> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra 07 nội dung trên lĩnh vực văn hóa, xã hội.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra 07 nội dung trên lĩnh vực văn hóa, xã hội.

14/11/2021
Sáng ngày 12/11/2021, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra báo cáo số 1673/UBND-NC ngày 30/10/2021 của UBND tỉnh; báo cáo số 805/BHXH-QLT ngày 02/8/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, gồm 07 nội dung trên lĩnh vực văn hóa, xã hội. 
 
Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh chủ trì phiên họp, tham dự có bà Ayun H’Bút - Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.
 
1.jpg
Quang cảnh buổi họp thẩm tra

Trên cơ sở xem xét báo cáo số 1673/UBND-NC ngày 30/10/2021 của UBND tỉnh; báo cáo số 805/BHXH-QLT ngày 02/8/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII; báo cáo giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, ý kiến thảo luận của các thành viên Ban, giải trình của UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan và xem xét tình hình thực tế việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo số 1673/UBND-NC ngày 30/10/2021 của UBND tỉnh; báo cáo số 805/BHXH-QLT ngày 02/8/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII về những vấn đề như: Ô nhiễm môi trường, chăn nuôi, chính sách cho học sinh và người DTTS, biên chế giáo viên, BHYT,.. của cử tri các huyện Đak Pơ, Mang Yang, Kbang, Phú Thiện, Ayun Pa.

UBND tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu và tích cực chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan tập trung giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri đã gửi đến Kỳ họp Hai, HĐND tỉnh khóa XII theo thẩm quyền và chức trách, nhiệm vụ được phân công, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; nội dung giải quyết các kiến nghị cơ bản đi vào trọng tâm, đúng vấn đề cử tri nêu ra, đúng thẩm quyền xử lý theo nhiệm vụ được phân công và đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri. Bên cạnh đó, Ban đề nghị UBND tỉnh  và các sở ngành có liên quan tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt hơn việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị của gửi tri gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh./.
TH: Q. Vinh

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra 07 nội dung trên lĩnh vực văn hóa, xã hội.

14/11/2021
Sáng ngày 12/11/2021, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra báo cáo số 1673/UBND-NC ngày 30/10/2021 của UBND tỉnh; báo cáo số 805/BHXH-QLT ngày 02/8/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, gồm 07 nội dung trên lĩnh vực văn hóa, xã hội. 
 
Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh chủ trì phiên họp, tham dự có bà Ayun H’Bút - Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.
 
1.jpg
Quang cảnh buổi họp thẩm tra

Trên cơ sở xem xét báo cáo số 1673/UBND-NC ngày 30/10/2021 của UBND tỉnh; báo cáo số 805/BHXH-QLT ngày 02/8/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII; báo cáo giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, ý kiến thảo luận của các thành viên Ban, giải trình của UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan và xem xét tình hình thực tế việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo số 1673/UBND-NC ngày 30/10/2021 của UBND tỉnh; báo cáo số 805/BHXH-QLT ngày 02/8/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về trả lời và chỉ đạo giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII về những vấn đề như: Ô nhiễm môi trường, chăn nuôi, chính sách cho học sinh và người DTTS, biên chế giáo viên, BHYT,.. của cử tri các huyện Đak Pơ, Mang Yang, Kbang, Phú Thiện, Ayun Pa.

UBND tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu và tích cực chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan tập trung giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri đã gửi đến Kỳ họp Hai, HĐND tỉnh khóa XII theo thẩm quyền và chức trách, nhiệm vụ được phân công, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; nội dung giải quyết các kiến nghị cơ bản đi vào trọng tâm, đúng vấn đề cử tri nêu ra, đúng thẩm quyền xử lý theo nhiệm vụ được phân công và đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri. Bên cạnh đó, Ban đề nghị UBND tỉnh  và các sở ngành có liên quan tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt hơn việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị của gửi tri gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh./.
TH: Q. Vinh