> Tin tức - Sự kiện > Tin HĐND cấp huyện, xã > Thường trực HĐND thị xã An Khê tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 02/2022

Thường trực HĐND thị xã An Khê tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 02/2022

01/03/2022
Thường trực HĐND thị xã An Khê tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02/2022 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 2 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2022. Ông Đinh Văn Cương - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì cuộc họp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND, các Ban HĐND và lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND  thị xã.

 
 
ban-phap-che-gs.jpg
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại UBND thị xã An Khê

Trong tháng 02/2022, Thường trực HĐND thị xã đã ban hành Kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND về tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao và làng nông thôn mới trên địa bàn thị xã; ban hành văn bản đề nghị UBND các xã, phường báo cáo tình hình quân nhân xuất ngũ của địa phương trong năm 2020, 2021 để chuẩn bị tổ chức buổi đối thoại với quân nhân xuất ngũ trở về địa phương; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã đã ban hành kế hoạch giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả việc quản lý và hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách thị xã ủy thác về Ngân hàng chính sách xã hội của thị xã từ năm 2018 đến 2021.

 Tại phiên họp, Thường trực HĐND thị xã thống nhất đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2 và triển khai một số công tác trọng tâm trong tháng 3/2022 đó là: Trong tháng 3/2022, Thường trực HĐND thị xã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tập huấn cho các vị đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; Tổ chức giám sát chuyên đề của HĐND thị xã về tình hình triển khai thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao và làng nông thôn mới trên địa bàn thị xã; Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I/2022 giữa Thường trực HĐND thị xã với Thường trực HĐND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Ban hành thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, các vị đại biểu HĐND thị xã tại trụ sở Tiếp công dân và tại địa bàn nơi đại biểu úng cử trong quý II/2022.

Thường trực HĐND thị xã đề nghị các Ban HĐND thị xã xây dựng và triển khai các cuộc giám sát của các Ban đảm bảo nội dung, thời gian, hiệu quả theo Chương trình hoạt động của các Ban đã đề ra từ đầu năm; đồng thời đề nghị Văn phòng HĐND- UBND thị xã chuẩn bị các nội dung, điều kiện để phục vụ các đợt, giám sát và các nội dung theo kế hoạch chương trình của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị xã./.
Thanh Ngọc

Thường trực HĐND thị xã An Khê tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 02/2022

01/03/2022
Thường trực HĐND thị xã An Khê tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02/2022 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 2 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2022. Ông Đinh Văn Cương - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì cuộc họp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong Thường trực HĐND, các Ban HĐND và lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND  thị xã.

 
 
ban-phap-che-gs.jpg
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại UBND thị xã An Khê

Trong tháng 02/2022, Thường trực HĐND thị xã đã ban hành Kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND về tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao và làng nông thôn mới trên địa bàn thị xã; ban hành văn bản đề nghị UBND các xã, phường báo cáo tình hình quân nhân xuất ngũ của địa phương trong năm 2020, 2021 để chuẩn bị tổ chức buổi đối thoại với quân nhân xuất ngũ trở về địa phương; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã đã ban hành kế hoạch giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả việc quản lý và hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách thị xã ủy thác về Ngân hàng chính sách xã hội của thị xã từ năm 2018 đến 2021.

 Tại phiên họp, Thường trực HĐND thị xã thống nhất đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2 và triển khai một số công tác trọng tâm trong tháng 3/2022 đó là: Trong tháng 3/2022, Thường trực HĐND thị xã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tập huấn cho các vị đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; Tổ chức giám sát chuyên đề của HĐND thị xã về tình hình triển khai thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao và làng nông thôn mới trên địa bàn thị xã; Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I/2022 giữa Thường trực HĐND thị xã với Thường trực HĐND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Ban hành thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, các vị đại biểu HĐND thị xã tại trụ sở Tiếp công dân và tại địa bàn nơi đại biểu úng cử trong quý II/2022.

Thường trực HĐND thị xã đề nghị các Ban HĐND thị xã xây dựng và triển khai các cuộc giám sát của các Ban đảm bảo nội dung, thời gian, hiệu quả theo Chương trình hoạt động của các Ban đã đề ra từ đầu năm; đồng thời đề nghị Văn phòng HĐND- UBND thị xã chuẩn bị các nội dung, điều kiện để phục vụ các đợt, giám sát và các nội dung theo kế hoạch chương trình của Thường trực HĐND, các Ban HĐND thị xã./.
Thanh Ngọc