> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Phát biểu khai mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khoá XI

Phát biểu khai mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khoá XI

06/12/2016
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội;

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Thưa các vị khách quý cùng toàn thể cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

Hôm nay, HĐND tỉnh khóa XI khai mạc Kỳ họp thứ Hai trong không khí thi đua nước rút để hoàn thành nhiệm vụ năm 2016, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/12/1945-10/12/2016), 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016); thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và xin gửi đến toàn thể đại biểu, các vị khách quý cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Thưa các vị đại biểu,

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020. Đến thời điểm này với sự nỗ lực của hệ thống chính trị, của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta có thể khẳng định: tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016 có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa X đề ra đều đạt và vượt so với kế hoạch, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016, tạo đà cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh vẫn còn những khó khăn, chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế và số xã đạt chuẩn nông thôn năm 2016 xấp xỉ đạt chỉ tiêu đề ra, năng lực, sức cạnh tranh của đại đa số doanh nghiệp của tỉnh còn hạn chế, kinh tế tập thể chưa được quan tâm đúng mức. Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính tại một số đơn vị, địa phương chưa được chú trọng; hạn hán xảy ra trên diện rộng đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân; công tác quản lý bảo vệ rừng còn buông lỏng tại một số địa phương; tình trạng gian lận thương mại, kinh doanh đa cấp diễn biến phức tạp; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chậm; nợ đọng thuế còn lớn; giáo dục, y tế vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Tai nạn giao thông tuy có giảm cả 3 tiêu chí nhưng chưa thực sự bền vững; số vụ cháy, tự tử, đuối nước, tai nạn khác và tội phạm ma túy xảy ra nhiều, gây lo lắng trong nhân dân.

Trước tình hình đó, đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm cao, tập trung khắc phục khó khăn, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng hợp lý và bền vững. Tạo chuyển biến rõ rệt về tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân; thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tăng cường công tác phòng chống tham những; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của những ngày cuối năm 2016, tạo tiền đề vững chắc hơn cho năm 2017 và những năm tiếp theo.

Kính thưa Hội đồng nhân dân tỉnh!

Theo chương trình Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng đó là:

- Bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021;

- Xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 và những nhiệm vụ, giải pháp năm 2017; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 và phương án phân bổ ngân sách năm 2017; báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

- Kỳ họp cũng sẽ xem xét, thảo luận, quyết định 39 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình tại Kỳ họp như Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; quy định mức hỗ trợ cụ thể đối với doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân và nông dân nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính; thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trong năm 2017; thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2017; quy hoạch phát triển chăn nuôi; quy hoạch vùng rau sản xuất an toàn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030… và quy định mức thu các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Việc bàn và quyết nghị những vấn đề nói trên tại kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tác động tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017 đã được xác định trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Đặc biệt, tại Kỳ họp này chúng ta sẽ thảo luận thông qua nghị quyết Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; Quy trình phối hợp trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là nội dung định hướng cho hoạt động của HĐND tỉnh xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Tôi đề nghị các đại biểu tích cực thảo luận, xem xét đưa vào chương trình hoạt động những nội dung trọng tâm, sát với tình hình thực tế của tỉnh, phù hợp với chủ trương của Tỉnh ủy, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri tỉnh nhà.

Ngoài ra, HĐND tỉnh còn được nghe một số báo cáo kết quả giám sát liên quan đến các lĩnh vực mà cử tri quan tâm như: công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; kết quả xử lý về tình hình nợ đọng thuế; báo cáo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả giám sát tình hình thu, nộp và sử dụng quỹ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến 30/6/2016.

Trong thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân xung quanh việc quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực có nhiều vấn đề bức xúc như việc giải quyết tranh chấp đất đai; cấp GCNQSD đất, đất quy hoạch, giá đất hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng; việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của thẩm phán, việc cưỡng chế thi hành án dân sự. Tôi đề nghị đại biểu HĐND tỉnh, những người đã được nhân dân tín nhiệm bầu ra, phải đem hết tâm huyết, phát huy hết vai trò và trách nhiệm, thảo luận kỹ vấn đề để đưa ra các ý kiến sát, đúng, có giải pháp khắc phục.

