> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết và tổng kết hoạt động năm

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết và tổng kết hoạt động năm 2014

25/11/2014
Sáng ngày 24/7/2014, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra 03 tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ 8: Tờ trình 4435/TTr-UBND ngày 12/11/2014 “về việc đề nghị thông qua việc đặt tên mới các tuyến đường thuộc thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai”; Tờ trình 4460/TTr-UBND ngày 24/11/2014 “về việc đề nghị ban hành quy định mức học phí giáo dục nghề nghiệp và cao đẳng của các trường trực thuộc tỉnh năm học 2014-2015”; Tờ trình 4659/TTr-UBND ngày 24/11/2014 “về việc phê duyệt kế hoạch đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2014-2020” và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

Theo đó, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất thông qua việc đặt tên mới 33 tuyến đường thuộc thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh như nội dung Tờ trình 4435/TTr-UBND của UBND tỉnh; thông qua mức học phí giáo dục nghề nghiệp và cao đẳng của các trường trực thuộc tỉnh năm học 2014-2015 căn cứ trên mức trần học phí do Trung ương quy đinh, điều kiện sống, mức thu nhập của nhân dân trên địa bàn tỉnh, từ thực tế công tác tuyển sinh, đào tạo của các trường trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng của tỉnh và dự toán chi phí đào tạo của từng ngành của các trường trên địa bàn tỉnh. Riêng Tờ trình 4659/TTr-UBND, Ban đề nghị phần II. Kinh phí thực hiện không phân cụ thể từng nguồn huy động, như phần ngân sách tỉnh hỗ trợ cho cộng tác viên xã: 2.073.000.000 đồng; Phần thiếu hụt cần ngân sách địa phương 2.019.623.000 đồng. Ban đề nghị sửa lại thành “Ngân sách tỉnh chi bổ sung: 4.089.623.000 đồng”.

Theo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thì nội dung các dự thảo nghị quyết đúng với chủ trương đường lối của Đảng, phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, đúng thẩm quyền và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2005.

Chiều ngày 24/7/20143, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp tổng kết hoạt động năm 2014 và thống nhất kế hoạch công tác năm 2015 của Ban. Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, trong năm, Ban đã tổ chức thẩm tra và tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh thỏa thuận “về mức giá viện phí tạm thời của 13 dịch vụ kỹ thuật cao”; thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh "về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, công tác 6 tháng cuối năm 2014", báo cáo ”tình hình thực hiện công tác năm 2015 và nhiệm vụ, công tác năm 2016" của UBND tỉnh trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; thẩm tra 05 tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ 7, 8. Trong năm, Ban đã tổ chức 03 đợt giám sát, 02 đợt khảo sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; nội dung giám sát, khảo sát đều là những vấn đề quan trọng, bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội, được nhiều đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Nội dung, chương trình, kế hoạch, đề cương giám sát, khảo sát của Ban được cụ thể từng quý, từng tháng và được gửi tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan theo đúng quy định. Các đợt giám sát, khảo sát tập trung vào một số nội dung như giám sát: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và hành nghề dược (ngoài công lập) trên địa bàn tỉnh; Tình hình cung ứng, bảo quản và sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại một số trường học trên địa bàn tỉnh; Việc thực hiện các quy định về xét duyệt, thẩm định, công nhận và chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/ dioxin trên địa bàn tỉnh; Khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục trong thanh niên trên địa bàn tỉnh; Việc thực hiện Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác. Chương trình, nội dung giám sát được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và tiến hành thông qua nhiều hình thức, có sự kết hợp giữa giám sát thường xuyên, giám sát trực tiếp và giám sát qua báo cáo. Qua mỗi đợt giám sát, khảo sát, Ban đã xem xét, thống nhất với những kết quả đạt được của các đơn vị chịu sự giám sát, đồng thời, nêu những tồn tại, hạn chế cùng các nguyên nhân và đã có 57 kiến nghị với Trung ương, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương có liên quan trong tỉnh. Về cơ bản, các kiến nghị giám sát của Ban đã được các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu.

Tại buổi họp tổng kết các thành viên trong Ban cũng đã thống nhất chương trình công tác năm 2015 như: Tổ chức thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình tại kỳ họp trong năm 2015 khi được Thường trực HĐND tỉnh phân công; Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tốt các kỳ họp trong năm 2015. Tham gia đầy đủ các kỳ họp thường kỳ và bất thường do HĐND tỉnh tổ chức. Về hoạt động giám sát năm 2015, Ban sẽ tập trung vào một số chuyên đề như: Giám sát công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015; Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Hôn nhân, gia đình tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh; Khảo sát công tác đầu tư, hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Ban sẽ tiến hành khảo sát một số vấn đề cử tri và dư luận xã hội quan tâm./.
Thu Trang

