> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của UBND huyện Đức Cơ và huyện Chư Prông do HĐND cấp tỉnh, HĐND cấp huyện chuyển đến từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến tháng 01/2023

20/04/2023
Thực hiện Quyết định số 164/QĐ-BPC ngày 01/3/2023 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát “Việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị đối với các đơn do HĐND cấp tỉnh, HĐND cấp huyện chuyển đến từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến tháng 01/2023”; Kế hoạch số 165/KH-BPC ngày 01/3/2023 của Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát “Việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị đối với các đơn do HĐND cấp tỉnh, HĐND cấp huyện chuyển đến từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến tháng 01/2023”;
 
Ngày 19/4 và 20/4/2023, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do ông Thái Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh - Trưởng đoàn giám sát đã chủ trì giám sát trực tiếp tại UBND huyện Đức Cơ và UBND huyện Chư Prông về việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của UBND huyện do HĐND cấp tỉnh, HĐND cấp huyện chuyển đến từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến tháng 01/2023. 

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe đại diện UBND huyện và các phòng, ban có liên quan báo cáo kết quả việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của UBND huyện do HĐND cấp tỉnh, HĐND huyện chuyển đến từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến tháng 01/2023. Theo đó, việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị do HĐND cấp tỉnh, HĐND huyện chuyển đến được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. UBND huyện đã ban hành Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo để tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn huyện, qua đó đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

Trong giai đoạn được giám sát, UBND huyện Đức Cơ đã tiếp nhận 05 đơn do HĐND cấp tỉnh và HĐND huyện chuyển đến, đã giải quyết xong 02/05 đơn (đạt tỷ lệ 40%), đang giải quyết 03/05 đơn (đạt tỷ lệ 60%). Cụ thể: đã giải quyết xong 02 đơn do HĐND cấp tỉnh chuyển đến, nội dung đơn liên quan đến tranh chấp đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đang giải quyết 03 đơn do HĐND cấp huyện chuyển đến, nội dung đơn liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc xây dựng đường bê tông làm lối đi dân sinh khu Di tích lịch sử chiến thắng Chư Ty. Ngoài ra, qua theo dõi tình hình giải quyết các kiến nghị của công dân, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân, cũng như phê bình Chủ tịch UBND xã Ia Kla, Ia Nan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, không nghiên cứu các quy định của pháp luật để giải quyết các vụ việc; để kiến nghị kéo dài, không có biện pháp giải quyết, đùn đẩy công việc, trách nhiệm lên cấp trên. 
 
Quang-canh-buoi-giam-sat-tai-huyen-Duc-Co.jpg
Quang cảnh Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại UBND huyện Đức Cơ

UBND huyện Chư Prông đã tiếp nhận 03 đơn do HĐND cấp tỉnh, HĐND huyện chuyển đến. Trong đó: 01 đơn kiến nghị do HĐND tỉnh chuyển đến liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất nằm xung quanh trụ Tuabbin công trình điện gió; 02 đơn do HĐND cấp huyện chuyển đến: 01 đơn tố cáo liên quan đến công chức Địa chính - Xây dựng lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công dân không đúng và 01 đơn kiến nghị liên quan đến hỗ trợ thiệt hại một số diện tích cây trồng do ảnh hưởng của mưa bão tại khu vực đập thủy lợi xã Ia Púch. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, xác minh nội dung đơn tố cáo và kiến nghị, kết quả đã giải quyết xong 03/03 đơn, đạt tỷ lệ 100%. 

Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện và qua nghiên cứu hồ sơ các vụ việc, thành viên Đoàn giám sát đã đề nghị huyện làm rõ một số nội dung sau: Đối với UBND huyện Đức Cơ: 03 vụ việc đang giải quyết do HĐND huyện chuyển đến cần xác định rõ thời gian giải quyết cụ thể để sớm giải quyết cho người dân; đề nghị xem lại việc phân loại và xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Sương, địa chỉ thôn Ia Lâm, xã Ia Krêl liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất đối với ông Trương Công Tiệp 3m chiều ngang đất mặt đường Quốc lộ 19 là giải quyết theo quy định của Luật Đất đai hay theo Luật Khiếu nại. Đối với UBND huyện Chư Prông đề nghị báo cáo và làm rõ đối với các đơn giải quyết xong có được sự đồng thuận của người dân; trình độ năng lực của công chức tham mưu tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn có đảm bảo hay không; khó khăn, vướng mắc của các đơn kiến nghị của các hộ dân liên quan đến dự án điện gió trên địa bàn,…

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, ông Thái Thanh Bình, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh - Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đã đạt được của UBND huyện trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn do HĐND cấp tỉnh, HĐND cấp huyện chuyển đến trong thời gian qua. Đồng thời, để việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, đề nghị UBND huyện cần tiếp thu các ý kiến tham gia của Thành viên Đoàn giám sát Ban Pháp chế và quan tâm thực hiện tốt một số vấn đề sau: Bố trí cán bộ công chức có đủ năng lực, trình độ để tham mưu tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn; việc giải quyết đơn cần căn cứ vào các quy định của pháp luật để tham mưu, giải quyết thấu tình, đạt lý nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vượt cấp, góp phần ổn định an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.
      Trà Giang

