> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên đ

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện Đak Đoa

29/07/2022
Thực hiện Quyết định số 79/QĐ-BPC ngày 04/4/2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát “Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai”; Kế hoạch số 80/KH-BPC ngày 04/4/2022 và Thông báo số 109/TB-BPC ngày 18/7/2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về chương trình, thành phần Đoàn giám sát công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
 
Ngày 28/7/2022, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Đinh Ly An, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát, đã tiến hành làm việc trực tiếp tại Công an huyện Đak Đoa về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện Đak Đoa. Tham dự có các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa- Xã hội và Dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Công an tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe lãnh đạo Công an huyện và các phòng, ban có liên quan báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến năm 2021. Theo đó, trong 2 năm 2020-2021, mặc dù trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực trong nước và tỉnh có nhiều biến động, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, sự giám sát của HĐND huyện và sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Công an huyện đã chủ động nắm, dự báo tình hình, triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn; không để tình hình các băng nhóm tội phạm, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, bức xúc trong dư luận được khẩn trường làm rõ; bắt, triệt phá nhiều vụ phạm pháp ma túy; công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy được tăng cường có hiệu lực, hiệu quả. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông được kéo giảm cả 03 chỉ số (giảm 3% số vụ, 37 số người chết, 17% số người bị thương so với thời gian liền kề năm 2018-2019).

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới như: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả chưa cao, còn bấp cập, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chưa kiềm chế, kéo giảm được số vụ phạm tội về trật tự xã hội, một số loại tội phạm tăng như tội phạm trộm cắp tài sản (tăng 20,86% so với thời gian liền kề năm 2018-2019), tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản (tăng 26,67% so với thời gian liền kề năm 2018-2019); tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông ngày càng phức tạp nhưng công tác xử lý gặp khó khăn; công tác đấu tranh với tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, nhất là hoạt động vi phạm các quy định khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản còn chưa tương xứng với tình hình...

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Đinh Ly An, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Công an huyện trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện. 

Đề nghị Công an huyện tiếp tục quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong tình hình mới đến cán bộ chiến sĩ công an thực hiện nghiêm; tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan nâng cao chất lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; duy trì có hiệu quả các mô hình tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị Công an huyện tiếp thu các ý kiến tham gia của Thành viên Đoàn giám sát Ban Pháp chế, bổ sung nội dung, số liệu, các kiến nghị và gửi lại Đoàn giám sát.

Tiếp tục kế hoạch giám sát, ngày 29/7 đến ngày 3/8/2022, Đoàn giám sát sẽ tiếp tục giám sát tại Công an huyện Krông Pa, Ia Grai, thành phố Pleiku. Sau đó, Đoàn sẽ có buổi giám sát trực tiếp với Công an tỉnh./.
Trà Giang

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện Đak Đoa

29/07/2022
Thực hiện Quyết định số 79/QĐ-BPC ngày 04/4/2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát “Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai”; Kế hoạch số 80/KH-BPC ngày 04/4/2022 và Thông báo số 109/TB-BPC ngày 18/7/2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về chương trình, thành phần Đoàn giám sát công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
 
Ngày 28/7/2022, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Đinh Ly An, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát, đã tiến hành làm việc trực tiếp tại Công an huyện Đak Đoa về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện Đak Đoa. Tham dự có các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa- Xã hội và Dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Công an tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe lãnh đạo Công an huyện và các phòng, ban có liên quan báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến năm 2021. Theo đó, trong 2 năm 2020-2021, mặc dù trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực trong nước và tỉnh có nhiều biến động, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, sự giám sát của HĐND huyện và sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Công an huyện đã chủ động nắm, dự báo tình hình, triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn; không để tình hình các băng nhóm tội phạm, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, bức xúc trong dư luận được khẩn trường làm rõ; bắt, triệt phá nhiều vụ phạm pháp ma túy; công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy được tăng cường có hiệu lực, hiệu quả. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông được kéo giảm cả 03 chỉ số (giảm 3% số vụ, 37 số người chết, 17% số người bị thương so với thời gian liền kề năm 2018-2019).

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới như: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả chưa cao, còn bấp cập, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chưa kiềm chế, kéo giảm được số vụ phạm tội về trật tự xã hội, một số loại tội phạm tăng như tội phạm trộm cắp tài sản (tăng 20,86% so với thời gian liền kề năm 2018-2019), tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản (tăng 26,67% so với thời gian liền kề năm 2018-2019); tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông ngày càng phức tạp nhưng công tác xử lý gặp khó khăn; công tác đấu tranh với tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, nhất là hoạt động vi phạm các quy định khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản còn chưa tương xứng với tình hình...

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Đinh Ly An, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Công an huyện trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện. 

Đề nghị Công an huyện tiếp tục quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong tình hình mới đến cán bộ chiến sĩ công an thực hiện nghiêm; tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan nâng cao chất lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; duy trì có hiệu quả các mô hình tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị Công an huyện tiếp thu các ý kiến tham gia của Thành viên Đoàn giám sát Ban Pháp chế, bổ sung nội dung, số liệu, các kiến nghị và gửi lại Đoàn giám sát.

Tiếp tục kế hoạch giám sát, ngày 29/7 đến ngày 3/8/2022, Đoàn giám sát sẽ tiếp tục giám sát tại Công an huyện Krông Pa, Ia Grai, thành phố Pleiku. Sau đó, Đoàn sẽ có buổi giám sát trực tiếp với Công an tỉnh./.
Trà Giang