> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và thống nhất chương trình công tác 6

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và thống nhất chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013

09/07/2013
Ngày 05/7/2013, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và thống nhất chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013. Trong 6 tháng đầu năm, Ban đã tổ chức một đợt giám sát và một đợt khảo sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; Khảo sát, nắm tình hình đối với hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh và tham mưu cùng với Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiên các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá đây đều là những vấn đề quan trọng, bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội, được nhiều đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Qua các đợt giám sát, khảo sát Ban đã phát hiện những tồn tại, hạn chế và kiến nghị với Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan nhằm tăng cường hơn nữa việc tuân thủ các quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh. Ban đã tổ chức thẩm tra Tờ trình số 1642/TTr-UBND ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc đề nghị thông qua việc điều chỉnh, chia tách, thành lập thôn, làng, tổ dân phố thuộc các huyện Mang Yang, Ia Pa và Krông Chro; Tờ trình số 2121/TTr-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổ chức, huấn luyện, hoạt động, chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoàn 2013 - 2016; Tờ trình số 2109/TTr-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định mức chi phục vụ cho hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Báo cáo tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của UBND tỉnh. Ngoài ra, Ban thường xuyên cùng với Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp công dân, tiếp nhận và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng luật và thực hiện một số nhiệm vụ khác. 
Tại buổi họp sơ kết các thành viên trong Ban cũng đã thống nhất chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2013 Ban sẽ tập trung giám sát tình hình giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tình hình thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh. Dự kiến sẽ giám sát, khảo sát tại Thanh tra tỉnh, huyện Kông Chro, thị xã An Khê, thành phố Pleiku, huyện Ia Grai và một số đơn vị, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, đã bị nhân dân kiến nghị nhiều lần nhưng không khắc phục, gây bức xúc trong nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết để trình ra kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh khi được phân công.
 
THU TRANG

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và thống nhất chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013

09/07/2013
Ngày 05/7/2013, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và thống nhất chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013. Trong 6 tháng đầu năm, Ban đã tổ chức một đợt giám sát và một đợt khảo sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; Khảo sát, nắm tình hình đối với hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh và tham mưu cùng với Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiên các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá đây đều là những vấn đề quan trọng, bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội, được nhiều đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Qua các đợt giám sát, khảo sát Ban đã phát hiện những tồn tại, hạn chế và kiến nghị với Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan nhằm tăng cường hơn nữa việc tuân thủ các quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh. Ban đã tổ chức thẩm tra Tờ trình số 1642/TTr-UBND ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc đề nghị thông qua việc điều chỉnh, chia tách, thành lập thôn, làng, tổ dân phố thuộc các huyện Mang Yang, Ia Pa và Krông Chro; Tờ trình số 2121/TTr-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổ chức, huấn luyện, hoạt động, chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoàn 2013 - 2016; Tờ trình số 2109/TTr-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định mức chi phục vụ cho hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Báo cáo tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của UBND tỉnh. Ngoài ra, Ban thường xuyên cùng với Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp công dân, tiếp nhận và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng luật và thực hiện một số nhiệm vụ khác. 
Tại buổi họp sơ kết các thành viên trong Ban cũng đã thống nhất chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2013 Ban sẽ tập trung giám sát tình hình giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tình hình thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh. Dự kiến sẽ giám sát, khảo sát tại Thanh tra tỉnh, huyện Kông Chro, thị xã An Khê, thành phố Pleiku, huyện Ia Grai và một số đơn vị, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, đã bị nhân dân kiến nghị nhiều lần nhưng không khắc phục, gây bức xúc trong nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết để trình ra kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh khi được phân công.
 
THU TRANG