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của UBND huyện Đức Cơ và huyện Chư Prông do HĐND cấp tỉnh, HĐND cấp huyện chuyển đến từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến tháng 01/2023

20/04/2023
Thực hiện Quyết định số 164/QĐ-BPC ngày 01/3/2023 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát “Việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị đối với các đơn do HĐND cấp tỉnh, HĐND cấp huyện chuyển đến từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến tháng 01/2023”; Kế hoạch số 165/KH-BPC ngày 01/3/2023 của Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát “Việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị đối với các đơn do HĐND cấp tỉnh, HĐND cấp huyện chuyển đến từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến tháng 01/2023”;
 
Ngày 19/4 và 20/4/2023, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do ông Thái Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh - Trưởng đoàn giám sát đã chủ trì giám sát trực tiếp tại UBND huyện Đức Cơ và UBND huyện Chư Prông về việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của UBND huyện do HĐND cấp tỉnh, HĐND cấp huyện chuyển đến từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến tháng 01/2023. 

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe đại diện UBND huyện và các phòng, ban có liên quan báo cáo kết quả việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của UBND huyện do HĐND cấp tỉnh, HĐND huyện chuyển đến từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến tháng 01/2023. Theo đó, việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị do HĐND cấp tỉnh, HĐND huyện chuyển đến được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. UBND huyện đã ban hành Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo để tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn huyện, qua đó đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

Trong giai đoạn được giám sát, UBND huyện Đức Cơ đã tiếp nhận 05 đơn do HĐND cấp tỉnh và HĐND huyện chuyển đến, đã giải quyết xong 02/05 đơn (đạt tỷ lệ 40%), đang giải quyết 03/05 đơn (đạt tỷ lệ 60%). Cụ thể: đã giải quyết xong 02 đơn do HĐND cấp tỉnh chuyển đến, nội dung đơn liên quan đến tranh chấp đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đang giải quyết 03 đơn do HĐND cấp huyện chuyển đến, nội dung đơn liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc xây dựng đường bê tông làm lối đi dân sinh khu Di tích lịch sử chiến thắng Chư Ty. Ngoài ra, qua theo dõi tình hình giải quyết các kiến nghị của công dân, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân, cũng như phê bình Chủ tịch UBND xã Ia Kla, Ia Nan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, không nghiên cứu các quy định của pháp luật để giải quyết các vụ việc; để kiến nghị kéo dài, không có biện pháp giải quyết, đùn đẩy công việc, trách nhiệm lên cấp trên. 
 
Quang-canh-buoi-giam-sat-tai-huyen-Duc-Co.jpg
Quang cảnh Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại UBND huyện Đức Cơ

UBND huyện Chư Prông đã tiếp nhận 03 đơn do HĐND cấp tỉnh, HĐND huyện chuyển đến. Trong đó: 01 đơn kiến nghị do HĐND tỉnh chuyển đến liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất nằm xung quanh trụ Tuabbin công trình điện gió; 02 đơn do HĐND cấp huyện chuyển đến: 01 đơn tố cáo liên quan đến công chức Địa chính - Xây dựng lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công dân không đúng và 01 đơn kiến nghị liên quan đến hỗ trợ thiệt hại một số diện tích cây trồng do ảnh hưởng của mưa bão tại khu vực đập thủy lợi xã Ia Púch. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, xác minh nội dung đơn tố cáo và kiến nghị, kết quả đã giải quyết xong 03/03 đơn, đạt tỷ lệ 100%. 

Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện và qua nghiên cứu hồ sơ các vụ việc, thành viên Đoàn giám sát đã đề nghị huyện làm rõ một số nội dung sau: Đối với UBND huyện Đức Cơ: 03 vụ việc đang giải quyết do HĐND huyện chuyển đến cần xác định rõ thời gian giải quyết cụ thể để sớm giải quyết cho người dân; đề nghị xem lại việc phân loại và xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Sương, địa chỉ thôn Ia Lâm, xã Ia Krêl liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất đối với ông Trương Công Tiệp 3m chiều ngang đất mặt đường Quốc lộ 19 là giải quyết theo quy định của Luật Đất đai hay theo Luật Khiếu nại. Đối với UBND huyện Chư Prông đề nghị báo cáo và làm rõ đối với các đơn giải quyết xong có được sự đồng thuận của người dân; trình độ năng lực của công chức tham mưu tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn có đảm bảo hay không; khó khăn, vướng mắc của các đơn kiến nghị của các hộ dân liên quan đến dự án điện gió trên địa bàn,…

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, ông Thái Thanh Bình, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh - Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đã đạt được của UBND huyện trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn do HĐND cấp tỉnh, HĐND cấp huyện chuyển đến trong thời gian qua. Đồng thời, để việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, đề nghị UBND huyện cần tiếp thu các ý kiến tham gia của Thành viên Đoàn giám sát Ban Pháp chế và quan tâm thực hiện tốt một số vấn đề sau: Bố trí cán bộ công chức có đủ năng lực, trình độ để tham mưu tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn; việc giải quyết đơn cần căn cứ vào các quy định của pháp luật để tham mưu, giải quyết thấu tình, đạt lý nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vượt cấp, góp phần ổn định an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.
      Trà Giang