> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát “Việc thực hiện tái định cư và các chế độ chính sách cho các hộ thuộc

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát “Việc thực hiện tái định cư và các chế độ chính sách cho các hộ thuộc vùng dự án thủy lợi, thủy điện” trên địa bàn tỉnh

08/11/2018
Thực hiện Quyết định số 60/QĐ-HĐND ngày 05/10/2018 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về giám sát “Việc thực hiện tái định cư và chế độ chính sách cho các hộ thuộc vùng dự án thủy lợi, thủy điện” trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát từ ngày 30/10 đến ngày 02/11/2018, Đoàn do đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát trực tiếp tại UBND huyện Krông Pa, Chư Prông, Ia Grai, Chư Păh và tiến hành khảo sát thực tế tại các khu tái định cư.
Qua giám sát, Đoàn nhận thấy đời sống của người dân tại các khu tái định cư đã cơ bản ổn định; cuộc sống trước và sau tái định cư có sự thay đổi rõ rệt theo hướng tích cực. Toàn bộ các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng về tài sản, nhà cửa, đất đai đều được đền bù, hỗ trợ thỏa đáng. Hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu như: Điện, đường, trường, trạm, nước sinh hoạt đều đã được đầu tư đồng bộ, đáp ứng cơ bản nhu cầu cuộc sống hàng ngày của người dân. Cùng với đó, những năm qua bằng các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, huyện đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
 
Tuy nhiên, Đoàn cũng nhận định đời sống cơ bản ổn định nhưng chất lượng thì chưa đảm bảo như nhà ở nhà sinh hoạt cộng đồng, đường giao thông xuống cấp hư hỏng nặng; đất sản xuất của dân ở xa khu vực sinh sống (tái định cư), đường vào khu sản xuất đi lại khó khăn ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân; không có nguồn quỹ đất dự phòng để bố trí cho việc tách hộ giãn dân; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân còn chậm; tỷ lệ hộ nghèo tại các khu tái định cư cao chiếm trên 50% chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Đặc biệt, tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô thường xuyên xảy ra ở hầu hết các khu tái định cư.
 
Qua giám sát, ông Hồ Văn Điềm, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được; đồng thời, đề nghị các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác giảm nghèo. Thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn; sớm thực hiện đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân./.
 
Tin và ảnh: Việt Hường
 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát “Việc thực hiện tái định cư và các chế độ chính sách cho các hộ thuộc vùng dự án thủy lợi, thủy điện” trên địa bàn tỉnh

08/11/2018
Thực hiện Quyết định số 60/QĐ-HĐND ngày 05/10/2018 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về giám sát “Việc thực hiện tái định cư và chế độ chính sách cho các hộ thuộc vùng dự án thủy lợi, thủy điện” trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát từ ngày 30/10 đến ngày 02/11/2018, Đoàn do đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát trực tiếp tại UBND huyện Krông Pa, Chư Prông, Ia Grai, Chư Păh và tiến hành khảo sát thực tế tại các khu tái định cư.
Qua giám sát, Đoàn nhận thấy đời sống của người dân tại các khu tái định cư đã cơ bản ổn định; cuộc sống trước và sau tái định cư có sự thay đổi rõ rệt theo hướng tích cực. Toàn bộ các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng về tài sản, nhà cửa, đất đai đều được đền bù, hỗ trợ thỏa đáng. Hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu như: Điện, đường, trường, trạm, nước sinh hoạt đều đã được đầu tư đồng bộ, đáp ứng cơ bản nhu cầu cuộc sống hàng ngày của người dân. Cùng với đó, những năm qua bằng các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, huyện đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
 
Tuy nhiên, Đoàn cũng nhận định đời sống cơ bản ổn định nhưng chất lượng thì chưa đảm bảo như nhà ở nhà sinh hoạt cộng đồng, đường giao thông xuống cấp hư hỏng nặng; đất sản xuất của dân ở xa khu vực sinh sống (tái định cư), đường vào khu sản xuất đi lại khó khăn ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân; không có nguồn quỹ đất dự phòng để bố trí cho việc tách hộ giãn dân; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân còn chậm; tỷ lệ hộ nghèo tại các khu tái định cư cao chiếm trên 50% chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Đặc biệt, tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô thường xuyên xảy ra ở hầu hết các khu tái định cư.
 
Qua giám sát, ông Hồ Văn Điềm, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được; đồng thời, đề nghị các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác giảm nghèo. Thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn; sớm thực hiện đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân./.
 
Tin và ảnh: Việt Hường