> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nôn

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn thị xã Ayun Pa

11/04/2013
Ngày 10 tháng 4 năm 2013, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức khảo sát các công trình nước sạch tại xã Iartô, Ia Sao và làm việc với UBND thị xã Ayun Pa về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn thị xã.
Trong giai đoạn (2009 – 2012), trên địa bàn thị xã được đầu tư xây dựng 04 công trình nước khoan sâu có tháp rùa chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh thực hiện. Các công trình trên cơ bản đã được đưa vào sử dụng và cấp nước sinh hoạt cho trên 3.500 người, trong đó đồng bào dân tộc thiếu số là: 3.100 người của hai xã Iartô và Ia Sao. Qua khảo sát thực tế thấy công trình tại xã Iartô, hiện nay không hoạt động và không có Ban quản lý điều hành.
 
IMG_0487.jpg

Tại buổi làm việc với UBND thị xã, đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã kiến nghị với UBND thị xã Ayun Pa cần chỉ đạo khắc phục công trình tại xã Iartô để đưa vào phục vụ người dân và định hướng tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn thị xã trong thời gian tới.
Phát biểu tại buổi làm việc, bà Ayun H'Bút - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả đã đạt được và chỉ ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn thị xã trong thời gian qua; đồng thời đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các ngành, các cấp sớm có các giải pháp khắc phục những khó khăn hiện tại để kế hoạch chương trình mục tiêu Quốc gia và vệ sinh môi trường nông thôn (giai đoạn 2012-2015) của thị xã Ayun Pa mang lại lợi ích thực sự cho người dân, trước mắt chỉ đạo xã Iartô thành lập tổ tự quản để bảo quản, vận hành, khai thác, duy trì công trình nước sạch tại xã, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong xã./.
Quang Vinh

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn thị xã Ayun Pa

11/04/2013
Ngày 10 tháng 4 năm 2013, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức khảo sát các công trình nước sạch tại xã Iartô, Ia Sao và làm việc với UBND thị xã Ayun Pa về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn thị xã.
Trong giai đoạn (2009 – 2012), trên địa bàn thị xã được đầu tư xây dựng 04 công trình nước khoan sâu có tháp rùa chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh thực hiện. Các công trình trên cơ bản đã được đưa vào sử dụng và cấp nước sinh hoạt cho trên 3.500 người, trong đó đồng bào dân tộc thiếu số là: 3.100 người của hai xã Iartô và Ia Sao. Qua khảo sát thực tế thấy công trình tại xã Iartô, hiện nay không hoạt động và không có Ban quản lý điều hành.
 
IMG_0487.jpg

Tại buổi làm việc với UBND thị xã, đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã kiến nghị với UBND thị xã Ayun Pa cần chỉ đạo khắc phục công trình tại xã Iartô để đưa vào phục vụ người dân và định hướng tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn thị xã trong thời gian tới.
Phát biểu tại buổi làm việc, bà Ayun H'Bút - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả đã đạt được và chỉ ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn thị xã trong thời gian qua; đồng thời đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các ngành, các cấp sớm có các giải pháp khắc phục những khó khăn hiện tại để kế hoạch chương trình mục tiêu Quốc gia và vệ sinh môi trường nông thôn (giai đoạn 2012-2015) của thị xã Ayun Pa mang lại lợi ích thực sự cho người dân, trước mắt chỉ đạo xã Iartô thành lập tổ tự quản để bảo quản, vận hành, khai thác, duy trì công trình nước sạch tại xã, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong xã./.
Quang Vinh