> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát việc tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng tại

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát việc tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng tại huyện Chư Sê

28/03/2019
Ngày 26/3/2019, Đoàn khảo sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã làm việc trực tiếp tại Văn phòng công chứng Nguyễn Vân (Số 728 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Chủ trì buổi làm việc bà Nguyễn Thị Tường Linh, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo: Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Tư pháp, Thường trực HĐND và  Ban Pháp chế HĐND huyện Chư Sê.

Theo báo cáo, Văn phòng công chứng Nguyễn Vân (VPCC) được thành lập theo Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 31/ 12/2014 của UBND tỉnh Gia Lai đến ngày 27/10/2016  Văn phòng chuyển đổi từ loại hình Doanh nghiệp tư nhân sang Công ty hợp danh. Hiện tại, Văn phòng có 02 công chứng viên và 04 nhân viên. Kết quả từ năm 2016 đến năm 2018, VPCC đã thực hiện công chứng 8.163 hợp đồng giao dịch, thu phí công chứng với số tiền 2.695.491.000 đồng, thù lao công chứng với số tiền 351.515.000 đồng, nộp thuế vào ngân sách nhà nước 161.727.424 đồng. Các việc công chứng đều được thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định; đã thực hiện đóng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho 100% công chứng viên và thực hiện tương đối nghiêm các quy định của pháp luật về  tiền lương, bảo hiểm cho người lao động, đồng thời chấp hành nghiêm nghĩa vụ về thuế theo quy định pháp luật. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình hoạt động VPCC còn tồn tại một số khó khăn sau: Việc xác nhận tình trạng hôn nhân để chứng minh tài sản phát sinh còn bất cấp, do một số cán bộ tư pháp chưa hiểu rõ quy định, dẫn đến xác nhận chậm và sai sót; việc xác nhận quyền sử dụng đất thuộc sở hữu hộ gia đình; việc sử dụng giấy chứng minh nhân dân đã hết hiệu lực (đối với người lớn tuổi) để thực hiện giao dịch; công chứng viên phiên dịch tiếng đồng bào dân tộc thiểu còn hạn chế;...      

Trên cơ sở xem xét báo cáo, yêu cầu giải trình của Thành viên Đoàn khảo sát và trao đổi của Trưởng Văn phòng Công chứng, thay mặt Đoàn khảo sát, đồng chí chủ trì đánh giá cao kết quả hoạt động của Văn phòng Công chứng Nguyễn Vân trong thời gian qua và đề nghị VPCC trong thời gian tới tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động công chứng cho nhân dân; thường xuyên rà soát các văn bản hướng dẫn để kịp thời khắc phục các sai sót trong quá trình hoạt động. Đồng thời, đề nghị HĐND huyện Chư Sê tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn huyện/.
  Trà Giang

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát việc tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng tại huyện Chư Sê

28/03/2019
Ngày 26/3/2019, Đoàn khảo sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã làm việc trực tiếp tại Văn phòng công chứng Nguyễn Vân (Số 728 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Chủ trì buổi làm việc bà Nguyễn Thị Tường Linh, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo: Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Tư pháp, Thường trực HĐND và  Ban Pháp chế HĐND huyện Chư Sê.

Theo báo cáo, Văn phòng công chứng Nguyễn Vân (VPCC) được thành lập theo Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 31/ 12/2014 của UBND tỉnh Gia Lai đến ngày 27/10/2016  Văn phòng chuyển đổi từ loại hình Doanh nghiệp tư nhân sang Công ty hợp danh. Hiện tại, Văn phòng có 02 công chứng viên và 04 nhân viên. Kết quả từ năm 2016 đến năm 2018, VPCC đã thực hiện công chứng 8.163 hợp đồng giao dịch, thu phí công chứng với số tiền 2.695.491.000 đồng, thù lao công chứng với số tiền 351.515.000 đồng, nộp thuế vào ngân sách nhà nước 161.727.424 đồng. Các việc công chứng đều được thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định; đã thực hiện đóng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho 100% công chứng viên và thực hiện tương đối nghiêm các quy định của pháp luật về  tiền lương, bảo hiểm cho người lao động, đồng thời chấp hành nghiêm nghĩa vụ về thuế theo quy định pháp luật. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình hoạt động VPCC còn tồn tại một số khó khăn sau: Việc xác nhận tình trạng hôn nhân để chứng minh tài sản phát sinh còn bất cấp, do một số cán bộ tư pháp chưa hiểu rõ quy định, dẫn đến xác nhận chậm và sai sót; việc xác nhận quyền sử dụng đất thuộc sở hữu hộ gia đình; việc sử dụng giấy chứng minh nhân dân đã hết hiệu lực (đối với người lớn tuổi) để thực hiện giao dịch; công chứng viên phiên dịch tiếng đồng bào dân tộc thiểu còn hạn chế;...      

Trên cơ sở xem xét báo cáo, yêu cầu giải trình của Thành viên Đoàn khảo sát và trao đổi của Trưởng Văn phòng Công chứng, thay mặt Đoàn khảo sát, đồng chí chủ trì đánh giá cao kết quả hoạt động của Văn phòng Công chứng Nguyễn Vân trong thời gian qua và đề nghị VPCC trong thời gian tới tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động công chứng cho nhân dân; thường xuyên rà soát các văn bản hướng dẫn để kịp thời khắc phục các sai sót trong quá trình hoạt động. Đồng thời, đề nghị HĐND huyện Chư Sê tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn huyện/.
  Trà Giang