> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban VH-XH HĐND tỉnh chuẩn bị giám sát “Tình hình cung ứng, bảo quản và sử dụng trang thiết bị, đồ d

Ban VH-XH HĐND tỉnh chuẩn bị giám sát “Tình hình cung ứng, bảo quản và sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại một số trường học trên địa bàn tỉnh "

14/04/2014
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 74/QĐ-HĐND ngày 10 tháng 4 năm 2014 về việc thành lập đoàn giám sát “Tình hình cung ứng, bảo quản và sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại một số trường học trên địa bàn tỉnh". Đoàn sẽ do đồng chí Phan Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh là Trưởng Đoàn giám sát. Mục đích của đợt giám sát nhằm xem xét, đánh giá tình hình cung ứng, bảo quản và sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học trên địa bàn tỉnh - kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; tìm ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng, những nội dung chưa phù hợp; xác định rõ nguyên nhân, của những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế. Kiến nghị, đề xuất với các cơ quan, đơn vị liên quan tìm ra những giải pháp cụ thể phù hợp với thực tế của địa phương nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn lĩnh vực này.
Dự kiến Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh sẽ tiến hành giám sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học, UBND huyện Kbang, UBND huyện Ia Pa và UBND huyện Chư Prông. Giám sát qua báo cáo đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố còn lại. Trước khi tiến hành làm việc tại UBND các huyện, Đoàn giám sát sẽ đi thực tế tại một số trường học trên địa bàn được giám sát. Thời gian bắt đầu giám sát từ ngày 06/5/2014 đến 09/5/2014; Ngày 14/5/2014 Ban sẽ tiến hành họp tổng kết đợt giám sát và góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả giám sát.
Thu Trang

Ban VH-XH HĐND tỉnh chuẩn bị giám sát “Tình hình cung ứng, bảo quản và sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại một số trường học trên địa bàn tỉnh "

14/04/2014
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 74/QĐ-HĐND ngày 10 tháng 4 năm 2014 về việc thành lập đoàn giám sát “Tình hình cung ứng, bảo quản và sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại một số trường học trên địa bàn tỉnh". Đoàn sẽ do đồng chí Phan Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh là Trưởng Đoàn giám sát. Mục đích của đợt giám sát nhằm xem xét, đánh giá tình hình cung ứng, bảo quản và sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học trên địa bàn tỉnh - kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; tìm ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng, những nội dung chưa phù hợp; xác định rõ nguyên nhân, của những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế. Kiến nghị, đề xuất với các cơ quan, đơn vị liên quan tìm ra những giải pháp cụ thể phù hợp với thực tế của địa phương nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn lĩnh vực này.
Dự kiến Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh sẽ tiến hành giám sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học, UBND huyện Kbang, UBND huyện Ia Pa và UBND huyện Chư Prông. Giám sát qua báo cáo đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố còn lại. Trước khi tiến hành làm việc tại UBND các huyện, Đoàn giám sát sẽ đi thực tế tại một số trường học trên địa bàn được giám sát. Thời gian bắt đầu giám sát từ ngày 06/5/2014 đến 09/5/2014; Ngày 14/5/2014 Ban sẽ tiến hành họp tổng kết đợt giám sát và góp ý vào dự thảo báo cáo kết quả giám sát.
Thu Trang