> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Thường trực HĐND huyện Chư Păh tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND xã, thị trấn lần thứ B

Thường trực HĐND huyện Chư Păh tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND xã, thị trấn lần thứ Ba, nhiệm kỳ 2021-2026

26/10/2022
Sáng ngày 25/10, Thường trực HĐND huyện Chư Păh tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ Ba, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Hồ Thị Thảo-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh-Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn.
 
234.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi nghe Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND cấp xã từ hội nghị giao ban lần thứ Hai đến nay;  Báo cáo tham luận của các Ban HĐND huyện, Thường trực HĐND cấp xã, các đại biểu tập trung thảo luận nêu lên những khó khăn, hạn chế, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát, tổ chức kỳ họp, ban hành nghị quyết. Đại biểu cũng đã đề nghị Thường trực HĐND huyện giám sát những vấn đề đang được dư luận quan tâm, việc thực hiện nghị quyết của HĐND 2 cấp, nhất là giám sát đạt hiệu quả việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm của UBND, các ngành có liên quan; công tác tập huấn kỹ năng thẩm tra, giám sát cho đại biểu HĐND; tạo điều kiện để đại biệu HĐND cấp xã được đi học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động ở các địa phương khác; kinh phí hoạt động cho các Ban HĐND cấp xã.
 
 123.jpg
Đ/c Hồ Thị Thảo- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, bà Hồ Thị Thảo-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã tiếp thu và làm rõ các ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng thời đề nghị Thường trực HĐND 02 cấp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương./. 
Đình Phát 

Thường trực HĐND huyện Chư Păh tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND xã, thị trấn lần thứ Ba, nhiệm kỳ 2021-2026

26/10/2022
Sáng ngày 25/10, Thường trực HĐND huyện Chư Păh tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ Ba, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Hồ Thị Thảo-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh-Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn.
 
234.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi nghe Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện và Thường trực HĐND cấp xã từ hội nghị giao ban lần thứ Hai đến nay;  Báo cáo tham luận của các Ban HĐND huyện, Thường trực HĐND cấp xã, các đại biểu tập trung thảo luận nêu lên những khó khăn, hạn chế, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát, tổ chức kỳ họp, ban hành nghị quyết. Đại biểu cũng đã đề nghị Thường trực HĐND huyện giám sát những vấn đề đang được dư luận quan tâm, việc thực hiện nghị quyết của HĐND 2 cấp, nhất là giám sát đạt hiệu quả việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm của UBND, các ngành có liên quan; công tác tập huấn kỹ năng thẩm tra, giám sát cho đại biểu HĐND; tạo điều kiện để đại biệu HĐND cấp xã được đi học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động ở các địa phương khác; kinh phí hoạt động cho các Ban HĐND cấp xã.
 
 123.jpg
Đ/c Hồ Thị Thảo- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, bà Hồ Thị Thảo-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã tiếp thu và làm rõ các ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng thời đề nghị Thường trực HĐND 02 cấp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương./. 
Đình Phát