> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình “Việc thực hiện Quyết định số 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chín

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình “Việc thực hiện Quyết định số 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

09/05/2016
Thực hiện Kế hoạch khảo sát số 99/KH-HĐND ngày 29/02/2016 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về việc “Việc thực hiện Quyết định số 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo”. Chiều ngày 5/5/2016 Đoàn khảo sát đã có buổi làm việc trực tiếp với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư, tổng kinh phí trung ương bố trí cho 04 huyện được hưởng cơ chế theo Nghị quyết số 30a, gồm: Kbang, Kông Chro, Ia Pa và Krông Pa từ năm 2013-2015 là 144 tỷ đồng (riêng năm 2013 trung ương không bố trí vốn). Bằng nguồn vốn đầu tư phát triển và ngân sách huyện lồng ghép đầu tư trên địa bàn, các huyện nghèo đã thực hiện đầu tư xây dựng được 46 công trình, cụ thể: đầu tư 13 công trình cấp huyện, 33 công trình cấp xã và dưới xã (chủ yếu là công trình điện, đường, trạm y tế xã, trường học, nước sinh hoạt tự chảy.
Qua 03 năm thực hiện, kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo đến cuối năm 2015 (theo chuẩn 2011-2015) trên địa bàn 04 huyện nghèo có 14.382 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo 25,84%, giảm 16,3% so với năm 2012 (bình quân mỗi năm giảm 4,0%). Tỷ lệ hộ nghèo DTTS trong tổng số hộ nghèo chiếm 88,67%. Số hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo là 5.857 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo 10,52%; tỷ lệ hộ cận nghèo trong DTTS 12,5%.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: theo đề án đã phê duyệt (đề án của 04 huyện nghèo) với tổng mức đầu tư 414,66 tỷ đồng hỗ trợ theo mục tiêu từ NSTW để thực hiện đề án giai đoạn 2013-2017. Thực tế trung ương mới cấp vốn cho năm 2014-2015 với số kinh phí là 144 tỷ đồng (bình quân mỗi huyện 18 tỷ đồng/năm) chỉ mới đạt 35% so với tổng mức đầu tư phê duyệt (năm 2013 trung ương không bố trí; năm 2016 trung ương bố trí 56,4 tỷ đồng giảm trên 20% theo kế hoạch bố trí hằng năm của đề án (không đủ 18 tỷ đồng/huyện) nên khó khăn trong quá trình triển khai của địa phương; thời gian từ khi lập đến khi thực hiện đề án là quá dài, nhiều công trình mang tính cấp thiết chưa được đầu tư kịp thời…
 
Kết luận buổi làm việc, bà Ayun H Bút – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận những kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Kết thúc đợt khảo sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ tiến hành họp tổng kết để thống nhất các kiến nghị, đề xuất đối với Quốc hội, Chính phủ, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
 
                                                                     Tin và ảnh Việt Hường

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình “Việc thực hiện Quyết định số 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

09/05/2016
Thực hiện Kế hoạch khảo sát số 99/KH-HĐND ngày 29/02/2016 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về việc “Việc thực hiện Quyết định số 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo”. Chiều ngày 5/5/2016 Đoàn khảo sát đã có buổi làm việc trực tiếp với Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư, tổng kinh phí trung ương bố trí cho 04 huyện được hưởng cơ chế theo Nghị quyết số 30a, gồm: Kbang, Kông Chro, Ia Pa và Krông Pa từ năm 2013-2015 là 144 tỷ đồng (riêng năm 2013 trung ương không bố trí vốn). Bằng nguồn vốn đầu tư phát triển và ngân sách huyện lồng ghép đầu tư trên địa bàn, các huyện nghèo đã thực hiện đầu tư xây dựng được 46 công trình, cụ thể: đầu tư 13 công trình cấp huyện, 33 công trình cấp xã và dưới xã (chủ yếu là công trình điện, đường, trạm y tế xã, trường học, nước sinh hoạt tự chảy.
Qua 03 năm thực hiện, kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo đến cuối năm 2015 (theo chuẩn 2011-2015) trên địa bàn 04 huyện nghèo có 14.382 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo 25,84%, giảm 16,3% so với năm 2012 (bình quân mỗi năm giảm 4,0%). Tỷ lệ hộ nghèo DTTS trong tổng số hộ nghèo chiếm 88,67%. Số hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo là 5.857 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo 10,52%; tỷ lệ hộ cận nghèo trong DTTS 12,5%.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: theo đề án đã phê duyệt (đề án của 04 huyện nghèo) với tổng mức đầu tư 414,66 tỷ đồng hỗ trợ theo mục tiêu từ NSTW để thực hiện đề án giai đoạn 2013-2017. Thực tế trung ương mới cấp vốn cho năm 2014-2015 với số kinh phí là 144 tỷ đồng (bình quân mỗi huyện 18 tỷ đồng/năm) chỉ mới đạt 35% so với tổng mức đầu tư phê duyệt (năm 2013 trung ương không bố trí; năm 2016 trung ương bố trí 56,4 tỷ đồng giảm trên 20% theo kế hoạch bố trí hằng năm của đề án (không đủ 18 tỷ đồng/huyện) nên khó khăn trong quá trình triển khai của địa phương; thời gian từ khi lập đến khi thực hiện đề án là quá dài, nhiều công trình mang tính cấp thiết chưa được đầu tư kịp thời…
 
Kết luận buổi làm việc, bà Ayun H Bút – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận những kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Kết thúc đợt khảo sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ tiến hành họp tổng kết để thống nhất các kiến nghị, đề xuất đối với Quốc hội, Chính phủ, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
 
                                                                     Tin và ảnh Việt Hường