> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát các quy định về công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát các quy định về công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại Sở Giao thông-Vận tải

25/04/2014
Thực hiện Kế hoạch giám sát ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-HĐND ngày 07/4/2014 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc giám sát các quy định của pháp luật về công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua 02 ngày (23 và 24/4/2014) Đoàn giám sát trực tiếp tại Công ty TNHH Vận tải ô tô Gia Lai và Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải ô tô Gia Lai. Sáng 25/4/2014, Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với Sở Giao thông - Vận tải về công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh.
Qua giám sát, theo báo cáo của Sở Giao thông-Vận tải về công tác đào tạo, tổ chức sát hạch và cấp giấy phép GPLX trên địa bàn tỉnh ngày càng chất lượng, đảm bảo tính nghiêm minh, chính xác, khách quan, công khai minh bạch theo quy định của pháp luật. Từ ngày 01/01/2012 đến nay, Sở Giao thông - Vận tải đã tổ chức được 332 kỳ sát hạch, trong đó có 234 kỳ sát hạch lái xe mô tô, 98 kỳ sát hạch lái xe ô tô. Tỷ lệ đạt bình quân ở các kỳ sát hạch:

- Đối với sát hạch lái xe ô tô: tổng số lượt dự sát hạch là 13.365 lượt, số thí sinh đạt được cấp GPLX là 8.051, đạt tỉ lệ 60%.

- Đối với sát hạch lái xe mô tô: tổng số lượt dự sát hạch là 50.028 lượt, số thí sinh đạt được cấp GPLX là 34.772, đạt tỉ lệ 69,5%.

- Đã cấp đổi được 30.786 GPLX, trong đó: 22.520 GPLX ô tô các hạng, 8.259 GPLX mô tô hạng A1, 05 GPLX mô tô hạng A2 và 02 GPLX mô tô hạng A3.

- Xác minh quản lý 2.447 trường hợp cho các cơ quan quản lý GPLX, đề nghị xác minh quản lý GPLX cho 909 trường hợp; phát hiện và ban hành Quyết định thu hồi 42 hồ sơ GPLX (trong thời hạn 05 năm không được cấp GPLX) vì có hành vi sử dụng GPLX giả hoặc gian dối để được cấp, đổi lại GPLX. Sở đã tổ chức 08 lớp tập huấn, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho 188 giáo viên dạy thực hành lái xe; cử 36 giáo viên tham gia lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ giáo viên dạy lái xe do Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, thực hiện công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các cơ sở đào tạo lái xe về các khóa đào tạo, tham dự các kỳ kiểm tra tốt nghiệp để cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp cho thí sinh tại các cơ sở, kiểm tra việc thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX còn một số hạn chế, khó khăn: Một số cơ sở đào tạo chưa chủ động trong việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ và cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; trình độ của một số giáo viên chưa tương xứng với nhu cầu của tình hình mới, một số giáo viên chưa nhiệt tình, tâm huyết với công việc, chưa tạo nên những tấm gương tốt cho học viên về ý thức tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ; giáo án, sổ lên lớp còn ghi chép sơ sài, hình thức; công tác tuyển sinh, đào tạo lái xe mô tô chỉ tập trung ở các địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn, vì vậy hiện nay còn khá nhiều người dân ở vùng sâu, vùng xa, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số có nhu cầu học nhưng chưa được đào tạo, sát hạch cấp GPLX. Việc quản lý, sử dụng học phí đào tạo lái xe của một số cơ sở chưa đúng quy định: Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe sử dụng phần lớn học phí đào tạo để chi trả lãi tiền vay, chậm chi trả lương, nợ bảo hiểm xã hội và chậm giải quyết các chế độ chính sách khác cho cán bộ, giáo viên, nhân viên,...

Kết luận buổi làm việc, ông Lương Thanh Đức - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước của Sở về công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX thời gian qua và ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của Sở. Đoàn giám sát  sẽ họp xem xét và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền theo quy định vào ngày 7/5/2014; đồng thời đề nghị Sở Giao thông - Vận tải trong thời gian tới tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đào tạo, sát hạch lái xe theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật về an toàn giao thông; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nâng cao chất lượng đào tạo; chú trọng công tác giáo dục đạo đức và văn hóa giao thông./.
 
