> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Chư Sê về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gi

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Chư Sê về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2009-2012

10/04/2013
Ngày 9 tháng 4 năm 2013, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh do bà AYun H'Bút, Trưởng Ban làm trưởng Đoàn, các thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban Kinh tế- Ngân sách và các sở, ngành có liên quan đã làm việc với UBND huyện Chư Sê và khảo sát tại 5 công trình trên địa bàn huyện về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2009-2012.
         Trong giai đoạn 2009-2012, huyện Chư Sê đã được đầu tư xây dựng 17 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung (gồm hệ thống giếng khoan sâu, hệ thống ống dẫn nước), với tổng kinh phí thực hiện là 5.944.327.000 đồng, cung cấp nước hợp vệ sinh cho 1.284 hộ dân nông thôn, chủ yếu là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số và giáo viên, học sinh các trường học. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 88,3 % hộ được dùng nước sạch nông thôn, trong đó tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số đạt 60%; cơ bản các công trình đều phát huy hiệu quả là cung cấp nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh cho người dân và có sự quản lý, kiểm tra của các ngành chức năng trong quá trình sử dụng.
 
IMG_0455.jpg

        Tuy nhiên, qua khảo sát các công trình nước sạch trên địa bàn huyện tại 5 làng thuộc các xã Dun, Kông H'Tok, AYun thì công trình nước có 3 bể chứa tại làng A Chông, làng Plen thì 2 bể không có nước, giếng khô; hệ thống giếng khoan sâu nước tự chảy làng Pal xã Dun nước chỉ đủ cung cấp cho 33/80 hộ trong làng (theo thiết kế có 134 hộ được hưởng lợi).
         Theo kế hoạch của huyện, kế hoạch chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2015, phấn đấu 100% dân cư thành thị, 97,1% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn Quốc gia; 90% số hộ có công trình hợp vệ sinh; 36% xã có chất thải, nước thải được thu gom xử lý theo quy định. Đây là chương trình, nỗ lực của huyện để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 – 2015 đã được Thủ tướng phê duyệt, nhằm đảm bảo các yêu cầu thiết yếu của người dân.

 
IMG_0465.jpg

         Thay mặt đoàn giám sát, Bà AYun H'Bút - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả huyện đã đạt được trong thời gian qua về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và đề nghị huyện cần tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch theo định hướng của huyện và tỉnh nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt, từng bước giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho người dân, đồng thời góp phần thực hiện thành công chiến lược Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và sớm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chư Sê nói riêng và của tỉnh Gia Lai nói chung./.
Quang Vinh

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Chư Sê về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2009-2012

10/04/2013
Ngày 9 tháng 4 năm 2013, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh do bà AYun H'Bút, Trưởng Ban làm trưởng Đoàn, các thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban Kinh tế- Ngân sách và các sở, ngành có liên quan đã làm việc với UBND huyện Chư Sê và khảo sát tại 5 công trình trên địa bàn huyện về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2009-2012.
         Trong giai đoạn 2009-2012, huyện Chư Sê đã được đầu tư xây dựng 17 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung (gồm hệ thống giếng khoan sâu, hệ thống ống dẫn nước), với tổng kinh phí thực hiện là 5.944.327.000 đồng, cung cấp nước hợp vệ sinh cho 1.284 hộ dân nông thôn, chủ yếu là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số và giáo viên, học sinh các trường học. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 88,3 % hộ được dùng nước sạch nông thôn, trong đó tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số đạt 60%; cơ bản các công trình đều phát huy hiệu quả là cung cấp nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh cho người dân và có sự quản lý, kiểm tra của các ngành chức năng trong quá trình sử dụng.
 
IMG_0455.jpg

        Tuy nhiên, qua khảo sát các công trình nước sạch trên địa bàn huyện tại 5 làng thuộc các xã Dun, Kông H'Tok, AYun thì công trình nước có 3 bể chứa tại làng A Chông, làng Plen thì 2 bể không có nước, giếng khô; hệ thống giếng khoan sâu nước tự chảy làng Pal xã Dun nước chỉ đủ cung cấp cho 33/80 hộ trong làng (theo thiết kế có 134 hộ được hưởng lợi).
         Theo kế hoạch của huyện, kế hoạch chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2015, phấn đấu 100% dân cư thành thị, 97,1% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn Quốc gia; 90% số hộ có công trình hợp vệ sinh; 36% xã có chất thải, nước thải được thu gom xử lý theo quy định. Đây là chương trình, nỗ lực của huyện để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 – 2015 đã được Thủ tướng phê duyệt, nhằm đảm bảo các yêu cầu thiết yếu của người dân.

 
IMG_0465.jpg

         Thay mặt đoàn giám sát, Bà AYun H'Bút - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả huyện đã đạt được trong thời gian qua về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và đề nghị huyện cần tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch theo định hướng của huyện và tỉnh nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt, từng bước giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho người dân, đồng thời góp phần thực hiện thành công chiến lược Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và sớm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chư Sê nói riêng và của tỉnh Gia Lai nói chung./.
Quang Vinh