> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình giải quyết các vụ án, việc dân sự trên địa bàn tỉnh Gia L

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình giải quyết các vụ án, việc dân sự trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/09/2014
Vừa qua, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do ông Lương Thanh Đức, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Tòa án nhân dân thị xã Ayun Pa, huyện Chư Prông, huyện Đak Pơ, thành phố Pleiku và Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai để đánh giá tình hình giải quyết các vụ án, việc dân sự trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/7/2014, đồng thời giám sát qua báo cáo đối với Tòa án nhân dân các huyện, thị xã còn lại; trong đó tập trung chủ yếu đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết các vụ án, việc dân sự, những thuận lợi, khó khăn trong việc áp dụng pháp luật; qua đó kiến nghị các giải pháp khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, hạn chế đối với công tác giải quyết các vụ án, việc dân sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Qua giám sát cho thấy, tình hình giải quyết các vụ án, việc dân sự trên địa bàn tỉnh của Tòa án nhân dân hai cấp trong thời gian qua có nhiều cố gắng, cơ bản hoàn thành tốt công tác giải quyết các vụ án, việc dân sự theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tính từ ngày 01/01/2012 đến 30/7/2014, Toà án nhân dân huyện Chư Prông đã thụ lý, giải quyết 442/489 vụ án, việc dân sự (Trong đó: 96/114 vụ án, việc dân sự; 15/17 vụ, việc kinh doanh thương mại và 331/358 vụ, việc hôn nhân gia đình). Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là án hôn nhân gia đình chiếm tỷ lệ cao trong tổng số vụ án, việc dân sự mà Toà án nhân dân huyện đã thụ lý, giải quyết.

 Cũng cùng thời gian trên tại Tòa án nhân dân tỉnh, mặc dù số lượng các loại án dân sự thụ lý tăng so với cùng kỳ song Tòa án nhân dân tỉnh đã có nhiều biện pháp nhằm đảm bảo thời gian thụ lý và xét xử các vụ án, việc dân sự, không để án quá hạn luật định, đồng thời khắc phục việc tuyên án không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thi hành án. Theo báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/7/2014, Tòa đã thụ lý và giải quyết 244/271 vụ án dân sự, nội dung chủ yếu liên quan đến tranh chấp hợp đồng dân sự và tranh chấp đất đai; án hôn nhân gia đình đã thụ lý và giải quyết 80/92 vụ án hôn nhân gia đình...

Trong quá trình thụ lý, xét xử các vụ án, việc dân sự, các Thẩm phán đã có nhiều cố gắng, luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan, toàn diện, nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia tố tụng. Ngành luôn chú trọng công tác hoà giải; Tòa án nhân dân tỉnh đã tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn, xem xét các hồ sơ giải quyết án của Tòa án nhân dân cấp huyện, qua đó đã kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm trong các bản án để kiến nghị người có thẩm quyền xem xét kháng nghị hoặc cơ quan, người có trách nhiệm kịp thời khắc phục, chấn chỉnh sai sót. Bên cạnh đó, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hiện tốt công tác kiểm sát các bản án, quyết định của Toà án nhân dân hai cấp, kịp thời phát hiện các tồn tại, vi phạm và ban hành kháng nghị, kiến nghị đối với Tòa án nhân dân hai cấp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định như: Số án bị hủy, sửa vẫn còn nhiều; công tác hòa giải thành đạt tỷ lệ thấp; việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời còn chưa thống nhất; xác định chưa đúng thẩm quyền giải quyết; xác minh, thu thập chứng cứ chưa đầy đủ; tính án phí, tính lãi suất không đúng, không tuyên lãi suất chậm thi hành án;...Một số quy định của pháp luật chưa thực sự phù hợp, chậm được sửa đổi, bổ sung hoặc hướng dẫn kịp thời, đặc biệt là các quy định liên quan tới tranh chấp đất đai, giám định, định giá và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ; một số cơ quan, tổ chức chưa phối hợp chặt chẽ với Tòa án trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ, giám định, định giá tài sản, ủy thác tư pháp…cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả giải quyết vụ án. Các quy định về công tác tổ chức - cán bộ còn chưa đầy đủ, chưa được điều chỉnh, bổ sung nên khó khăn cho Tòa án trong việc bổ nhiệm  thẩm phán.

Tại buổi làm việc, ông Lương Thanh Đức, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh thay mặt Đoàn giám sát đánh giá cao những nổ lực của Tòa án nhân dân hai cấp trong việc giải quyết các vụ án, việc dân sự; ghi nhận các kiến nghị của Tòa án nhân dân hai cấp để phản ánh với các cơ quan Trung ương và của tỉnh xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề nghị Tòa án nhân dân tiếp tục quan tâm đến công tác cán bộ, nhất là việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ thẩm phán; tăng cường hơn nữa công tác hòa giải ở cơ sở cũng như công tác phối hợp giữa Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân...

