> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Pháp chế, HĐND tỉnh thẩm tra một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh thẩm tra một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X

28/11/2014
Ngày 25-11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh thẩm tra một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X. Đồng chí Lương Thanh Đức, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Ban Pháp chế  được Thường trực HĐND tỉnh phân công thẩm tra 04 báo cáo, 09 dự thảo nghị quyết và tờ trình về các nội dung: Báo cáo về đánh giá kết quả công tác năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 liên quan đến mảng nội chính; báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và  phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu, gian lận thương mại năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015; báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân, Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; về việc thành lập Thôn 6, xã Thành An thuộc thị xã An Khê; điều chỉnh địa giới hành chính xã Ia Khươl, xã Hà Tây để mở rộng địa giới hành chính xã Đăk Tơ Ver thuộc huyện Chư Păh; thông qua biên chế số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2014 và kế hoạch năm 2015; mức chi đối với một số nội dung chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; quy định mức lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân áp dụng trên địa bàn tỉnh; quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; chương trình xây dựng nghị quyết và chương trình giám sát năm 2015. Các đại biểu tham dự cuộc họp cơ bản nhất trí với dự thảo nội dung các báo cáo và tờ trình, đồng thời thảo luận làm rõ một số các vấn đề: Việc phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng có lúc chưa chặt chẽ; quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật nhưng một số người khiếu nại, tố cáo còn thực hiện chưa nghiêm túc; nguyên nhân chủ yếu làm cho tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng như tội giết người, hiếp dân..; tỷ lệ bản án bị hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán…

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Lương Thanh Đức, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện các báo cáo, dự thảo nghị quyết và tờ trình trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa X xem xét, quyết định. 
                                                                                      Trà Giang

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh thẩm tra một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X

28/11/2014
Ngày 25-11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh thẩm tra một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X. Đồng chí Lương Thanh Đức, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Ban Pháp chế  được Thường trực HĐND tỉnh phân công thẩm tra 04 báo cáo, 09 dự thảo nghị quyết và tờ trình về các nội dung: Báo cáo về đánh giá kết quả công tác năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 liên quan đến mảng nội chính; báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và  phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu, gian lận thương mại năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015; báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân, Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; về việc thành lập Thôn 6, xã Thành An thuộc thị xã An Khê; điều chỉnh địa giới hành chính xã Ia Khươl, xã Hà Tây để mở rộng địa giới hành chính xã Đăk Tơ Ver thuộc huyện Chư Păh; thông qua biên chế số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2014 và kế hoạch năm 2015; mức chi đối với một số nội dung chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; quy định mức lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân áp dụng trên địa bàn tỉnh; quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; chương trình xây dựng nghị quyết và chương trình giám sát năm 2015. Các đại biểu tham dự cuộc họp cơ bản nhất trí với dự thảo nội dung các báo cáo và tờ trình, đồng thời thảo luận làm rõ một số các vấn đề: Việc phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng có lúc chưa chặt chẽ; quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật nhưng một số người khiếu nại, tố cáo còn thực hiện chưa nghiêm túc; nguyên nhân chủ yếu làm cho tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng như tội giết người, hiếp dân..; tỷ lệ bản án bị hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán…

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Lương Thanh Đức, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện các báo cáo, dự thảo nghị quyết và tờ trình trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa X xem xét, quyết định. 
                                                                                      Trà Giang