> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và thống nhất chương trình cô

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và thống nhất chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013

04/07/2013
Ngày 01/7/2013, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và thống nhất chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013. Trong 6 tháng đầu năm, Ban đã tổ chức 02 đợt giám sát: việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách nhà nước và tình hình dạy thêm, học thêm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; 01 đợt khảo sát: tình hình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh giám sát qua báo cáo tình hình thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2004-2012 trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá đây đều là những vấn đề quan trọng, bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội, được nhiều đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Ban đã tổ chức thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh "về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, công tác 6 tháng cuối năm 2013" và 01 tờ trình, dự thảo nghị quyết "về việc quy định định mức chi hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình ở các đài phát thanh, truyền hình các cấp" và thực hiện một số nhiệm vụ khác. 
Tại buổi họp sơ kết các thành viên Ban VHXH HĐND tỉnh cũng đã thống nhất chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2013 tập trung vào một số chuyên đề như: Giám sát công tác xây dựng các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; Giám sát việc quản lý nhà nước đối  với cơ sở  kinh doanh dịch vụ văn hóa (nhà hàng, quán bar, karaoke...) trên địa bàn tỉnh; khảo sát một số vấn đề cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tốt kỳ họp cuối năm; Tham gia giám sát cùng các Uỷ ban của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, tham gia cùng Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, thẩm tra các văn bản… khi được phân công.
 
THU TRANG

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và thống nhất chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013

04/07/2013
Ngày 01/7/2013, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và thống nhất chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013. Trong 6 tháng đầu năm, Ban đã tổ chức 02 đợt giám sát: việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách nhà nước và tình hình dạy thêm, học thêm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; 01 đợt khảo sát: tình hình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh giám sát qua báo cáo tình hình thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn 2004-2012 trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá đây đều là những vấn đề quan trọng, bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội, được nhiều đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Ban đã tổ chức thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh "về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, công tác 6 tháng cuối năm 2013" và 01 tờ trình, dự thảo nghị quyết "về việc quy định định mức chi hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình ở các đài phát thanh, truyền hình các cấp" và thực hiện một số nhiệm vụ khác. 
Tại buổi họp sơ kết các thành viên Ban VHXH HĐND tỉnh cũng đã thống nhất chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2013 tập trung vào một số chuyên đề như: Giám sát công tác xây dựng các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; Giám sát việc quản lý nhà nước đối  với cơ sở  kinh doanh dịch vụ văn hóa (nhà hàng, quán bar, karaoke...) trên địa bàn tỉnh; khảo sát một số vấn đề cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tốt kỳ họp cuối năm; Tham gia giám sát cùng các Uỷ ban của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, tham gia cùng Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, thẩm tra các văn bản… khi được phân công.
 
THU TRANG