Trên cơ sở làm việc tại Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Tòa án nhân dân tỉnh, dự kiến ngày 04/9/2014 Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ tiến hành họp, thảo luận và thông qua báo cáo kết quả giám sát tình hình giải quyết các vụ án, việc dân sự trên địa bàn tỉnh./
 
                                                                             Trà Giang

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình giải quyết các vụ án, việc dân sự trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/09/2014
Vừa qua, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do ông Lương Thanh Đức, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Tòa án nhân dân thị xã Ayun Pa, huyện Chư Prông, huyện Đak Pơ, thành phố Pleiku và Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai để đánh giá tình hình giải quyết các vụ án, việc dân sự trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/7/2014, đồng thời giám sát qua báo cáo đối với Tòa án nhân dân các huyện, thị xã còn lại; trong đó tập trung chủ yếu đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết các vụ án, việc dân sự, những thuận lợi, khó khăn trong việc áp dụng pháp luật; qua đó kiến nghị các giải pháp khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, hạn chế đối với công tác giải quyết các vụ án, việc dân sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Qua giám sát cho thấy, tình hình giải quyết các vụ án, việc dân sự trên địa bàn tỉnh của Tòa án nhân dân hai cấp trong thời gian qua có nhiều cố gắng, cơ bản hoàn thành tốt công tác giải quyết các vụ án, việc dân sự theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tính từ ngày 01/01/2012 đến 30/7/2014, Toà án nhân dân huyện Chư Prông đã thụ lý, giải quyết 442/489 vụ án, việc dân sự (Trong đó: 96/114 vụ án, việc dân sự; 15/17 vụ, việc kinh doanh thương mại và 331/358 vụ, việc hôn nhân gia đình). Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là án hôn nhân gia đình chiếm tỷ lệ cao trong tổng số vụ án, việc dân sự mà Toà án nhân dân huyện đã thụ lý, giải quyết.

 Cũng cùng thời gian trên tại Tòa án nhân dân tỉnh, mặc dù số lượng các loại án dân sự thụ lý tăng so với cùng kỳ song Tòa án nhân dân tỉnh đã có nhiều biện pháp nhằm đảm bảo thời gian thụ lý và xét xử các vụ án, việc dân sự, không để án quá hạn luật định, đồng thời khắc phục việc tuyên án không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thi hành án. Theo báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/7/2014, Tòa đã thụ lý và giải quyết 244/271 vụ án dân sự, nội dung chủ yếu liên quan đến tranh chấp hợp đồng dân sự và tranh chấp đất đai; án hôn nhân gia đình đã thụ lý và giải quyết 80/92 vụ án hôn nhân gia đình...

Trong quá trình thụ lý, xét xử các vụ án, việc dân sự, các Thẩm phán đã có nhiều cố gắng, luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan, toàn diện, nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia tố tụng. Ngành luôn chú trọng công tác hoà giải; Tòa án nhân dân tỉnh đã tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn, xem xét các hồ sơ giải quyết án của Tòa án nhân dân cấp huyện, qua đó đã kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm trong các bản án để kiến nghị người có thẩm quyền xem xét kháng nghị hoặc cơ quan, người có trách nhiệm kịp thời khắc phục, chấn chỉnh sai sót. Bên cạnh đó, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thực hiện tốt công tác kiểm sát các bản án, quyết định của Toà án nhân dân hai cấp, kịp thời phát hiện các tồn tại, vi phạm và ban hành kháng nghị, kiến nghị đối với Tòa án nhân dân hai cấp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định như: Số án bị hủy, sửa vẫn còn nhiều; công tác hòa giải thành đạt tỷ lệ thấp; việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời còn chưa thống nhất; xác định chưa đúng thẩm quyền giải quyết; xác minh, thu thập chứng cứ chưa đầy đủ; tính án phí, tính lãi suất không đúng, không tuyên lãi suất chậm thi hành án;...Một số quy định của pháp luật chưa thực sự phù hợp, chậm được sửa đổi, bổ sung hoặc hướng dẫn kịp thời, đặc biệt là các quy định liên quan tới tranh chấp đất đai, giám định, định giá và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ; một số cơ quan, tổ chức chưa phối hợp chặt chẽ với Tòa án trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ, giám định, định giá tài sản, ủy thác tư pháp…cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả giải quyết vụ án. Các quy định về công tác tổ chức - cán bộ còn chưa đầy đủ, chưa được điều chỉnh, bổ sung nên khó khăn cho Tòa án trong việc bổ nhiệm  thẩm phán.

Tại buổi làm việc, ông Lương Thanh Đức, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh thay mặt Đoàn giám sát đánh giá cao những nổ lực của Tòa án nhân dân hai cấp trong việc giải quyết các vụ án, việc dân sự; ghi nhận các kiến nghị của Tòa án nhân dân hai cấp để phản ánh với các cơ quan Trung ương và của tỉnh xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề nghị Tòa án nhân dân tiếp tục quan tâm đến công tác cán bộ, nhất là việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ thẩm phán; tăng cường hơn nữa công tác hòa giải ở cơ sở cũng như công tác phối hợp giữa Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân...

Trên cơ sở làm việc tại Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Tòa án nhân dân tỉnh, dự kiến ngày 04/9/2014 Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ tiến hành họp, thảo luận và thông qua báo cáo kết quả giám sát tình hình giải quyết các vụ án, việc dân sự trên địa bàn tỉnh./
 
                                                                             Trà Giang