> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Thường trực HĐND huyện Chư Prông thống nhất Kỳ họp thứ Sáu – HĐND huyện khóa XIII

Thường trực HĐND huyện Chư Prông thống nhất Kỳ họp thứ Sáu – HĐND huyện khóa XIII

31/05/2022
Thường trực HĐND huyện Chư Prông vừa tổ chức Hội nghị chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; ông Đinh Văn Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự có ông Rah Lan Hạnh - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo các Ban HĐND huyện; đại diện lãnh đạo: UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự và các cơ quan có liên quan. 
 
z3455637289538_49ce755ff9b12abcbad3a67e757d1dab.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Sau khi nghe các ý kiến đề xuất và trao đổi của các đại biểu tham dự Hội nghị, ông Đinh Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận: Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức trong 02 ngày, dự kiến ngày 11, 12/7/2022. Kỳ họp sẽ tập trung xem xét: Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; Báo cáo của UBND huyện về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tình hình thực hiện công tác thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022; tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các Kỳ họp trước của HĐND huyện khóa XIII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu - HĐND khóa XIII; Thông báo về tình hình hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND huyện; Báo cáo công tác giám sát của Thường trực HĐND huyện năm 2021.

Kỳ họp cũng xem xét 10 nội dung do Thường trực HĐND và UBND huyện trình, gồm: Tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023; Tờ trình về phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách huyện năm 2021; Tờ trình về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022; Tờ trình về phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2021; Tờ trình về phân bổ nhiệm vụ chi từ nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2021; Tờ trình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022; Tờ trình về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung khác có liên quan./.  
Hoàng Sơn

Thường trực HĐND huyện Chư Prông thống nhất Kỳ họp thứ Sáu – HĐND huyện khóa XIII

31/05/2022
Thường trực HĐND huyện Chư Prông vừa tổ chức Hội nghị chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; ông Đinh Văn Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự có ông Rah Lan Hạnh - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo các Ban HĐND huyện; đại diện lãnh đạo: UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự và các cơ quan có liên quan. 
 
z3455637289538_49ce755ff9b12abcbad3a67e757d1dab.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Sau khi nghe các ý kiến đề xuất và trao đổi của các đại biểu tham dự Hội nghị, ông Đinh Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận: Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức trong 02 ngày, dự kiến ngày 11, 12/7/2022. Kỳ họp sẽ tập trung xem xét: Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; Báo cáo của UBND huyện về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tình hình thực hiện công tác thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022; tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các Kỳ họp trước của HĐND huyện khóa XIII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu - HĐND khóa XIII; Thông báo về tình hình hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND huyện; Báo cáo công tác giám sát của Thường trực HĐND huyện năm 2021.

Kỳ họp cũng xem xét 10 nội dung do Thường trực HĐND và UBND huyện trình, gồm: Tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023; Tờ trình về phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách huyện năm 2021; Tờ trình về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022; Tờ trình về phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2021; Tờ trình về phân bổ nhiệm vụ chi từ nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2021; Tờ trình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022; Tờ trình về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung khác có liên quan./.  
Hoàng Sơn