> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuố

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2014

02/07/2014
Chiều ngày 30/6/2014, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và thống nhất chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014. Trong 6 tháng đầu năm, Ban đã tổ chức 02 đợt giám sát: việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và hành nghề dược (ngoài công lập) trên địa bàn tỉnh; Tình hình cung ứng, bảo quản và sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại một số trường học trên địa bàn tỉnh; 01 đợt khảo sát: Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục trong thanh niên trên địa bàn tỉnh. Các nội dung giám sát, khảo sát trên đều là những vấn đề quan trọng, bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội, được nhiều đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Qua mỗi đợt giám sát, khảo sát, Ban đã xem xét, thống nhất với những kết quả đạt được của các đơn vị chịu sự giám sát, đồng thời, nêu những tồn tại, hạn chế cùng các nguyên nhân và đã có 42 kiến nghị với Trung ương, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương có liên quan trong tỉnh. Về cơ bản, các kiến nghị giám sát của Ban đã được các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu, như UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1270/UBND-VHXH ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hành nghề y, dược ngoài công lập sau khi Ban tiến hành giám sát “việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và hành nghề dược (ngoài công lập) trên địa bàn tỉnh”, các sở, ngành đã có các văn bản chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.
Đồng thời, trong 6 tháng đầu năm, Ban đã tổ chức thẩm tra và tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh thỏa thuận về mức giá viện phí tạm thời của 13 dịch vụ kỹ thuật cao;  thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh "về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, công tác 6 tháng cuối năm 2013" trên lĩnh vực văn hóa - xã hội và 02 tờ trình “về việc quy định mức chi thực hiện hỗ trợ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai” và Tờ trình “về việc đề nghị điều chỉnh mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông năm học 2014-2015 của các trường công lập trên địa bàn tỉnh”, công tác tổ chức thẩm tra đúng quy trình, đúng luật.

Tại buổi họp sơ kết các thành viên trong Ban cũng đã thống nhất chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2014 tập trung vào một số chuyên đề như: Giám sát công tác xét duyệt, thẩm định, công nhận và thực hiện chế độ, chính sách đối với người nhiễm chất độc da cam/ Dioxin trên địa bàn tỉnh; Khảo sát việc thực hiện các quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; thu hút và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh; khảo sát một số vấn đề cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tốt kỳ họp cuối năm; Tham gia giám sát cùng các Uỷ ban của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, tham gia cùng Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, thẩm tra các văn bản… khi được phân công; đồng thời, tổng kết tình hình hoạt động của Ban năm 2014 và xây dựng chương trình công tác năm 2015.
THU TRANG

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2014

02/07/2014
Chiều ngày 30/6/2014, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và thống nhất chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014. Trong 6 tháng đầu năm, Ban đã tổ chức 02 đợt giám sát: việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và hành nghề dược (ngoài công lập) trên địa bàn tỉnh; Tình hình cung ứng, bảo quản và sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại một số trường học trên địa bàn tỉnh; 01 đợt khảo sát: Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục trong thanh niên trên địa bàn tỉnh. Các nội dung giám sát, khảo sát trên đều là những vấn đề quan trọng, bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội, được nhiều đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Qua mỗi đợt giám sát, khảo sát, Ban đã xem xét, thống nhất với những kết quả đạt được của các đơn vị chịu sự giám sát, đồng thời, nêu những tồn tại, hạn chế cùng các nguyên nhân và đã có 42 kiến nghị với Trung ương, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương có liên quan trong tỉnh. Về cơ bản, các kiến nghị giám sát của Ban đã được các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu, như UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1270/UBND-VHXH ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hành nghề y, dược ngoài công lập sau khi Ban tiến hành giám sát “việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và hành nghề dược (ngoài công lập) trên địa bàn tỉnh”, các sở, ngành đã có các văn bản chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.
Đồng thời, trong 6 tháng đầu năm, Ban đã tổ chức thẩm tra và tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh thỏa thuận về mức giá viện phí tạm thời của 13 dịch vụ kỹ thuật cao;  thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh "về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, công tác 6 tháng cuối năm 2013" trên lĩnh vực văn hóa - xã hội và 02 tờ trình “về việc quy định mức chi thực hiện hỗ trợ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai” và Tờ trình “về việc đề nghị điều chỉnh mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông năm học 2014-2015 của các trường công lập trên địa bàn tỉnh”, công tác tổ chức thẩm tra đúng quy trình, đúng luật.

Tại buổi họp sơ kết các thành viên trong Ban cũng đã thống nhất chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2014 tập trung vào một số chuyên đề như: Giám sát công tác xét duyệt, thẩm định, công nhận và thực hiện chế độ, chính sách đối với người nhiễm chất độc da cam/ Dioxin trên địa bàn tỉnh; Khảo sát việc thực hiện các quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; thu hút và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh; khảo sát một số vấn đề cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tốt kỳ họp cuối năm; Tham gia giám sát cùng các Uỷ ban của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, tham gia cùng Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, thẩm tra các văn bản… khi được phân công; đồng thời, tổng kết tình hình hoạt động của Ban năm 2014 và xây dựng chương trình công tác năm 2015.
THU TRANG