> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết

Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết

09/07/2013
Ngày 05/7/2013, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp để xem xét thẩm tra: Tờ trình số 1642/TTr-UBND ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc đề nghị thông qua việc điều chỉnh, chia tách, thành lập thôn, làng, tổ dân phố thuộc các huyện Mang Yang, Ia Pa và Krông Chro; Tờ trình số 2121/TTr-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổ chức, huấn luyện, hoạt động, chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoàn 2013 - 2016; Tờ trình số 2109/TTr-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định mức chi phục vụ cho hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.; Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Báo cáo tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của UBND tỉnh.
Đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản nhất trí thông qua. Riêng tờ trình 1642/TTr-UBND: Đối với việc chia tách, thành lập làng Kơ Tu Dơng thuộc xã H’Ra, huyện Mang Yang, sau khi thảo luận Ban nhận thấy: Sau khi điều chỉnh, làng Kơ Tu Dơng có tổng dân số là 57 hộ gia đình và 228 nhân khẩu; Căn cứ Điểm a, Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/08/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, làng Kơ Tu Dơng không đủ 100 nhân hộ gia đình, do đó, Ban Pháp chế HĐND tỉnh không đồng ý thông qua việc chia tách, thành lập làng Kơ Tu Dơng thuộc xã H’Ra, huyện Mang Yang. Ban đề nghị UBND tỉnh để lại khi nào đủ điều kiện thì trình HĐND tỉnh xem xét thông qua.
Đối với báo cáo của UBND tỉnh về tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013, cơ bản thể hiện các nội dung về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu. Tuy nhiên, Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhận thấy, báo cáo của UBND tỉnh chưa thể hiện rõ các nội dung sai phạm ở lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh. Nhiều vụ việc còn khiếu nại kéo dài nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Ban đã đề nghị UBND tỉnh bổ sung nội dung về thanh tra trong đầu tư xây dựng cơ bản vào nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.
Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chưa phân tích kỹ tình hình nhóm tội phạm về tham nhũng, chức vụ, chưa đưa ra được số liệu so sánh với các năm trước. Bên cạnh đó, vẫn còn 21 tin báo tội phạm để quá hạn 2 tháng, Ban Pháp chế đã đề nghị đại diện VKSND tỉnh giải trình rõ hơn tại kỳ họp.
Báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh (TAND), Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhận thấy, hoạt động xét xử của TAND tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng xét xử đã được nâng lên, công tác thụ lý, xét xử các vụ án hình sự cơ bản đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Báo cáo đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công giải quyết án như: tiến độ giải quyết một số vụ án, nhất là án hành chính còn chậm; tỷ lệ giải quyết án của một số đơn vị còn thấp, trong sáu tháng qua tình hình xét xử hình sự ở cấp sơ thẩm vẫn còn hạn chế, số vụ án về hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình có kháng cáo, kháng nghị bị Tòa án cấp trên xử hủy là 11 vụ, cải sửa là 25 vụ. Ban đã đề nghị TAND tỉnh cần khắc phục trong thời gian tới…  
 
 
THU TRANG

Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết

09/07/2013
Ngày 05/7/2013, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp để xem xét thẩm tra: Tờ trình số 1642/TTr-UBND ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc đề nghị thông qua việc điều chỉnh, chia tách, thành lập thôn, làng, tổ dân phố thuộc các huyện Mang Yang, Ia Pa và Krông Chro; Tờ trình số 2121/TTr-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổ chức, huấn luyện, hoạt động, chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoàn 2013 - 2016; Tờ trình số 2109/TTr-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định mức chi phục vụ cho hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.; Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Báo cáo tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của UBND tỉnh.
Đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản nhất trí thông qua. Riêng tờ trình 1642/TTr-UBND: Đối với việc chia tách, thành lập làng Kơ Tu Dơng thuộc xã H’Ra, huyện Mang Yang, sau khi thảo luận Ban nhận thấy: Sau khi điều chỉnh, làng Kơ Tu Dơng có tổng dân số là 57 hộ gia đình và 228 nhân khẩu; Căn cứ Điểm a, Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/08/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, làng Kơ Tu Dơng không đủ 100 nhân hộ gia đình, do đó, Ban Pháp chế HĐND tỉnh không đồng ý thông qua việc chia tách, thành lập làng Kơ Tu Dơng thuộc xã H’Ra, huyện Mang Yang. Ban đề nghị UBND tỉnh để lại khi nào đủ điều kiện thì trình HĐND tỉnh xem xét thông qua.
Đối với báo cáo của UBND tỉnh về tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013, cơ bản thể hiện các nội dung về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu. Tuy nhiên, Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhận thấy, báo cáo của UBND tỉnh chưa thể hiện rõ các nội dung sai phạm ở lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh. Nhiều vụ việc còn khiếu nại kéo dài nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Ban đã đề nghị UBND tỉnh bổ sung nội dung về thanh tra trong đầu tư xây dựng cơ bản vào nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.
Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chưa phân tích kỹ tình hình nhóm tội phạm về tham nhũng, chức vụ, chưa đưa ra được số liệu so sánh với các năm trước. Bên cạnh đó, vẫn còn 21 tin báo tội phạm để quá hạn 2 tháng, Ban Pháp chế đã đề nghị đại diện VKSND tỉnh giải trình rõ hơn tại kỳ họp.
Báo cáo của Toà án nhân dân tỉnh (TAND), Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhận thấy, hoạt động xét xử của TAND tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng xét xử đã được nâng lên, công tác thụ lý, xét xử các vụ án hình sự cơ bản đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Báo cáo đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công giải quyết án như: tiến độ giải quyết một số vụ án, nhất là án hành chính còn chậm; tỷ lệ giải quyết án của một số đơn vị còn thấp, trong sáu tháng qua tình hình xét xử hình sự ở cấp sơ thẩm vẫn còn hạn chế, số vụ án về hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình có kháng cáo, kháng nghị bị Tòa án cấp trên xử hủy là 11 vụ, cải sửa là 25 vụ. Ban đã đề nghị TAND tỉnh cần khắc phục trong thời gian tới…  
 
 
THU TRANG