> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban VH-XH HĐND tỉnh giám sát tại BHXH huyện Ia Pa

Ban VH-XH HĐND tỉnh giám sát tại BHXH huyện Ia Pa

27/09/2021
Thực hiện chương trình giám sát năm 2021, ngày 23/9/2021 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiến hành đợt giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng” tại BHXH các huyện Ia Pa. Với mục đích đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng trên địa bàn tỉnh trong 03 năm (từ 2018 đến 2020) trên địa bàn huyện, từ đó thấy được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đưa ra những kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.
 
z2789061436044_bcfb322e90e046ae5dcf7f075d540826.jpg
Quang cảnh buổi giám sát

Theo báo cáo của BHXH huyện Ia Pa, trong những năm qua thực hiện Luật BHYT và các văn bản chỉ đạo của tỉnh và của ngành, BHXH huyện đã tham mưu UBND huyện các văn bản chỉ đạo, triển khai đến các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện về các chính sách BHYT cho nhân dân trên địa bàn. Hàng năm BHXH huyện phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã lập danh sách đề nghị cấp thẻ cho các nhóm đối tượng được NSNN đóng và hỗ trợ mức đóng. Trong 03 năm 2018-2020 đã hỗ trợ gần 350 triệu đồng cho các nhóm đối tượng: Người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2004 Chính phủ và người thuộc hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2004 Chính phủ.

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Huỳnh Thế Mạnh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đánh giá những kết quả đạt được của BHXH huyện về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng trên địa bàn huyện, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế đó là: Tình trạng lập danh sách trùng, chậm giữa các nhóm đối tượng vẫn còn, việc rà soát các đối tượng học sinh thuộc gia đình đông con khó khăn về kinh tế còn gặp khó khăn, tỷ lệ người dân có thẻ BHYT giảm đến thời điểm đoàn giám sát là hơn 12.000 người khi thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới BHXH huyện phối hợp với các ngành, đơn vị, tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật BHXH, nâng cao hơn nữa công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực BHYT; đảm bảo quyền lợi của nhân dân khi tham gia BHYT trên địa bàn góp phần thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND tỉnh./.
Quang Vinh

Ban VH-XH HĐND tỉnh giám sát tại BHXH huyện Ia Pa

27/09/2021
Thực hiện chương trình giám sát năm 2021, ngày 23/9/2021 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiến hành đợt giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng” tại BHXH các huyện Ia Pa. Với mục đích đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng trên địa bàn tỉnh trong 03 năm (từ 2018 đến 2020) trên địa bàn huyện, từ đó thấy được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đưa ra những kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.
 
z2789061436044_bcfb322e90e046ae5dcf7f075d540826.jpg
Quang cảnh buổi giám sát

Theo báo cáo của BHXH huyện Ia Pa, trong những năm qua thực hiện Luật BHYT và các văn bản chỉ đạo của tỉnh và của ngành, BHXH huyện đã tham mưu UBND huyện các văn bản chỉ đạo, triển khai đến các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện về các chính sách BHYT cho nhân dân trên địa bàn. Hàng năm BHXH huyện phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã lập danh sách đề nghị cấp thẻ cho các nhóm đối tượng được NSNN đóng và hỗ trợ mức đóng. Trong 03 năm 2018-2020 đã hỗ trợ gần 350 triệu đồng cho các nhóm đối tượng: Người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2004 Chính phủ và người thuộc hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2004 Chính phủ.

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Huỳnh Thế Mạnh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đánh giá những kết quả đạt được của BHXH huyện về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng trên địa bàn huyện, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế đó là: Tình trạng lập danh sách trùng, chậm giữa các nhóm đối tượng vẫn còn, việc rà soát các đối tượng học sinh thuộc gia đình đông con khó khăn về kinh tế còn gặp khó khăn, tỷ lệ người dân có thẻ BHYT giảm đến thời điểm đoàn giám sát là hơn 12.000 người khi thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới BHXH huyện phối hợp với các ngành, đơn vị, tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật BHXH, nâng cao hơn nữa công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực BHYT; đảm bảo quyền lợi của nhân dân khi tham gia BHYT trên địa bàn góp phần thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND tỉnh./.
Quang Vinh