> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Thường trực HĐND huyện Krông Pa thống nhất tổ chức Kỳ họp thứ Năm, khóa XII

Thường trực HĐND huyện Krông Pa thống nhất tổ chức Kỳ họp thứ Năm, khóa XII

11/06/2022
Thường trực HĐND huyện Krông Pa tổ chức Hội nghị để thống nhất nội dung, chương trình tổ chức Kỳ họp thứ Năm, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND, Trưởng, phó các Ban HĐND huyện; lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện; đại diện Viện kiểm nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi Cục thi hành án dân sự huyện và các phòng, ban có liên quan. 
 
Sau khi nghe đại diện Thường trực HĐND huyện báo cáo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian chuẩn bị kỳ họp Hội nghị đã thảo luận và thống nhất như sau:

Kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện Krông Pa khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến tổ chức trong 1,5 ngày, từ ngày 14/7 - 15/7/2022 tại Hội trường UBND huyện (số 45 Trần Hưng Đạo, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa). Tại kỳ họp, HĐND huyện sẽ xem xét các báo cáo: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của HĐND, các Ban HĐND huyện; Báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi Cục thi hành án dân sự huyện; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021, Báo cáo chi bổ sung nguồn mục tiêu và nguồn dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm; công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2022. Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của  Thường trực HĐND huyện về: (1)“Tổ chức, hoạt động thực hiện các chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo đảm hoạt động của HĐND cấp xã trên địa bàn”; (2)“Việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Hai, Ba HĐND huyện khóa XII” (3)Công tác quản lý nhà nước và hoạt động khái thác khoáng sản trên địa bàn huyện” và xem xét quyết định 08 tờ trình nghị quyết của Thường trực HĐND và UBND huyện trình tại kỳ họp.

Ông Tô Văn Chánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kèm nội dung trình Kỳ họp gửi đến Thường trực HĐND huyện trước ngày 20/6/2022 để các Ban HĐND huyện thẩm tra và báo cáo Thường trực HĐND huyện trước ngày 04/7/2022 để xem xét trình kỳ họp theo đúng quy định./.
                    HỮU HUÂN

Thường trực HĐND huyện Krông Pa thống nhất tổ chức Kỳ họp thứ Năm, khóa XII

11/06/2022
Thường trực HĐND huyện Krông Pa tổ chức Hội nghị để thống nhất nội dung, chương trình tổ chức Kỳ họp thứ Năm, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND, Trưởng, phó các Ban HĐND huyện; lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện; đại diện Viện kiểm nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi Cục thi hành án dân sự huyện và các phòng, ban có liên quan. 
 
Sau khi nghe đại diện Thường trực HĐND huyện báo cáo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian chuẩn bị kỳ họp Hội nghị đã thảo luận và thống nhất như sau:

Kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện Krông Pa khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến tổ chức trong 1,5 ngày, từ ngày 14/7 - 15/7/2022 tại Hội trường UBND huyện (số 45 Trần Hưng Đạo, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa). Tại kỳ họp, HĐND huyện sẽ xem xét các báo cáo: Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của HĐND, các Ban HĐND huyện; Báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi Cục thi hành án dân sự huyện; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021, Báo cáo chi bổ sung nguồn mục tiêu và nguồn dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm; công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2022. Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của  Thường trực HĐND huyện về: (1)“Tổ chức, hoạt động thực hiện các chế độ, chính sách và điều kiện đảm bảo đảm hoạt động của HĐND cấp xã trên địa bàn”; (2)“Việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Hai, Ba HĐND huyện khóa XII” (3)Công tác quản lý nhà nước và hoạt động khái thác khoáng sản trên địa bàn huyện” và xem xét quyết định 08 tờ trình nghị quyết của Thường trực HĐND và UBND huyện trình tại kỳ họp.

Ông Tô Văn Chánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kèm nội dung trình Kỳ họp gửi đến Thường trực HĐND huyện trước ngày 20/6/2022 để các Ban HĐND huyện thẩm tra và báo cáo Thường trực HĐND huyện trước ngày 04/7/2022 để xem xét trình kỳ họp theo đúng quy định./.
                    HỮU HUÂN