> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai: Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai: Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII

01/04/2022
Chiều 30-3, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức họp thẩm tra 2 dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ông Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
 
Các dự thảo Nghị quyết được thẩm tra gồm: Quy định mức chi tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế áp dụng trên địa bàn.
 
 image001.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. 

Theo tờ trình của UBND tỉnh, giai đoạn 2016-2020, Gia Lai tổ chức 435 hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng ở 3 cấp: Xã, huyện, tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ở tỉnh đang gặp khó khăn vì chưa có quy định rõ ràng mức chi, ảnh hưởng cho các đơn vị, địa phương trong quá trình đề xuất kinh phí cũng như duyệt thanh quyết toán. Điều này cần thiết ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức chi tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn.

Đối với quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế áp dụng trên địa bàn, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất cho xây dựng nghị quyết theo hướng nếu cấp bách thì hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Chính phủ về các giải pháp phòng-chống Covid-19 để trình Thường trực HĐND xem xét, quyết định; trường hợp chưa cấp bách thì chuẩn bị hồ sơ theo hình thức rút gọn trình HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất trong năm 2022. Dù vậy, ngày 18-2-2022, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BYT về giá xét nghiệm SARS-CoV-2 nhưng không vượt mức giá tối đa khung xét nghiệm theo quy định tại phụ lục kèm theo Thông tư này. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành xây dựng giá dịch vụ SARS-CoV-2 theo Thông tư số 02/2022/TT-BYT nhưng có 01 dịch vụ thấp hơn giá Bộ Y tế quy định. Do đó, việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết giá xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi Quỹ bảo hiểm y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết.

Tại buổi thẩm tra, các thành viên của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất thông qua 2 dự thảo Nghị quyết nêu trên.
Theo baogialai.com.vn

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai: Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII

01/04/2022
Chiều 30-3, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức họp thẩm tra 2 dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ông Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
 
Các dự thảo Nghị quyết được thẩm tra gồm: Quy định mức chi tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế áp dụng trên địa bàn.
 
 image001.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. 

Theo tờ trình của UBND tỉnh, giai đoạn 2016-2020, Gia Lai tổ chức 435 hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng ở 3 cấp: Xã, huyện, tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ở tỉnh đang gặp khó khăn vì chưa có quy định rõ ràng mức chi, ảnh hưởng cho các đơn vị, địa phương trong quá trình đề xuất kinh phí cũng như duyệt thanh quyết toán. Điều này cần thiết ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức chi tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn.

Đối với quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế áp dụng trên địa bàn, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất cho xây dựng nghị quyết theo hướng nếu cấp bách thì hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Chính phủ về các giải pháp phòng-chống Covid-19 để trình Thường trực HĐND xem xét, quyết định; trường hợp chưa cấp bách thì chuẩn bị hồ sơ theo hình thức rút gọn trình HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất trong năm 2022. Dù vậy, ngày 18-2-2022, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BYT về giá xét nghiệm SARS-CoV-2 nhưng không vượt mức giá tối đa khung xét nghiệm theo quy định tại phụ lục kèm theo Thông tư này. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành xây dựng giá dịch vụ SARS-CoV-2 theo Thông tư số 02/2022/TT-BYT nhưng có 01 dịch vụ thấp hơn giá Bộ Y tế quy định. Do đó, việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết giá xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi Quỹ bảo hiểm y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết.

Tại buổi thẩm tra, các thành viên của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất thông qua 2 dự thảo Nghị quyết nêu trên.
Theo baogialai.com.vn