> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Thường trực HĐND huyện Phú Thiện thống nhất tổ chức Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thường trực HĐND huyện Phú Thiện thống nhất tổ chức Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) nhiệm kỳ 2021 - 2026

24/03/2022
Sáng ngày 22/3/2022, Thường trực HĐND huyện Phú Thiện phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan có liên quan tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình tổ chức Kỳ họp thứ Sáu (Chuyên đề) HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo dự kiến, Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) HĐND huyện sẽ tổ chức vào ngày 14/4/2022, tại Hội trường 30/3 của huyện, kỳ họp sẽ xem xét, quyết định một số nội dung do UBND huyện trình gồm:

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Hùng Vương, thị trấn huyện Phú Thiện với tổng mức đầu tự 9.900 triệu đồng và dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường trên địa bàn thị trấn 781 triệu đồng thuộc nguồn vốn đầu tư ngân sách của huyện (Sự nghiệp kiến thiết thị chính - Kinh phí đô thị loại V); phê duyệt điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 theo đó, sẽ giảm chi thường xuyên 10.771 triệu đồng để tăng chi đầu tư; phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phê duyệt điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách huyện.

Kết luận hội nghị, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện chuẩn bị các Tờ trình, hồ sơ và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp để Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện kịp thời thẩm tra trình kỳ họp đúng luật định và có chất lượng; đề nghị Văn phòng HĐND-UBND huyện chuyển toàn bộ tài liệu kỳ họp qua Email điện tử cho các đại biểu và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của huyện để đại biểu truy cập, nghiên cứ tham gia tại kỳ họp; đồng thời, tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tổ chức thành công kỳ họp đúng luật định.
               Nguyễn Huân

Thường trực HĐND huyện Phú Thiện thống nhất tổ chức Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) nhiệm kỳ 2021 - 2026

24/03/2022
Sáng ngày 22/3/2022, Thường trực HĐND huyện Phú Thiện phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện và các cơ quan có liên quan tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình tổ chức Kỳ họp thứ Sáu (Chuyên đề) HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo dự kiến, Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) HĐND huyện sẽ tổ chức vào ngày 14/4/2022, tại Hội trường 30/3 của huyện, kỳ họp sẽ xem xét, quyết định một số nội dung do UBND huyện trình gồm:

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Hùng Vương, thị trấn huyện Phú Thiện với tổng mức đầu tự 9.900 triệu đồng và dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường trên địa bàn thị trấn 781 triệu đồng thuộc nguồn vốn đầu tư ngân sách của huyện (Sự nghiệp kiến thiết thị chính - Kinh phí đô thị loại V); phê duyệt điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 theo đó, sẽ giảm chi thường xuyên 10.771 triệu đồng để tăng chi đầu tư; phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phê duyệt điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách huyện.

Kết luận hội nghị, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện chuẩn bị các Tờ trình, hồ sơ và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp để Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện kịp thời thẩm tra trình kỳ họp đúng luật định và có chất lượng; đề nghị Văn phòng HĐND-UBND huyện chuyển toàn bộ tài liệu kỳ họp qua Email điện tử cho các đại biểu và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của huyện để đại biểu truy cập, nghiên cứ tham gia tại kỳ họp; đồng thời, tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tổ chức thành công kỳ họp đúng luật định.
               Nguyễn Huân