> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban VHXH HĐND tỉnh giám sát tình hình quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hoá và kinh doan

Ban VHXH HĐND tỉnh giám sát tình hình quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng trên địa bàn thành phố pleiku.

01/11/2013
Thực hiện kế hoạch số 62/KH-HĐND ngày 04/10/2013 của Ban VHXH HĐND tỉnh về việc  giám sát tình hình quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng trên địa bàn tỉnh, buổi chiều ngày 29/10/2013 Đoàn giám sát Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, do ông Dương Văn Tuấn, Phó trưởng Ban VHXH làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại UBND thành phố Pleiku.
Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 64 cơ sở kinh doanh karaoke, 04 quán bar, 07 cơ sở bán băng đĩa, 159 đại lý internet công cộng và 22 cơ sở quảng cáo, thành phố luôn quan tâm thực hiện tốt việc quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hoá thông tin trên địa bàn, các Đoàn kiểm tra liên ngành về văn hoá và phòng chống tệ nạn xã hội đã phối hợp với các xã, phường tiến hành nhiều đợt kiểm tra dịch vụ karaoke, quán bar, cơ sở kinh doanh dịch vụ internet công cộng,.. Từ năm 2012 đến tháng 6/2013 thành phố đã tổ chức kiểm tra 83 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá như: quán bar, cơ sở kinh doanh karaoke, các quán cà phê, giải khát,.. 246 cơ sở kinh doanh dịch vụ internet công cộng, qua kiểm tra hầu hết các cơ sở đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá. Tuy nhiên, qua công tác thanh, kiểm tra vẫn phát hiện một số sai phạm như: tại một số cơ sở thiết bị phòng cháy, chữa cháy không đảm bảo, bán rượu không dán tem, âm thanh mở to so với quy định.

Các thành viên đoàn giám sát đã phát biểu với UBND thành phố về công tác quản lý hoạt động văn hoá, trong đó chú trọng về hoạt động của các quán bar, vũ trường, nơi đặt các bảng quảng cáo ở nơi công cộng, kinh doanh karaoke,..

Kết luận buổi làm việc, ông Dương Văn Tuấn, Phó trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được của thành phố Pleiku trong thời gian qua trong công tác quản lý đối với hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng và đề nghị UBND thành phố trong thời gian tới cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để từng bước những hạn chế, yếu kém đã và đang tồn tại trên địa bàn thành phố. Đối với những kiến nghị, đề xuất của thành phố, Đoàn sẽ ghi nhận và có ý kiến với các ngành chức năng trong thời gian tới. Trước đó Đoàn đã đi khảo sát tại 02 cơ sở kinh doanh karaoke và kinh doanh dịch vụ internet công cộng trên địa bàn thành phố Pleiku./.
Tin, ảnh: Q. Vinh

Ban VHXH HĐND tỉnh giám sát tình hình quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng trên địa bàn thành phố pleiku.

01/11/2013
Thực hiện kế hoạch số 62/KH-HĐND ngày 04/10/2013 của Ban VHXH HĐND tỉnh về việc  giám sát tình hình quản lý nhà nước đối với một số hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng trên địa bàn tỉnh, buổi chiều ngày 29/10/2013 Đoàn giám sát Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, do ông Dương Văn Tuấn, Phó trưởng Ban VHXH làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại UBND thành phố Pleiku.
Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 64 cơ sở kinh doanh karaoke, 04 quán bar, 07 cơ sở bán băng đĩa, 159 đại lý internet công cộng và 22 cơ sở quảng cáo, thành phố luôn quan tâm thực hiện tốt việc quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hoá thông tin trên địa bàn, các Đoàn kiểm tra liên ngành về văn hoá và phòng chống tệ nạn xã hội đã phối hợp với các xã, phường tiến hành nhiều đợt kiểm tra dịch vụ karaoke, quán bar, cơ sở kinh doanh dịch vụ internet công cộng,.. Từ năm 2012 đến tháng 6/2013 thành phố đã tổ chức kiểm tra 83 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá như: quán bar, cơ sở kinh doanh karaoke, các quán cà phê, giải khát,.. 246 cơ sở kinh doanh dịch vụ internet công cộng, qua kiểm tra hầu hết các cơ sở đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá. Tuy nhiên, qua công tác thanh, kiểm tra vẫn phát hiện một số sai phạm như: tại một số cơ sở thiết bị phòng cháy, chữa cháy không đảm bảo, bán rượu không dán tem, âm thanh mở to so với quy định.

Các thành viên đoàn giám sát đã phát biểu với UBND thành phố về công tác quản lý hoạt động văn hoá, trong đó chú trọng về hoạt động của các quán bar, vũ trường, nơi đặt các bảng quảng cáo ở nơi công cộng, kinh doanh karaoke,..

Kết luận buổi làm việc, ông Dương Văn Tuấn, Phó trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được của thành phố Pleiku trong thời gian qua trong công tác quản lý đối với hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng và đề nghị UBND thành phố trong thời gian tới cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để từng bước những hạn chế, yếu kém đã và đang tồn tại trên địa bàn thành phố. Đối với những kiến nghị, đề xuất của thành phố, Đoàn sẽ ghi nhận và có ý kiến với các ngành chức năng trong thời gian tới. Trước đó Đoàn đã đi khảo sát tại 02 cơ sở kinh doanh karaoke và kinh doanh dịch vụ internet công cộng trên địa bàn thành phố Pleiku./.
Tin, ảnh: Q. Vinh