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. 
Theo baogialai.com.vn