> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Thường trực HĐND huyện Chư Sê: Tổ chức Hội nghị chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuố

Thường trực HĐND huyện Chư Sê: Tổ chức Hội nghị chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021

02/11/2021
Sáng ngày 29/10/2021, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức thường lệ cuối năm 2021 - kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Đồng chí Nguyễn Hồng Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị, dự Hội nghị có các đồng chí Rmah H’Bé Nét, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đinh Thị Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, cùng các đồng chí là Trưởng các Ban HĐND huyện, đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, lãnh đạo Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện và Trưởng các phòng chuyên môn thuộc huyện. 
 
 image001.png
Toàn cảnh của buổi Hội nghị 

Theo đó, kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện khóa X sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND huyện về: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 và kế hoạch dự toán thu - chi ngân sách năm 2022; tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2021; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 ngân sách huyện đầu tư trong nội bộ đơn vị sử dụng vốn; tình hình thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Hai - HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các kỳ họp trước.

Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ tham gia thảo luận về các vấn đề trình tại kỳ họp. Đồng thời cho ý kiến và biểu quyết thông qua 10 dự thảo Nghị quyết liên quan đến các nội dung: kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện; nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện và các nghị quyết về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cơ bản thống nhất với các nội dung, chương trình kỳ họp. Đề nghị Thường trực HĐND, UBND huyện và các cơ quan có liên quan chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung trình tại kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng thời gian. Yêu cầu các Ban HĐND huyện và Văn phòng HĐND - UBND huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các nội dung cũng như công tác phục vụ kỳ họp để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp. Giao Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao huyện theo dõi, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ nội dung kỳ họp đến cử tri và nhân dân biết, theo dõi./.
Ngọc Trang

Thường trực HĐND huyện Chư Sê: Tổ chức Hội nghị chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021

02/11/2021
Sáng ngày 29/10/2021, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức thường lệ cuối năm 2021 - kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Đồng chí Nguyễn Hồng Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị, dự Hội nghị có các đồng chí Rmah H’Bé Nét, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đinh Thị Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, cùng các đồng chí là Trưởng các Ban HĐND huyện, đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, lãnh đạo Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện và Trưởng các phòng chuyên môn thuộc huyện. 
 
 image001.png
Toàn cảnh của buổi Hội nghị 

Theo đó, kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện khóa X sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND huyện về: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 và kế hoạch dự toán thu - chi ngân sách năm 2022; tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2021; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 ngân sách huyện đầu tư trong nội bộ đơn vị sử dụng vốn; tình hình thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Hai - HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các kỳ họp trước.

Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ tham gia thảo luận về các vấn đề trình tại kỳ họp. Đồng thời cho ý kiến và biểu quyết thông qua 10 dự thảo Nghị quyết liên quan đến các nội dung: kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện; nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát của HĐND huyện và các nghị quyết về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cơ bản thống nhất với các nội dung, chương trình kỳ họp. Đề nghị Thường trực HĐND, UBND huyện và các cơ quan có liên quan chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung trình tại kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng thời gian. Yêu cầu các Ban HĐND huyện và Văn phòng HĐND - UBND huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các nội dung cũng như công tác phục vụ kỳ họp để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp. Giao Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao huyện theo dõi, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ nội dung kỳ họp đến cử tri và nhân dân biết, theo dõi./.
Ngọc Trang