Thưa các vị đại biểu,

Chương trình của kỳ họp lần này có nhiều nội dung quan trọng, tập trung làm việc trong 3 ngày. Tôi đề nghị các đại biểu khi trình bày các báo cáo, tờ trình cần gọn, rõ; các vấn đề thảo luận, chất vấn cần nêu thẳng vào nội dung trọng tâm, tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, phát huy dân chủ, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến, đề ra những giải pháp cụ thể, tích cực để chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 một cách toàn diện và cao nhất.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của kỳ họp, với tinh thần không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp HĐND tỉnh, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XI.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Phát biểu khai mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khoá XI

06/12/2016
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội;

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Thưa các vị khách quý cùng toàn thể cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

Hôm nay, HĐND tỉnh khóa XI khai mạc Kỳ họp thứ Hai trong không khí thi đua nước rút để hoàn thành nhiệm vụ năm 2016, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/12/1945-10/12/2016), 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016); thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và xin gửi đến toàn thể đại biểu, các vị khách quý cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Thưa các vị đại biểu,

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020. Đến thời điểm này với sự nỗ lực của hệ thống chính trị, của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta có thể khẳng định: tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016 có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa X đề ra đều đạt và vượt so với kế hoạch, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016, tạo đà cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh vẫn còn những khó khăn, chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế và số xã đạt chuẩn nông thôn năm 2016 xấp xỉ đạt chỉ tiêu đề ra, năng lực, sức cạnh tranh của đại đa số doanh nghiệp của tỉnh còn hạn chế, kinh tế tập thể chưa được quan tâm đúng mức. Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính tại một số đơn vị, địa phương chưa được chú trọng; hạn hán xảy ra trên diện rộng đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân; công tác quản lý bảo vệ rừng còn buông lỏng tại một số địa phương; tình trạng gian lận thương mại, kinh doanh đa cấp diễn biến phức tạp; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chậm; nợ đọng thuế còn lớn; giáo dục, y tế vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Tai nạn giao thông tuy có giảm cả 3 tiêu chí nhưng chưa thực sự bền vững; số vụ cháy, tự tử, đuối nước, tai nạn khác và tội phạm ma túy xảy ra nhiều, gây lo lắng trong nhân dân.

Trước tình hình đó, đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm cao, tập trung khắc phục khó khăn, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng hợp lý và bền vững. Tạo chuyển biến rõ rệt về tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân; thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tăng cường công tác phòng chống tham những; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của những ngày cuối năm 2016, tạo tiền đề vững chắc hơn cho năm 2017 và những năm tiếp theo.

Kính thưa Hội đồng nhân dân tỉnh!

Theo chương trình Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng đó là:

- Bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021;

- Xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 và những nhiệm vụ, giải pháp năm 2017; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 và phương án phân bổ ngân sách năm 2017; báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

- Kỳ họp cũng sẽ xem xét, thảo luận, quyết định 39 dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình tại Kỳ họp như Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; quy định mức hỗ trợ cụ thể đối với doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân và nông dân nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính; thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trong năm 2017; thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2017; quy hoạch phát triển chăn nuôi; quy hoạch vùng rau sản xuất an toàn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030… và quy định mức thu các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Việc bàn và quyết nghị những vấn đề nói trên tại kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tác động tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017 đã được xác định trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Đặc biệt, tại Kỳ họp này chúng ta sẽ thảo luận thông qua nghị quyết Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; Quy trình phối hợp trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là nội dung định hướng cho hoạt động của HĐND tỉnh xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Tôi đề nghị các đại biểu tích cực thảo luận, xem xét đưa vào chương trình hoạt động những nội dung trọng tâm, sát với tình hình thực tế của tỉnh, phù hợp với chủ trương của Tỉnh ủy, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri tỉnh nhà.

Ngoài ra, HĐND tỉnh còn được nghe một số báo cáo kết quả giám sát liên quan đến các lĩnh vực mà cử tri quan tâm như: công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; kết quả xử lý về tình hình nợ đọng thuế; báo cáo công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả giám sát tình hình thu, nộp và sử dụng quỹ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến 30/6/2016.

Trong thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân xung quanh việc quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực có nhiều vấn đề bức xúc như việc giải quyết tranh chấp đất đai; cấp GCNQSD đất, đất quy hoạch, giá đất hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng; việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của thẩm phán, việc cưỡng chế thi hành án dân sự. Tôi đề nghị đại biểu HĐND tỉnh, những người đã được nhân dân tín nhiệm bầu ra, phải đem hết tâm huyết, phát huy hết vai trò và trách nhiệm, thảo luận kỹ vấn đề để đưa ra các ý kiến sát, đúng, có giải pháp khắc phục.

Thưa các vị đại biểu,

Chương trình của kỳ họp lần này có nhiều nội dung quan trọng, tập trung làm việc trong 3 ngày. Tôi đề nghị các đại biểu khi trình bày các báo cáo, tờ trình cần gọn, rõ; các vấn đề thảo luận, chất vấn cần nêu thẳng vào nội dung trọng tâm, tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, phát huy dân chủ, thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến, đề ra những giải pháp cụ thể, tích cực để chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 một cách toàn diện và cao nhất.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của kỳ họp, với tinh thần không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp HĐND tỉnh, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XI.

Xin trân trọng cảm ơn./.