          -Trà Giang-

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát các quy định về công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại Sở Giao thông-Vận tải

25/04/2014
Thực hiện Kế hoạch giám sát ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-HĐND ngày 07/4/2014 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc giám sát các quy định của pháp luật về công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua 02 ngày (23 và 24/4/2014) Đoàn giám sát trực tiếp tại Công ty TNHH Vận tải ô tô Gia Lai và Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải ô tô Gia Lai. Sáng 25/4/2014, Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với Sở Giao thông - Vận tải về công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh.
Qua giám sát, theo báo cáo của Sở Giao thông-Vận tải về công tác đào tạo, tổ chức sát hạch và cấp giấy phép GPLX trên địa bàn tỉnh ngày càng chất lượng, đảm bảo tính nghiêm minh, chính xác, khách quan, công khai minh bạch theo quy định của pháp luật. Từ ngày 01/01/2012 đến nay, Sở Giao thông - Vận tải đã tổ chức được 332 kỳ sát hạch, trong đó có 234 kỳ sát hạch lái xe mô tô, 98 kỳ sát hạch lái xe ô tô. Tỷ lệ đạt bình quân ở các kỳ sát hạch:

- Đối với sát hạch lái xe ô tô: tổng số lượt dự sát hạch là 13.365 lượt, số thí sinh đạt được cấp GPLX là 8.051, đạt tỉ lệ 60%.

- Đối với sát hạch lái xe mô tô: tổng số lượt dự sát hạch là 50.028 lượt, số thí sinh đạt được cấp GPLX là 34.772, đạt tỉ lệ 69,5%.

- Đã cấp đổi được 30.786 GPLX, trong đó: 22.520 GPLX ô tô các hạng, 8.259 GPLX mô tô hạng A1, 05 GPLX mô tô hạng A2 và 02 GPLX mô tô hạng A3.

- Xác minh quản lý 2.447 trường hợp cho các cơ quan quản lý GPLX, đề nghị xác minh quản lý GPLX cho 909 trường hợp; phát hiện và ban hành Quyết định thu hồi 42 hồ sơ GPLX (trong thời hạn 05 năm không được cấp GPLX) vì có hành vi sử dụng GPLX giả hoặc gian dối để được cấp, đổi lại GPLX. Sở đã tổ chức 08 lớp tập huấn, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho 188 giáo viên dạy thực hành lái xe; cử 36 giáo viên tham gia lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ giáo viên dạy lái xe do Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, thực hiện công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các cơ sở đào tạo lái xe về các khóa đào tạo, tham dự các kỳ kiểm tra tốt nghiệp để cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp cho thí sinh tại các cơ sở, kiểm tra việc thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX còn một số hạn chế, khó khăn: Một số cơ sở đào tạo chưa chủ động trong việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ và cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; trình độ của một số giáo viên chưa tương xứng với nhu cầu của tình hình mới, một số giáo viên chưa nhiệt tình, tâm huyết với công việc, chưa tạo nên những tấm gương tốt cho học viên về ý thức tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ; giáo án, sổ lên lớp còn ghi chép sơ sài, hình thức; công tác tuyển sinh, đào tạo lái xe mô tô chỉ tập trung ở các địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn, vì vậy hiện nay còn khá nhiều người dân ở vùng sâu, vùng xa, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số có nhu cầu học nhưng chưa được đào tạo, sát hạch cấp GPLX. Việc quản lý, sử dụng học phí đào tạo lái xe của một số cơ sở chưa đúng quy định: Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe sử dụng phần lớn học phí đào tạo để chi trả lãi tiền vay, chậm chi trả lương, nợ bảo hiểm xã hội và chậm giải quyết các chế độ chính sách khác cho cán bộ, giáo viên, nhân viên,...

Kết luận buổi làm việc, ông Lương Thanh Đức - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước của Sở về công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX thời gian qua và ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của Sở. Đoàn giám sát  sẽ họp xem xét và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền theo quy định vào ngày 7/5/2014; đồng thời đề nghị Sở Giao thông - Vận tải trong thời gian tới tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đào tạo, sát hạch lái xe theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật về an toàn giao thông; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nâng cao chất lượng đào tạo; chú trọng công tác giáo dục đạo đức và văn hóa giao thông./.
 
          -Trà Giang-