> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban VH-XH HĐND tỉnh họp tổng kết hoạt động năm 2013, thống nhất chương trình năm 2014

Ban VH-XH HĐND tỉnh họp tổng kết hoạt động năm 2013, thống nhất chương trình năm 2014

27/11/2013
Vừa qua, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã họp tổng kết hoạt động  năm 2013 và thống nhất chương trình công tác năm 2014. Trong năm 2013, Ban đã tổ chức 04 đợt giám sát, 02 đợt khảo sát: giám sát việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách nhà nước và tình hình dạy thêm, học thêm tại các cơ sở giáo dục; tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; việc xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tình hình quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh. 
Khảo sát tình hình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại một số doanh nghiệp; tình hình thu, các khoản thu tại một số trường học trên địa bàn tỉnh… Ngoài ra, Ban còn tham gia các đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh. Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh giám sát qua báo cáo tình hình thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2004-2012 trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá đây đều là những vấn đề quan trọng, bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội, được nhiều đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Trong năm, Ban đã tổ chức thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh "về tình hình thực hiện công tác năm 2013và nhiệm vụ, công tác năm 2014" và 01 tờ trình, dự thảo nghị quyết. Đồng thời, thực hiện một số nhiệm vụ khác. Qua một năm hoạt động Ban đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo đúng chức năng, thẩm quyền và đạt được những kết quả tích cực.

Tại buổi họp tổng kết các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội cũng đã thống nhất chương trình giám sát năm 2014, trong năm 2014 Ban dự kiến sẽ tập trung giám sát, khảo sát một số nội dung:  Giám sát tình hình cấp, sử dụng, quản lý và hiệu quả của trang thiết bị, đồ dùng dạy học trên địa bàn tỉnh từ năm học 2012-2013 đến thời điểm giám sát; Giám sát tình hình chấp hành pháp luật của các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến nay; Giám sát công tác xét duyệt, thẩm định, công nhận và thực hiện chế độ chính sách đối với người nhiệm chất độc Dioxin trên địa bàn tỉnh; và khảo sát một số vấn đề cử tri quan tâm. Đồng thời phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tốt các kỳ họp trong năm 2014; Tham gia giám sát cùng các Uỷ ban của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, tham gia cùng Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, thẩm tra các văn bản… khi được phân công.
 
THU TRANG

Ban VH-XH HĐND tỉnh họp tổng kết hoạt động năm 2013, thống nhất chương trình năm 2014

27/11/2013
Vừa qua, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã họp tổng kết hoạt động  năm 2013 và thống nhất chương trình công tác năm 2014. Trong năm 2013, Ban đã tổ chức 04 đợt giám sát, 02 đợt khảo sát: giám sát việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách nhà nước và tình hình dạy thêm, học thêm tại các cơ sở giáo dục; tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; việc xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tình hình quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh. 
Khảo sát tình hình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại một số doanh nghiệp; tình hình thu, các khoản thu tại một số trường học trên địa bàn tỉnh… Ngoài ra, Ban còn tham gia các đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh. Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh giám sát qua báo cáo tình hình thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2004-2012 trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá đây đều là những vấn đề quan trọng, bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội, được nhiều đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Trong năm, Ban đã tổ chức thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh "về tình hình thực hiện công tác năm 2013và nhiệm vụ, công tác năm 2014" và 01 tờ trình, dự thảo nghị quyết. Đồng thời, thực hiện một số nhiệm vụ khác. Qua một năm hoạt động Ban đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo đúng chức năng, thẩm quyền và đạt được những kết quả tích cực.

Tại buổi họp tổng kết các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội cũng đã thống nhất chương trình giám sát năm 2014, trong năm 2014 Ban dự kiến sẽ tập trung giám sát, khảo sát một số nội dung:  Giám sát tình hình cấp, sử dụng, quản lý và hiệu quả của trang thiết bị, đồ dùng dạy học trên địa bàn tỉnh từ năm học 2012-2013 đến thời điểm giám sát; Giám sát tình hình chấp hành pháp luật của các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến nay; Giám sát công tác xét duyệt, thẩm định, công nhận và thực hiện chế độ chính sách đối với người nhiệm chất độc Dioxin trên địa bàn tỉnh; và khảo sát một số vấn đề cử tri quan tâm. Đồng thời phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tốt các kỳ họp trong năm 2014; Tham gia giám sát cùng các Uỷ ban của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, tham gia cùng Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, thẩm tra các văn bản… khi được phân công.
 
THU TRANG