> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Ông Bùi Thanh Bình giữ chức Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa

Ông Bùi Thanh Bình giữ chức Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa

09/05/2023
Ngày 9-5, HĐND huyện Đak Đoa khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tổ chức kỳ họp thứ Mười ba (chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.
 
Chủ tọa kỳ họp gồm các ông: Nguyễn Hữu Thọ-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Minh Chấn-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND huyện đã nghe Chủ tịch HĐND huyện Đak Đoa Nguyễn Hữu Thọ đọc Tờ trình về giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch UBND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó, các đại biểu HĐND huyện đã thống nhất và tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện.
 
image001.jpg
Chủ tịch HĐND huyện Đak Đoa Nguyễn Hữu Thọ (bìa phải) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Bình. 

Kết quả, ông Bùi Thanh Bình-Phó Bí thư Huyện ủy Đak Đoa, đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện, ông Bùi Thanh Bình đã cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tin tưởng, các đại biểu HĐND huyện đã tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện. Trên cương vị mới, tân Chủ tịch UBND huyện khẳng định sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, tạo khối đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo UBND huyện và các thành viên UBND huyện, để lãnh đạo điều hành hoạt động của UBND huyện, thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng và các nghị quyết của HĐND huyện đề ra, cùng các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương, góp phần xây dựng huyện nhà phát triển vững mạnh.
 
image003.jpg
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) của HĐND huyện Đak Đoa.

Trước đó, ngày 28-4-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định điều động, chỉ định ông Bùi Thanh Bình-Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Đak Đoa nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để HĐND huyện Đak Đoa bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã có quyết định điều động ông Bùi Thanh Bình-Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại UBND huyện Đak Đoa.

Ngoài ra cũng tại Kỳ họp này, các đại biểu HĐND huyện đã thống nhất biểu quyết thông qua các Tờ trình của UBND huyện gồm: Tờ trình số 100/TTr-UBND về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023; Tờ trình số 101/TTr-UBND về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; Tờ trình số 102/TTr-UBND về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.
Theo baogialai.com.vn

Ông Bùi Thanh Bình giữ chức Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa

09/05/2023
Ngày 9-5, HĐND huyện Đak Đoa khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tổ chức kỳ họp thứ Mười ba (chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.
 
Chủ tọa kỳ họp gồm các ông: Nguyễn Hữu Thọ-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Minh Chấn-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND huyện đã nghe Chủ tịch HĐND huyện Đak Đoa Nguyễn Hữu Thọ đọc Tờ trình về giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch UBND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp đó, các đại biểu HĐND huyện đã thống nhất và tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện.
 
image001.jpg
Chủ tịch HĐND huyện Đak Đoa Nguyễn Hữu Thọ (bìa phải) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND huyện Bùi Thanh Bình. 

Kết quả, ông Bùi Thanh Bình-Phó Bí thư Huyện ủy Đak Đoa, đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện, ông Bùi Thanh Bình đã cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tin tưởng, các đại biểu HĐND huyện đã tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện. Trên cương vị mới, tân Chủ tịch UBND huyện khẳng định sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, tạo khối đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo UBND huyện và các thành viên UBND huyện, để lãnh đạo điều hành hoạt động của UBND huyện, thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng và các nghị quyết của HĐND huyện đề ra, cùng các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương, góp phần xây dựng huyện nhà phát triển vững mạnh.
 
image003.jpg
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) của HĐND huyện Đak Đoa.

Trước đó, ngày 28-4-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định điều động, chỉ định ông Bùi Thanh Bình-Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Đak Đoa nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để HĐND huyện Đak Đoa bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã có quyết định điều động ông Bùi Thanh Bình-Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại UBND huyện Đak Đoa.

Ngoài ra cũng tại Kỳ họp này, các đại biểu HĐND huyện đã thống nhất biểu quyết thông qua các Tờ trình của UBND huyện gồm: Tờ trình số 100/TTr-UBND về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023; Tờ trình số 101/TTr-UBND về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; Tờ trình số 102/TTr-UBND về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023.
Theo baogialai.com.vn