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết và tổng kết hoạt động năm 2014

25/11/2014
Sáng ngày 24/7/2014, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra 03 tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ 8: Tờ trình 4435/TTr-UBND ngày 12/11/2014 “về việc đề nghị thông qua việc đặt tên mới các tuyến đường thuộc thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai”; Tờ trình 4460/TTr-UBND ngày 24/11/2014 “về việc đề nghị ban hành quy định mức học phí giáo dục nghề nghiệp và cao đẳng của các trường trực thuộc tỉnh năm học 2014-2015”; Tờ trình 4659/TTr-UBND ngày 24/11/2014 “về việc phê duyệt kế hoạch đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2014-2020” và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

Theo đó, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất thông qua việc đặt tên mới 33 tuyến đường thuộc thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh như nội dung Tờ trình 4435/TTr-UBND của UBND tỉnh; thông qua mức học phí giáo dục nghề nghiệp và cao đẳng của các trường trực thuộc tỉnh năm học 2014-2015 căn cứ trên mức trần học phí do Trung ương quy đinh, điều kiện sống, mức thu nhập của nhân dân trên địa bàn tỉnh, từ thực tế công tác tuyển sinh, đào tạo của các trường trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng của tỉnh và dự toán chi phí đào tạo của từng ngành của các trường trên địa bàn tỉnh. Riêng Tờ trình 4659/TTr-UBND, Ban đề nghị phần II. Kinh phí thực hiện không phân cụ thể từng nguồn huy động, như phần ngân sách tỉnh hỗ trợ cho cộng tác viên xã: 2.073.000.000 đồng; Phần thiếu hụt cần ngân sách địa phương 2.019.623.000 đồng. Ban đề nghị sửa lại thành “Ngân sách tỉnh chi bổ sung: 4.089.623.000 đồng”.

Theo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thì nội dung các dự thảo nghị quyết đúng với chủ trương đường lối của Đảng, phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, đúng thẩm quyền và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2005.

Chiều ngày 24/7/20143, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp tổng kết hoạt động năm 2014 và thống nhất kế hoạch công tác năm 2015 của Ban. Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, trong năm, Ban đã tổ chức thẩm tra và tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh thỏa thuận “về mức giá viện phí tạm thời của 13 dịch vụ kỹ thuật cao”; thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh "về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, công tác 6 tháng cuối năm 2014", báo cáo ”tình hình thực hiện công tác năm 2015 và nhiệm vụ, công tác năm 2016" của UBND tỉnh trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; thẩm tra 05 tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ 7, 8. Trong năm, Ban đã tổ chức 03 đợt giám sát, 02 đợt khảo sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; nội dung giám sát, khảo sát đều là những vấn đề quan trọng, bức xúc trong đời sống kinh tế - xã hội, được nhiều đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Nội dung, chương trình, kế hoạch, đề cương giám sát, khảo sát của Ban được cụ thể từng quý, từng tháng và được gửi tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan theo đúng quy định. Các đợt giám sát, khảo sát tập trung vào một số nội dung như giám sát: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và hành nghề dược (ngoài công lập) trên địa bàn tỉnh; Tình hình cung ứng, bảo quản và sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại một số trường học trên địa bàn tỉnh; Việc thực hiện các quy định về xét duyệt, thẩm định, công nhận và chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/ dioxin trên địa bàn tỉnh; Khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục trong thanh niên trên địa bàn tỉnh; Việc thực hiện Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác. Chương trình, nội dung giám sát được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và tiến hành thông qua nhiều hình thức, có sự kết hợp giữa giám sát thường xuyên, giám sát trực tiếp và giám sát qua báo cáo. Qua mỗi đợt giám sát, khảo sát, Ban đã xem xét, thống nhất với những kết quả đạt được của các đơn vị chịu sự giám sát, đồng thời, nêu những tồn tại, hạn chế cùng các nguyên nhân và đã có 57 kiến nghị với Trung ương, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương có liên quan trong tỉnh. Về cơ bản, các kiến nghị giám sát của Ban đã được các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu.

Tại buổi họp tổng kết các thành viên trong Ban cũng đã thống nhất chương trình công tác năm 2015 như: Tổ chức thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình tại kỳ họp trong năm 2015 khi được Thường trực HĐND tỉnh phân công; Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tốt các kỳ họp trong năm 2015. Tham gia đầy đủ các kỳ họp thường kỳ và bất thường do HĐND tỉnh tổ chức. Về hoạt động giám sát năm 2015, Ban sẽ tập trung vào một số chuyên đề như: Giám sát công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015; Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Hôn nhân, gia đình tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh; Khảo sát công tác đầu tư, hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Ban sẽ tiến hành khảo sát một số vấn đề cử tri và dư luận xã hội quan tâm./.
Thu Trang