> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và hành nghề dược (ngoài công lập) trên địa bàn tỉnh.

14/02/2014
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 72/QĐ-HĐND ngày 12/02/2014 về việc thành lập Đoàn giám sát và kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và hành nghề dược (ngoài công lập) trên địa bàn tỉnh.
Theo kế hoạch, từ ngày 18 đến ngày 27/3/2014 Ban sẽ tiến hành giám sát trực tiếp tại Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Gia Lai, UBND thành phố Pleiku, thị xã An Khê, huyện Đak Đoa, Sở Y tế và một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn tỉnh; ngoài ra Ban còn giám sát qua báo cáo Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Gia lai và các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Với mục đích, xem xét, đánh giá tình hình quản lý nhà nước và việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và hành nghề dược (ngoài công lập) trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở kế hoạch giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, các đơn vị được giám sát sẽ căn cứ vào tình hình đặc điểm của cơ quan, đơn vị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và hành nghề dược (ngoài công lập); những kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; xác định nguyên nhân của những khó khăn, tồn tại qua đó kiến nghị, đề xuất nhằm tìm ra những giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương qua đó thực hiện ngày càng tốt hơn các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và hành nghề dược (ngoài công lập) trên địa bàn tỉnh./.
          TH: Quang Vinh

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và hành nghề dược (ngoài công lập) trên địa bàn tỉnh.

14/02/2014
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 72/QĐ-HĐND ngày 12/02/2014 về việc thành lập Đoàn giám sát và kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và hành nghề dược (ngoài công lập) trên địa bàn tỉnh.
Theo kế hoạch, từ ngày 18 đến ngày 27/3/2014 Ban sẽ tiến hành giám sát trực tiếp tại Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Gia Lai, UBND thành phố Pleiku, thị xã An Khê, huyện Đak Đoa, Sở Y tế và một số nhà thuốc tư nhân trên địa bàn tỉnh; ngoài ra Ban còn giám sát qua báo cáo Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Gia lai và các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Với mục đích, xem xét, đánh giá tình hình quản lý nhà nước và việc chấp hành các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và hành nghề dược (ngoài công lập) trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở kế hoạch giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, các đơn vị được giám sát sẽ căn cứ vào tình hình đặc điểm của cơ quan, đơn vị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và hành nghề dược (ngoài công lập); những kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; xác định nguyên nhân của những khó khăn, tồn tại qua đó kiến nghị, đề xuất nhằm tìm ra những giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương qua đó thực hiện ngày càng tốt hơn các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và hành nghề dược (ngoài công lập) trên địa bàn tỉnh./.
          TH: Quang Vinh