> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban VH-XH HĐND tỉnh họp tổng kết hoạt động năm 2015, thống nhất chương trình công tác năm 2016

Ban VH-XH HĐND tỉnh họp tổng kết hoạt động năm 2015, thống nhất chương trình công tác năm 2016

07/12/2015
Vừa qua, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã họp tổng kết hoạt động năm 2015 và thống nhất chương trình công tác năm 2016. Trong năm 2015, Ban đã tổ chức 03 đợt giám sát: Tình hình thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 trên địa bàn tỉnh; Tình hình thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh; Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hôn nhân, gia đình (tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống) trên địa bàn tỉnh; 01 đợt khảo sát: Thực trạng quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh.. Theo đánh giá những nội dung giám sát, khảo sát đều là những vấn đề quan trọng, bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội, được nhiều đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Trong năm Ban đã thẩm tra 02 báo cáo của UBND tỉnh và 03 tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ 9, 11. Đồng thời, thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được phân công.

Tại buổi họp tổng kết các thành viên trong Ban cũng đã thống nhất chương trình giám sát năm 2016 tập trung vào một số chuyên đề như: Giám sát công tác giải quyết việc làm (giai đoạn 2011-2015) trên địa bàn tỉnh; Giám sát hoạt động của trạm y tế xã; khảo sát tình hình thu, chi các khoản đầu năm học mới tại một số trường học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; khảo sát một số vấn đề cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời, phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tốt Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của HĐND tỉnh và chuẩn bị phục vụ công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021...
Tin: Thu Trang, ảnh: Quang Vinh

Ban VH-XH HĐND tỉnh họp tổng kết hoạt động năm 2015, thống nhất chương trình công tác năm 2016

07/12/2015
Vừa qua, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã họp tổng kết hoạt động năm 2015 và thống nhất chương trình công tác năm 2016. Trong năm 2015, Ban đã tổ chức 03 đợt giám sát: Tình hình thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 trên địa bàn tỉnh; Tình hình thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh; Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hôn nhân, gia đình (tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống) trên địa bàn tỉnh; 01 đợt khảo sát: Thực trạng quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh.. Theo đánh giá những nội dung giám sát, khảo sát đều là những vấn đề quan trọng, bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội, được nhiều đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Trong năm Ban đã thẩm tra 02 báo cáo của UBND tỉnh và 03 tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ 9, 11. Đồng thời, thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được phân công.

Tại buổi họp tổng kết các thành viên trong Ban cũng đã thống nhất chương trình giám sát năm 2016 tập trung vào một số chuyên đề như: Giám sát công tác giải quyết việc làm (giai đoạn 2011-2015) trên địa bàn tỉnh; Giám sát hoạt động của trạm y tế xã; khảo sát tình hình thu, chi các khoản đầu năm học mới tại một số trường học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; khảo sát một số vấn đề cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời, phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tốt Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của HĐND tỉnh và chuẩn bị phục vụ công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021...
Tin: Thu Trang, ảnh: Quang Vinh