> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, Dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉn

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, Dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XI

22/06/2016
Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, vừa qua, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra các báo cáo, Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XI. Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Lương Thanh Đức - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Cuộc họp tập trung vào nội dung thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh đánh giá tình hình công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2016; báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm 2016; báo cáo của Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân và Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh;  04 dự thảo Nghị quyết và tờ trình của Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình tại Kỳ họp.

Các thành viên tham dự buổi thẩm tra đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, dự thảo Nghị quyết được thẩm tra:

Đối với báo cáo của UBND tỉnh, các đại biểu nêu lên nhiều vấn đề quan tâm như Tình trạng vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế, môi trường, nhất là vấn đề khai thác cát; mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép; sở hở trong công tác quản lý bảo vệ rừng dẫn đến người dân chặt phá hàng chục héc ta rừng lấy đất canh tác; vi phạm về an toàn, vệ sinh thực phẩm,... còn diễn biến phức tạp, nhưng việc phát hiện và xử lý chưa triệt để, kịp thời; công tác hòa giải cơ sở còn hạn chế, những mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nhân dân chưa được giải quyết kịp thời làm phát sinh mâu thuẫn lớn và dẫn đến tội phạm; việc thực hiện kết luận sau thanh tra, xử lý cán bộ làm sai, trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra sai phạm chưa thực hiện nghiêm;...

Trong công tác kiểm sát, toà án, thi hành án dân sự nhiều vấn đề được đưa ra thảo luận như công tác phối hợp xử lý tin báo tố giác, tội phạm; chất lượng xét xử các loại án, án bị hủy, bị cải sửa do lỗi chủ quan, án quá hạn luật định; tỷ lệ thi hành án dân sự về việc, tiền còn thấp; số vụ việc còn tồn đọng, chuyển sang kỳ sau còn rất lớn (5.720 việc). Hiện nay, loại việc chưa có điều kiện thi hành là 1.828 việc, … Đại diện các ngành, cơ quan chức năng đã trả lời, giải trình làm rõ thêm những vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý.

Đối với Dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình, Ban đều thống nhất thông qua. Riêng đối với Dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Sở Ngoại vụ: Ban đề nghị UBND tỉnh cần phân tích và làm rõ một số vấn đề như: Về cơ cấu chỉ thành lập hai phòng chuyên môn và văn phòng phục vụ, riêng bộ phận thanh tra nên gộp vào các phòng chuyên môn; về cơ cấu Lãnh đạo Sở chỉ bố trí 01 Giám đốc và không quá 02 Phó giám đốc, lãnh đạo các phòng bố trí 01 Trưởng và không quá 02 Phó trưởng phòng; căn cứ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, đề nghị UBND tỉnh giải trình ngoài 06 biên chế được chuyển qua từ Phòng Ngoại vụ, số biên chế còn lại (09 biên chế và 03 hợp đồng lao động theo Nghị định 68) được lấy từ nguồn nào.

Dự thảo nghị quyết về sửa đổi Điểm b, Khoản 1, Điều 1 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh, Ban đề nghị giải trình và làm rõ thêm số lượng biên chế tăng thêm ảnh hưởng đến công tác tinh giản biên chế của tỉnh và kinh phí đảm bảo thực hiện.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Lương Thanh Đức - Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp tục bổ sung và hoàn chỉnh các văn bản để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XI./.
                                                                                      Trà Giang

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, Dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XI

22/06/2016
Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, vừa qua, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra các báo cáo, Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XI. Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Lương Thanh Đức - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Cuộc họp tập trung vào nội dung thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh đánh giá tình hình công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2016; báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm 2016; báo cáo của Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân và Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh;  04 dự thảo Nghị quyết và tờ trình của Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình tại Kỳ họp.

Các thành viên tham dự buổi thẩm tra đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, dự thảo Nghị quyết được thẩm tra:

Đối với báo cáo của UBND tỉnh, các đại biểu nêu lên nhiều vấn đề quan tâm như Tình trạng vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế, môi trường, nhất là vấn đề khai thác cát; mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép; sở hở trong công tác quản lý bảo vệ rừng dẫn đến người dân chặt phá hàng chục héc ta rừng lấy đất canh tác; vi phạm về an toàn, vệ sinh thực phẩm,... còn diễn biến phức tạp, nhưng việc phát hiện và xử lý chưa triệt để, kịp thời; công tác hòa giải cơ sở còn hạn chế, những mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nhân dân chưa được giải quyết kịp thời làm phát sinh mâu thuẫn lớn và dẫn đến tội phạm; việc thực hiện kết luận sau thanh tra, xử lý cán bộ làm sai, trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra sai phạm chưa thực hiện nghiêm;...

Trong công tác kiểm sát, toà án, thi hành án dân sự nhiều vấn đề được đưa ra thảo luận như công tác phối hợp xử lý tin báo tố giác, tội phạm; chất lượng xét xử các loại án, án bị hủy, bị cải sửa do lỗi chủ quan, án quá hạn luật định; tỷ lệ thi hành án dân sự về việc, tiền còn thấp; số vụ việc còn tồn đọng, chuyển sang kỳ sau còn rất lớn (5.720 việc). Hiện nay, loại việc chưa có điều kiện thi hành là 1.828 việc, … Đại diện các ngành, cơ quan chức năng đã trả lời, giải trình làm rõ thêm những vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý.

Đối với Dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND tỉnh trình, Ban đều thống nhất thông qua. Riêng đối với Dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Sở Ngoại vụ: Ban đề nghị UBND tỉnh cần phân tích và làm rõ một số vấn đề như: Về cơ cấu chỉ thành lập hai phòng chuyên môn và văn phòng phục vụ, riêng bộ phận thanh tra nên gộp vào các phòng chuyên môn; về cơ cấu Lãnh đạo Sở chỉ bố trí 01 Giám đốc và không quá 02 Phó giám đốc, lãnh đạo các phòng bố trí 01 Trưởng và không quá 02 Phó trưởng phòng; căn cứ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, đề nghị UBND tỉnh giải trình ngoài 06 biên chế được chuyển qua từ Phòng Ngoại vụ, số biên chế còn lại (09 biên chế và 03 hợp đồng lao động theo Nghị định 68) được lấy từ nguồn nào.

Dự thảo nghị quyết về sửa đổi Điểm b, Khoản 1, Điều 1 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh, Ban đề nghị giải trình và làm rõ thêm số lượng biên chế tăng thêm ảnh hưởng đến công tác tinh giản biên chế của tỉnh và kinh phí đảm bảo thực hiện.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Lương Thanh Đức - Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp tục bổ sung và hoàn chỉnh các văn bản để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XI./.
                                                                                      Trà Giang