> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên trên địa bàn tỉnh

17/11/2022
Thực hiện Quyết định số 124/QĐ-BPC và Kế hoạch số 125/KH-BPC ngày 23/9/2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Gia Lai”;
 
Ngày 17/11/2022, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Tường Linh, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh - Phó trưởng Đoàn giám sát đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh) về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.
 
1.jpg
Quang cảnh buổi giám sát Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh

Trước khi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh, Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với 03 Đội Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh: Đội số 3 (huyện Đức Cơ, huyện Chư Prông), số 5 (thị xã Ayun Pa, huyện Phú Thiện, huyện Krông Pa và Ia Pa) và số 1 (thành phố Pleiku); Cục Quản lý thị trường tỉnh. 

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe đại diện Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến 31/12/2022. Theo đó, trong kỳ báo cáo, Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh cơ bản đã thực hiện tốt việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

Thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia, của UBND tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh đã chủ trì, phối hợp cùng với các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh ban hành nhiều văn bản triển khai, quán triệt các văn bản của trung ương và xây dựng cụ thể kế hoạch công tác đấu tranh chông buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từng năm để tổ chức triển khai và thực hiện, theo đó xác định cụ thể trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo, từ đó, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính ngăn chặn kịp thời và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hằng giả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ doanh nghiệp, quyền lợi người tiêu dùng.

Năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã kiểm tra, phát hiện 4.795 vụ/4.386 đối tượng. Trong đó: Buôn bán vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu: 1.209 vụ; gian lận thương mại, gian lận thuế: 3.547 vụ; hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ: 39 vụ. Lực lượng chức năng đã khởi tố hình sự 103 vụ/105 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 4.078 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 77,96 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021, số vụ phát hiện giảm 329 vụ (5.124/4.448 đối tượng), giảm 6,4%; số vụ xử phạt vi phạm hành chính giảm vụ (4.311 vụ), giảm 5,4%; số tiền thu nộp ngân sách nhà nước tăng 0,5392 tỷ đồng (77,96 tỷ đồng/72,568 tỷ đồng) tăng 7,4%; số vụ khởi tố hình sự giảm 34 vụ, giảm 43 đối tượng (103 vụ, 105 đối tượng/137 vụ, 180 đối tượng).

Công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác, kiểm tra, đôn đốc việc điều tra, xử lý các vụ việc phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được quan tâm, chỉ đạo. Trong kỳ báo cáo, lực lượng Công an đã tiếp nhận 38 tin, giải quyết 19 vụ án/19 tin, không khởi tố 07 tin, tạm đình chỉ giải quyết theo thẩm quyền 08 tin, chuyển cơ quan khác 01 tin, đang xác minh 03 tin.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chưa kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin giữa các ngành chức năng đôi khi còn bất cập, chưa kịp thời; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được duy trì thường xuyên, hiệu quả công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, chưa thực sự tạo được chuyển biến tích cực, bền vững trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và Nhân dân về trách nhiệm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan chức năng đối với các hành vi vi phạm trong một số loại hình kinh doanh thương mại chưa tương xứng với diễn biến thực tế, do vậy tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, nhất là tình trạng gian lận thương mại qua thương mại điện tử, buôn lậu một số mặt hàng cấm như ma túy tổng hợp, pháo nổ; năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ, công chức làm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại còn hạn chế;...

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Tường Linh, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh. Đề nghị Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh rà soát, xây dựng lại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; tăng cường hơn nữa công tác dự báo tình hình, đẩy mạng hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023. Đồng thời, tiếp thu các ý kiến tham gia của thành viên Đoàn giám sát, bổ sung và hoàn chỉnh báo cáo để gửi lại cho Đoàn giám sát có cơ sở tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền theo quy định./.
Trà Giang

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên trên địa bàn tỉnh

17/11/2022
Thực hiện Quyết định số 124/QĐ-BPC và Kế hoạch số 125/KH-BPC ngày 23/9/2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Gia Lai”;
 
Ngày 17/11/2022, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Tường Linh, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh - Phó trưởng Đoàn giám sát đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh) về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.
 
1.jpg
Quang cảnh buổi giám sát Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh

Trước khi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh, Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với 03 Đội Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh: Đội số 3 (huyện Đức Cơ, huyện Chư Prông), số 5 (thị xã Ayun Pa, huyện Phú Thiện, huyện Krông Pa và Ia Pa) và số 1 (thành phố Pleiku); Cục Quản lý thị trường tỉnh. 

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe đại diện Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến 31/12/2022. Theo đó, trong kỳ báo cáo, Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh cơ bản đã thực hiện tốt việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

Thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia, của UBND tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh đã chủ trì, phối hợp cùng với các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh ban hành nhiều văn bản triển khai, quán triệt các văn bản của trung ương và xây dựng cụ thể kế hoạch công tác đấu tranh chông buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từng năm để tổ chức triển khai và thực hiện, theo đó xác định cụ thể trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo, từ đó, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính ngăn chặn kịp thời và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hằng giả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ doanh nghiệp, quyền lợi người tiêu dùng.

Năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã kiểm tra, phát hiện 4.795 vụ/4.386 đối tượng. Trong đó: Buôn bán vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu: 1.209 vụ; gian lận thương mại, gian lận thuế: 3.547 vụ; hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ: 39 vụ. Lực lượng chức năng đã khởi tố hình sự 103 vụ/105 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 4.078 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 77,96 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021, số vụ phát hiện giảm 329 vụ (5.124/4.448 đối tượng), giảm 6,4%; số vụ xử phạt vi phạm hành chính giảm vụ (4.311 vụ), giảm 5,4%; số tiền thu nộp ngân sách nhà nước tăng 0,5392 tỷ đồng (77,96 tỷ đồng/72,568 tỷ đồng) tăng 7,4%; số vụ khởi tố hình sự giảm 34 vụ, giảm 43 đối tượng (103 vụ, 105 đối tượng/137 vụ, 180 đối tượng).

Công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác, kiểm tra, đôn đốc việc điều tra, xử lý các vụ việc phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được quan tâm, chỉ đạo. Trong kỳ báo cáo, lực lượng Công an đã tiếp nhận 38 tin, giải quyết 19 vụ án/19 tin, không khởi tố 07 tin, tạm đình chỉ giải quyết theo thẩm quyền 08 tin, chuyển cơ quan khác 01 tin, đang xác minh 03 tin.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chưa kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin giữa các ngành chức năng đôi khi còn bất cập, chưa kịp thời; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được duy trì thường xuyên, hiệu quả công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, chưa thực sự tạo được chuyển biến tích cực, bền vững trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và Nhân dân về trách nhiệm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của cơ quan chức năng đối với các hành vi vi phạm trong một số loại hình kinh doanh thương mại chưa tương xứng với diễn biến thực tế, do vậy tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, nhất là tình trạng gian lận thương mại qua thương mại điện tử, buôn lậu một số mặt hàng cấm như ma túy tổng hợp, pháo nổ; năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ, công chức làm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại còn hạn chế;...

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Tường Linh, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh. Đề nghị Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh rà soát, xây dựng lại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; tăng cường hơn nữa công tác dự báo tình hình, đẩy mạng hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023. Đồng thời, tiếp thu các ý kiến tham gia của thành viên Đoàn giám sát, bổ sung và hoàn chỉnh báo cáo để gửi lại cho Đoàn giám sát có cơ sở tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền theo quy định./.
Trà Giang