> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp giấy p

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã An Khê

23/03/2022
Thực hiện Quyết định số 74/QĐ-BPC ngày 22/02/2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai”; Kế hoạch số 75/KH-BPC ngày 22/02/2022 và Thông báo số 76/TB-BPC ngày 14/3/2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về chương trình, thành phần Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh;
 
Ngày 23/3/2022, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Thái Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp tại UBND thị xã An Khê về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Tham dự có các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Xây dựng.
 
 Doan-khao-sat-thuc-te-tai-Khu-do-thi-phuong-An-Tan,-thi-xa-An-Khe.jpg
Đoàn khảo sát thực tế tại Khu đô thị phường An Tân, thị xã An Khê

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe lãnh đạo UBND thị xã và các phòng, ban có liên quan báo cáo kết quả việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Theo đó, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh, trong thời gian qua hoạt động cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã được thực hiện đúng theo quy định và phân cấp thẩm quyền của UBND tỉnh. Trong năm 2020 và năm 2021, UBND thị xã đã tiếp nhận và cấp 948 giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và công trình (năm 2020: 492 GPXD, trong đó: 08 GPXD cấp cho công trình và 484 GPXD cấp cho nhà ở riêng lẻ; năm 2021: 456 GPXD, trong đó: 04 GPXD cấp cho công trình và 452 GPXD cấp cho nhà ở riêng lẻ), đảm bảo đúng quy trình, thủ tục hành chính theo quy định, không có hồ sơ trễ hạn, được người dân đánh giá cao. Sau cấp phép xây dựng, UBND cấp xã đã quan tâm kiểm tra và phát hiện 05 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, chủ yếu là không thông báo ngày khởi công xây dựng công trình, các trường hợp vi phạm đều thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Kết quả UBND cấp xã đã ban hành 05 quyết định xử phạt hành chính đối với 05 trường hợp nêu trên. 
 
Quang-canh-buoi-lam-viec-voi-UBND-thi-xa-An-Khe-(1).jpg
Quang cảnh buổi làm việc với UBND thị xã An Khê

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong hoạt động cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân về công tác cấp giấy phép xây dựng có lúc chưa nghiêm, vẫn còn công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng, xây dựng sai giấy phép xây dựng, xây dựng trên đất nông nghiệp; việc kiểm tra, thanh tra và giám sát sau cấp phép chưa thực hiện thường xuyên, kịp thời; nhân lực làm công tác quản lý xây dựng và quản lý trật tự xây dựng còn hạn chế về số lượng và chất lượng, nhất là cấp xã công chức quản lý trật tự kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ;…; tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè sử dụng vào việc để nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị, trộn các loại vữa xây dựng, rác thải xây dựng… gây ách tắc giao thông diễn ra thường xuyên, nhất là trong khu dân cư.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Thái Thanh Bình, Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của UBND thị xã; đồng thời đề nghị UBND thị xã quan tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo; tăng cường hơn nữa công tác quản lý cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng tại các khu đô thị mới trên địa bàn.

Tiếp tục kế hoạch giám sát, ngày 25/3 đến ngày 31/3/2022, Đoàn giám sát sẽ tiếp tục giám sát tại UBND thị xã Ayun Pa, thành phố Pleiku, huyện Đức Cơ, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Sau đó, Đoàn sẽ tổng hợp kết quả giám sát và thông qua báo cáo kết quả giám sát vào ngày 07/4/2022./.
Trà Giang

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã An Khê

23/03/2022
Thực hiện Quyết định số 74/QĐ-BPC ngày 22/02/2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai”; Kế hoạch số 75/KH-BPC ngày 22/02/2022 và Thông báo số 76/TB-BPC ngày 14/3/2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về chương trình, thành phần Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh;
 
Ngày 23/3/2022, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Thái Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp tại UBND thị xã An Khê về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Tham dự có các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Xây dựng.
 
 Doan-khao-sat-thuc-te-tai-Khu-do-thi-phuong-An-Tan,-thi-xa-An-Khe.jpg
Đoàn khảo sát thực tế tại Khu đô thị phường An Tân, thị xã An Khê

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe lãnh đạo UBND thị xã và các phòng, ban có liên quan báo cáo kết quả việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Theo đó, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh, trong thời gian qua hoạt động cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã được thực hiện đúng theo quy định và phân cấp thẩm quyền của UBND tỉnh. Trong năm 2020 và năm 2021, UBND thị xã đã tiếp nhận và cấp 948 giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và công trình (năm 2020: 492 GPXD, trong đó: 08 GPXD cấp cho công trình và 484 GPXD cấp cho nhà ở riêng lẻ; năm 2021: 456 GPXD, trong đó: 04 GPXD cấp cho công trình và 452 GPXD cấp cho nhà ở riêng lẻ), đảm bảo đúng quy trình, thủ tục hành chính theo quy định, không có hồ sơ trễ hạn, được người dân đánh giá cao. Sau cấp phép xây dựng, UBND cấp xã đã quan tâm kiểm tra và phát hiện 05 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, chủ yếu là không thông báo ngày khởi công xây dựng công trình, các trường hợp vi phạm đều thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Kết quả UBND cấp xã đã ban hành 05 quyết định xử phạt hành chính đối với 05 trường hợp nêu trên. 
 
Quang-canh-buoi-lam-viec-voi-UBND-thi-xa-An-Khe-(1).jpg
Quang cảnh buổi làm việc với UBND thị xã An Khê

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong hoạt động cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân về công tác cấp giấy phép xây dựng có lúc chưa nghiêm, vẫn còn công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng, xây dựng sai giấy phép xây dựng, xây dựng trên đất nông nghiệp; việc kiểm tra, thanh tra và giám sát sau cấp phép chưa thực hiện thường xuyên, kịp thời; nhân lực làm công tác quản lý xây dựng và quản lý trật tự xây dựng còn hạn chế về số lượng và chất lượng, nhất là cấp xã công chức quản lý trật tự kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ;…; tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè sử dụng vào việc để nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị, trộn các loại vữa xây dựng, rác thải xây dựng… gây ách tắc giao thông diễn ra thường xuyên, nhất là trong khu dân cư.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Thái Thanh Bình, Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của UBND thị xã; đồng thời đề nghị UBND thị xã quan tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo; tăng cường hơn nữa công tác quản lý cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng tại các khu đô thị mới trên địa bàn.

Tiếp tục kế hoạch giám sát, ngày 25/3 đến ngày 31/3/2022, Đoàn giám sát sẽ tiếp tục giám sát tại UBND thị xã Ayun Pa, thành phố Pleiku, huyện Đức Cơ, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Sau đó, Đoàn sẽ tổng hợp kết quả giám sát và thông qua báo cáo kết quả giám sát vào ngày 07/4/2022./.
Trà Giang