> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo và tờ trình trình tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo và tờ trình trình tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X

27/06/2014
Chuẩn bị cho nội dung kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X, ngày 25/6/2014, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra các báo cáo và tờ trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X. Chủ trì cuộc họp: đồng chí Lương Thanh Đức, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh.
Cuộc họp tập trung vào nội dung thẩm tra 01 báo cáo và 01 tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc chia tách, thôn, làng trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh trình; báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Tại cuộc họp, đại diện UBND tỉnh đã trình bày những vấn đề liên quan đến việc thành lập thôn Phú Thanh xã Ia Băng, huyện Chư Prông và thôn Ia Khưng xã Chư Don, huyện Chư Pưh; báo cáo về tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; chống buôn lậu, gian lận thương mại 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2014; báo cáo hoạt động công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Chánh án Tòa án nhân dân và Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá cao nỗ lực thực hiện nhiệm vụ công tác của các ngành; đồng thời đề nghị ngành Toàn án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân trong công tác tiếp nhận và giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, nhằm hạn chế tình trạng khiếu, tố vượt cấp, góp phần đảm bảo an ninh, ổn định chính trị.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Lương Thanh Đức, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện các báo cáo, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X. 
                                                                                      Tin và ảnh: Trà Giang

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo và tờ trình trình tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X

27/06/2014
Chuẩn bị cho nội dung kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X, ngày 25/6/2014, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra các báo cáo và tờ trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X. Chủ trì cuộc họp: đồng chí Lương Thanh Đức, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh.
Cuộc họp tập trung vào nội dung thẩm tra 01 báo cáo và 01 tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc chia tách, thôn, làng trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh trình; báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Tại cuộc họp, đại diện UBND tỉnh đã trình bày những vấn đề liên quan đến việc thành lập thôn Phú Thanh xã Ia Băng, huyện Chư Prông và thôn Ia Khưng xã Chư Don, huyện Chư Pưh; báo cáo về tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; chống buôn lậu, gian lận thương mại 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2014; báo cáo hoạt động công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Chánh án Tòa án nhân dân và Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá cao nỗ lực thực hiện nhiệm vụ công tác của các ngành; đồng thời đề nghị ngành Toàn án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân trong công tác tiếp nhận và giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, nhằm hạn chế tình trạng khiếu, tố vượt cấp, góp phần đảm bảo an ninh, ổn định chính trị.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Lương Thanh Đức, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện các báo cáo, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X. 
                                                                                      Tin và ảnh: Trà Giang