> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát “Tình hình cung ứng, bảo quản và sử dụng trang thiết bị, đồ

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát “Tình hình cung ứng, bảo quản và sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại một số trường học trên địa bàn tỉnh"

14/05/2014
Thực hiện  Quyết định số 74/QĐ-HĐND ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát “Tình hình cung ứng, bảo quản và sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại một số trường học trên địa bàn tỉnh". Từ ngày 06/5 đến ngày 13/5/2014 Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã đi khảo sát thực tế tại 07 trường học và làm việc với UBND các huyện Kbang, Ia Pa, Chư Prông, Công ty Cổ phần sách và Thiết bị trường học và Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh. 
Qua giám sát Đoàn nhận thấy, những năm qua được sự đầu tư của nhà nước, sự quan tâm của ngành và chính quyền địa phương, các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh thường xuyên được bổ sung thêm các trang thiết bị dạy và học như: Màn hình thông minh, máy vi tính, phòng nghe nhìn, đèn chiếu và các đồ dùng dạy học khác phục vụ cho việc dạy và học từng bước khắc phục việc dạy chay, học chay. Việc sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học của giáo viên cơ bản đã trở thành nền nếp, qua đó phát huy được tính tích cực của học sinh trong quá trình tiếp thu kiến thức; một số giáo viên đã tích cực học hỏi, rèn luyện kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy nhằm khai thác có hiệu quả các thiết bị, đồ dùng dạy học đã được trang cấp từ đó chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên.

Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học cũng còn một số  hạn chế đó là: Đội ngũ nhân viên phụ trách thiết bị, thí nghiệm của các trường trên địa bàn tỉnh còn thiếu, hầu hết là giáo viên kiêm nhiệm hoặc giáo viên hợp đồng thiếu kinh nghiệm và chưa được bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nên phần nào hạn chế trong việc bảo quản và khai thác thiết bị, đồ dùng dạy học. Cơ sở vật chất đảm bảo cho việc bảo quản, khai thác sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học chưa đáp ứng được yêu cầu tối thiểu (hầu hết các trường học trên địa bàn tỉnh không có phòng riêng chứa và sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học). Một số thiết bị, đồ dùng dạy học chất lượng thấp, chỉ dùng được một đến hai năm học là hỏng, thiếu chính xác. Công tác kiểm tra, theo dõi việc quản lý, sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học còn chưa kịp thời, chưa thường xuyên dẫn đến tình trạng thiết bị, đồ dùng dạy học sắp xếp thiếu khoa học, bụi bẩn, ít được sử dụng; một bộ phận giáo viên còn dạy chay, không sử dụng thiết bị dạy học vào bài giảng khi lên lớp.

Đoàn giám sát cũng đã nhắc nhở các đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác bảo quản, sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học; sở Giáo dục và Đào tạo cần kiểm kê, đánh giá chất lượng của trang thiết bị, đồ dùng dạy học trên địa bàn tỉnh để có giải pháp sử dụng một cách hiệu quả nhất. Các nhà cung cấp trang thiết bị phải có cơ sở bảo hành tại Gia Lai và mở các lớp tập huấn kỹ năng sử dụng cho nhân viên trang thiết bị để phát huy công năng của trang thiết bị dạy học, tránh lãng phí, chống hư hỏng./.
TH: Quang Vinh

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát “Tình hình cung ứng, bảo quản và sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại một số trường học trên địa bàn tỉnh"

14/05/2014
Thực hiện  Quyết định số 74/QĐ-HĐND ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát “Tình hình cung ứng, bảo quản và sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại một số trường học trên địa bàn tỉnh". Từ ngày 06/5 đến ngày 13/5/2014 Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã đi khảo sát thực tế tại 07 trường học và làm việc với UBND các huyện Kbang, Ia Pa, Chư Prông, Công ty Cổ phần sách và Thiết bị trường học và Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh. 
Qua giám sát Đoàn nhận thấy, những năm qua được sự đầu tư của nhà nước, sự quan tâm của ngành và chính quyền địa phương, các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh thường xuyên được bổ sung thêm các trang thiết bị dạy và học như: Màn hình thông minh, máy vi tính, phòng nghe nhìn, đèn chiếu và các đồ dùng dạy học khác phục vụ cho việc dạy và học từng bước khắc phục việc dạy chay, học chay. Việc sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học của giáo viên cơ bản đã trở thành nền nếp, qua đó phát huy được tính tích cực của học sinh trong quá trình tiếp thu kiến thức; một số giáo viên đã tích cực học hỏi, rèn luyện kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy nhằm khai thác có hiệu quả các thiết bị, đồ dùng dạy học đã được trang cấp từ đó chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên.

Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học cũng còn một số  hạn chế đó là: Đội ngũ nhân viên phụ trách thiết bị, thí nghiệm của các trường trên địa bàn tỉnh còn thiếu, hầu hết là giáo viên kiêm nhiệm hoặc giáo viên hợp đồng thiếu kinh nghiệm và chưa được bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nên phần nào hạn chế trong việc bảo quản và khai thác thiết bị, đồ dùng dạy học. Cơ sở vật chất đảm bảo cho việc bảo quản, khai thác sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học chưa đáp ứng được yêu cầu tối thiểu (hầu hết các trường học trên địa bàn tỉnh không có phòng riêng chứa và sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học). Một số thiết bị, đồ dùng dạy học chất lượng thấp, chỉ dùng được một đến hai năm học là hỏng, thiếu chính xác. Công tác kiểm tra, theo dõi việc quản lý, sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học còn chưa kịp thời, chưa thường xuyên dẫn đến tình trạng thiết bị, đồ dùng dạy học sắp xếp thiếu khoa học, bụi bẩn, ít được sử dụng; một bộ phận giáo viên còn dạy chay, không sử dụng thiết bị dạy học vào bài giảng khi lên lớp.

Đoàn giám sát cũng đã nhắc nhở các đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác bảo quản, sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học; sở Giáo dục và Đào tạo cần kiểm kê, đánh giá chất lượng của trang thiết bị, đồ dùng dạy học trên địa bàn tỉnh để có giải pháp sử dụng một cách hiệu quả nhất. Các nhà cung cấp trang thiết bị phải có cơ sở bảo hành tại Gia Lai và mở các lớp tập huấn kỹ năng sử dụng cho nhân viên trang thiết bị để phát huy công năng của trang thiết bị dạy học, tránh lãng phí, chống hư hỏng./.
TH: Quang Vinh